Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 8. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 9. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз виробничого левериджу
 12. Аналіз витрат за економічними елементами

Для повнішої характеристики експортно-імпортної роботи підприємства експорт або імпорт товарів та послуг підприємства зіставляють з даними 3-5 попередніх років.

Дані про експорт (імпорт) за аналізовані роки групують за країнами і товарами в аналітичних таблицях. За кожним рядком таблиці розраховують індекси вартості, фізичного обсягу та цін, аналогічно показаним вище, але з використанням даних звітного та попереднього періодів замість фактичних та планових даних.

За товарними групами, в яких товари зіставляються кількісно та вартісно, розраховується індекс кількісної структури:

 

,

 

де р0 – ціни продукції, товарів базисного періоду;

рсер – середньозважені ціни продукції, товарів базисного періоду;

q1 – кількість реалізованої продукції, товарів звітного періоду.

 

.

 

Індекс кількісної структури більший за 1 свідчить про зростання частки більш дорогих товарів за рахунок зменшення частки більш дешевих, а менший за 1 – навпаки.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 607; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.84.236.168
Генерация страницы за: 0.001 сек.