Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Харків -2013

Міжнародний досвід організації розслідування, обліку і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

Лекція № 17

 

Навчальна мета:

• Надати студентам необхідні знання із міжнародного досвіду організації розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків, професійних захворювань та аварій провідних країн світу.

• Навчити роботі з науково-технічною літературою

Виховна мета - Привити студентам (курсантам) почуття відповідальності за стан здоров`я тих, хто працює, під час виконання ними професійних обов`язків.

 

 

  Розробив доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки кандидат технічних наук, доцент В.М. Стрілець “25” ______08_____ 2012 р.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри ОП та ТЕБ

протокол №_1_ від 28.08.12

 

 


План лекції та розподіл часу

Вступна частина – 5 хвилин

1. Конвенція Міжнародної організації праці № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище» - 15 хвилин

2. Рекомендації Міжнародної організації праці № 164 «Про безпеку і гігієну праці у виробничий сфері» - 10 хвилин

3. Досвід розслідування та аналізу нещасних випадків та професійних захворювань за кордоном – 55 хвилин

Висновки та завдання на самопідготовку – 5 хвилин

 

ЛІТЕРАТУРА

· Энциклопедия по охране и безопасности труда - http://base.safework.ru/iloenc

· Охрана труда, ДНАОП - http://www.dnaop.com/

· Научно-производственный журнал «Охрана труда» - http://www.ohoronapraci.kiev.ua/

· Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник.- Вид. 5-те, доповнене.- Львів: Афіша, 2000- 350 с.

· Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник.- Вид. 5-те, доповнене.- Львів: Афіша, 2000- 350 с.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – мультимедійний проектор

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

· Вступна частина – Привітання. Перевірка готовності особового складу учбової групи до заняття (чисельність, зовнішній вид, наявність конспектів). Представитись.

· Перед тим, як перейти до викладання навчального матеріалу, відмітити, що проблема розслідування, аналізу та обліку нещасних випадків та професійних захворювань є актуальною у всіх промислово розвинутих країнах

  • При викладанні питань звернути увагу на важливість теми для працівників, які займаються питаннями забезпечення охорони праці.
  • При викладанні 3 питання дати кратку характеристику за країнами світу та оставити основний матеріал для обговорення на семінарському занятті.
  • Під час викладання питань лекції необхідно активізувати творчі здібності студентів (курсантів). Для цього потрібно звертатись з питаннями до аудиторії, організовувати короткі діалоги, ставити проблемні питання, спільно з аудиторією знаходити їх вирішення.
  • У заключній частині підвести підсумки заняття, зробити висновки з усього навчального матеріалу лекції, надати завдання на самостійну підготовку.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Літературний розвиток старшокласників | Досвід розслідування та аналізу нещасних випадків та професійних захворювань за кордоном
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 253; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.