Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості та послідовність вивчення нумерації чисел другого десятка
Читайте также:
 1. III.Вивчення нового матеріалу
 2. Аграрні відносини та їх особливості
 3. Алгоритм вивчення сім’ї
 4. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОНАРОДЖЕНОІ ДИТИНИ.
 5. Біржа – це установа в якій здійснюється купівля – продаж товарів, цінних паперів, валюти і інформації, науково-технічних розробок на основі вивчення попиту і пропозиції.
 6. В 4. Математические основы выборочного наблюдения (закон больших чисел).
 7. Важливе районоутворювальне значення мають особливості економіко-географічного положення території району.
 8. Вивчення витрат робочого часу спостереженням
 9. Вивчення відчуттів і сприйняття
 10. Вивчення дитини з проблемами в розвитку в умовах освітньої установи
 11. Вивчення затрат робочого часу спостереженням
 12. Вивчення зв'язків техніки і природи

Питання для узагальнення

– Яка причина виділення нумерації чисел другого десятка із вивчення нумерації двоцифрових чисел?

– Які виділяють етапи вивчення нумерації чисел у будь-якому концентрі?

Завдання вчителя під час вивчення теми «Нумерація чисел у межах сотні» – навчити дітей лічити до ста, показати, як утворюються числа з десятків і одиниць, навчити читати і записувати двоцифрові числа на підставі міцного знання того, що одиниці пишуться на першому місці, а десятки – на другому, рахуючи справа наліво. Добитися, щоб учні засвоїли нові поняття і терміни: одиниці І і II розрядів, розрядне число (24 = 20 + 4), сума розрядних додатків, одноцифрове і двоцифрове число.

При вивченні нумерації чисел першого десятку усна і письмова нумерація вивчаються паралельно. При вивченні нумерації чисел 11–100 окремо розглядається усна нумерація і окремо письмова.

Наочні посібники і дидактичний матеріал

Демонстраційні: пучки паличок по 10 штук, кубики і бруски – по 10 кубиків в кожному, намистинки та стрижні з намистинок по 10 штук у кожному; абак – таблиця з двома рядами кишень: перший для паличок, а другий для карток з цифрами; таблиця “Десятки й одиниці”.

Індивідуальні: палички і пучки паличок, кубики та бруски, намистинки та стрижні з намистинок; таблиця “Десятки й одиниці” для позначення двоцифрових чисел.

Робота з підручниками з математики

(Богданович, М. В. Математика [Текст]: підручник для 1 класу загальноосв. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – С. 84-85.

Рівкінд, Ф.М. Математика [Текст]: підруч. для 1 кл. загально освіт. навч. закл. / Ф.М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – С. 87-88.)

 

Спочатку вивчають усну нумерацію чисел другого десятка, формуючи в дітей поняття про десяток. Учням зокрема пропонують відрахувати 10 лічильних паличок і зв’язати їх у пучок – таким чином одержати нову лічильну одиницю «десяток» (скорочено позначаємо «д.» або «дес.»). Десятками рахують предмети, яких досить багато: яєчка, ґудзики, яблука. Рахувати десятками можна так само, як і одиницями: 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки і т.д.

На наступному уроці до пучка-десятка докладають окремі палички-одиниці. Два на десять – це число дванадцять. Отже, у числі 12 є 1 десяток і 2 одиниці. Таким способом на одному уроці вивчають утворення і назви всіх чисел другого десятка (11-19). На наступних уроках ці знання закріплюються

Практична робота

Для ознайомлення із назвами чисел 11-20 нами використано «арифметичні штанги» – двокольорові риски, що складаються з 1, 2,…10 поділок. На риску 10 накладаємо риску 1 і коментуємо: один наклали на десять (скорочено «дцять»), одержали одинадцять. Аналогічно діємо з картками із числами 10 і 1: на картку «10» наклали картку «1», одержали число «11». Таким чином, знайомимо учнів із позначенням чисел 11-20 цифрами. 

. . .

 

Такий підхід дозволяє відразу ввести поняття одноцифрових і двоцифрових чисел.

 

На цьому етапі учні утворюють числа другого десятка, визначають їх десятковий склад, пояснюють, як числа позначено цифрами.

 

Отже, на етапі вивчення усної нумерації чисел другого десятка виділяють таку послідовність:

– введення нової лічильної одиниці «десяток»;

– утворення і читання чисел 11-19;

– утворення числа 20.

На наступному етапі вивчають письмову нумерацію.

Щоб розкрити помісний принцип записування двоцифрових чисел використовують абак.

