Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЛАН-КОНСПЕКТ
Читайте также:
  1. ПЛАН-КОНСПЕКТ
  2. Приклад. План-конспект уроку інформатики в 2 класі.

лекції № 7 з навчальної дисципліни

“ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Правові основи безпеки життєдіяльності

 

Навчальний потік    
Час    
Місце    

 

При вивченні даної теми викладач повинен приділити особливу увагу глобальним небезпекам техногенного характеру – аваріям та катастрофам.

 

  Назва розділу або теми Час
І Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття . хвил.
ІІ. Основна частина. хвил.
1. Правові основи безпеки життєдіяльності хвил.
  1.1. Засади БЖД в Конституції України.    
  1.2. Законодавство України про охорону здоров'я.    
  1.3. Охорона праці в законодавстві України    
2. Нормативні та організаційні засади впровадження питань безпеки життєдіяльності. хвил.
  2.1.Пожежна безпека та безпека дорожнього руху.    
  2.2.Цивільний захист та захист населення України від впливу іонізуючих випромінень.    
  2.3.Законодавство України про захист довкілля.    
3. Управління в галузі безпеки життєдіяльності. хвил.
  3.1.Державні органи управління в галузі БЖД.    
  3.2.Управління та контроль за охороною праці, охороною здоров'я.    
4. Нагляд за безпекою життєдіяльності. хвил.
  4.1.Органи нагляду за охороною здоров'я.    
  4.2.Структура наглядових органів цивільного захисту та захисту населення в умовах НС.    
  4.3.Нагляд за охороною навколишнього природного середовища.    
ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття. хвил.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000; Слайди № _____________

Контрольні питання

1. Актуальність вивчення проблем безпеки життєдіяльності.

2. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”.

3. Стадії взаємодії суспільства та природи з точки зору безпеки життєдіяльності.

4. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

5. Зміст та мета дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

6. Об’єкти вивчення безпеки життєдіяльності.

 

Навчальна література1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

4. Указ Президента України "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" № 717/2000 від 24.05.2000.

5. Конституція України. – Київ. – 1996. – 54 с.

6. Закон України “Про охорону праці”. Відомості Верховної Ради. – 1992, № 49. - ст.668.

7. Кодекс Законів про працю України. – Київ, 1997. – 1040 с.

8. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів (у 3 тт.). – Т.1. – Київ, 1997. – 528 с.

9. ДСТУ (державний стандарт України) 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення.

 

РОЗРОБИВ:доцент кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. Русанов

 


ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

1. Вступ до лекції

Перевірка наявності особового складу, доведення теми, мети та навчальних питань заняття.

 

2. Основна частина.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 121; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.002 сек.