десятки одиниці Поетапна робота з нумераційною таблицею (абаком): 1 етап – креслиться на дошці нумераційна таблиця, яка містить два розряди: одиниці і десятки (одиниці справа, десятки – зліва). Учні читають числа, записані в нумераційну таблицю і аналізують його (Н. число 13 складається з 1 десятка і 3 одиниць). 2 етапзаписують числа, названі вчителем, в дану нумераційну таблицю (Н. запишіть число у якому 1 десяток і 4 одиниці, а потім, без підказки, запишіть число 16…) 3 етапзаписують числа під диктовку без нумераційної таблиці у формі математичного диктанту.
       

 

 

Виконуючи вправи на записування чисел, учні закріплюють знання десяткового складу порядку слідування чисел у межах 20. Наприклад: учитель пропонує записати число з одного десятка і дев’яти одиниць, або число, яке йде за числом 15 (16), або передує числу 15 (14). Діти виконують різні вправи і пояснюють, чому вони записали так те або інше число.

Далі переходимо до навчання учнів запису чисел другого десятка. Для цього необхідно сформувати в учнів уявлення розряду.

 

Пропонуємо учням серію завдань на самостійний запис числа у таблицю розрядів: спочатку за малюнками, потім – за схемами, далі – за словесним описом із зазначенням десяткового складу та без зазначення десяткового складу.

 

 

 

У кінці вивчення нумерації чисел другого десятка учні вчаться усно додавати і віднімати в межах двадцяти.

Отже, при вивченні нумерації чисел 11–20 окремо розглядається усна нумерація і окремо письмова.

На етапі вивчення усної нумерації чисел другого десятка виділяють таку послідовність:

– введення нової лічильної одиниці «десяток»;

– утворення і читання чисел 11-19;

– утворення числа 20.

На етапі вивчення письмової нумерації чисел другого десятка виділяють таку послідовність:

– нумераційна таблиця з лічильним матеріалом;

– читання чисел з нумераційної таблиці;

– записування чисел у нумераційну таблицю;

– записування чисел без нумераційної таблиці;

– утворення числа з попереднього додаванням одиниці;

– утворення числа з наступного відніманням одиниці;

– порівняння чисел:

13 > 12, тому що 13 = 12 + 1,

17 < 18, тому що 17 = 18 – 1,

13 < 15, тому що число 13 ми називаємо раніше, ніж 15,

15 > 12: Число 15 – це 1 дес. і 5 од., число 12 – це 1 дес. і 2 од.,

5 од. > 2 од., тому 15 > 12.

2.3. Цікаві та логічні вправи при вивченні нумерації чисел другого десятка

Завдання для усної лічби:

– Порахувати від 10 до 20, від 20 до 10, від 15 до 19, від 16 до 11.

– Назвати число, що складається з 1 дес. і 5 од.

– Прочитати числа: 11, 10, 15, 9, 19, 20, 1. Прочитати одноцифрові числа. Прочитати двоцифрові числа; назвати числа на одиницю менші від записаних. Назвати найменше число. Назвати найменше двоцифрове число. Назвати найбільше число. Як утворилося число 20?

– Записати на дошці число 17. Скільки десятків і скільки одиниць у цьому числі? Ще яким способом можна утворити це число? Назвати попереднє число до числа 17, назвати наступне число до числа 17.

Завдання для письмової роботи:

Розв’язати приклади: 10 + 7 – 1 18 – 1 – 1 20 – 1 – 9

14 – 4 + 1 16 – 10 – 1 19 + 1 − 10

Математичний диктант:

записати цифрами числа 12 і 20;

записати число, що містить 1 дес. і 5 од.;

записати сусідів цього числа;

записати попереднє число до числа 13, записати число, на 1 більше від числа 17;

записати якому числу дорівнює сума чисел 10 і 9;

записати число, якому дорівнює різниця чисел 16 і 10.

Логічні завдання під час вивчення нумерації другого десятка

1) Піднімаючись сходами, хлопчик ступив на першу сходинку, на другу, на третю, на четверту, на п’яту, на шосту. Далі крокував через одну. Назвіть (запишіть) номери сходинок, на які він ступав, до 18-ої включно.

2) Записати число 10 трьома одиницями та знаками дій; (11 – 1 = 10).

3) На вимогу подати число 20, використавши лише цифру 1 та дію додавання, Сашко записав число 1 доданком 20 разів, а Дмитрик знайшов спосіб обмежитися значно меншою кількістю одиниць. Що це за спосіб?

Робота в парах

– Складіть математичний диктант для закріплення знань, умінь і навичок нумерації чисел другого десятка.

 

3. Усна і письмова нумерація чисел в межах 21 – 100

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 9075; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.