Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ріст організмів, його регуляція

У більшості багатоклітинних організмів після народження настає період росту.

- Як ви розумієте, що таке ріст?

Ріст — збільшення розмірів і маси особини за рахунок збільшення кількості клітин або їх розтягування (в однодольних рослин).

 

(більшість ссавців, комах, птахів) (молюски, риби, рослини)

 

При обмеженому типі ріст припиняється після досягнення певного віку. При необмеженому типі росту особина росте впродовж усього життя.

 

 

(ведмеді, листопадні рослини) (головоногі молюски, черви)

 

Переривчастий ріст характеризується чергуванням періодів збільшення та припинення росту.

— Пригадайте, у яких організмів чітко виражений переривчастий ріст?

 

Так, у рослин помірних широт ріст холодної доби зазвичай припиняється, а навесні поновлюється. Період тимчасового фізіологічного спокою в розвитку тварин називається діапаузою. Діапауза характеризується різким зниженням інтенсивності метаболізму клітин. Вона властива комахам, багатьом хребетним. У деяких ссавців північних широт діапауза відбувається взимку (ведмеді, соні, байбаки) і називається гібернацією (сплячкою). Діапауза комах може тривати від декількох годин до декількох років. У багатьох ракоподібних, саранових, деяких ссавців спостерігається явище ембріональної діапаузи, під час якої запліднені яйця або зародки на ранніх етапах розвитку можуть тривалий час перебувати в стані спокою, не гинучи.

Періодичне припинення росту тропічних рослин зумовлене настанням посушливого сезону. На більшості територій земної кулі постійно змінюються сезони року — весна, літо, осінь, зима. Тому ріст багаторічних рослин помірних широт характеризується певною періодичністю — періоди інтенсивного росту чергуються з періодами спокою.

Спокій у рослин — це пристосування до переживання несприятливих умов (зимових холодів, літніх посух), коли процеси життєдіяльності майже припиняються. В стані спокою може перебувати як уся рослина, так і її окремі органи (сплячі бруньки, бульби, кореневища, насіння).

 

— Після того як ви багато чого дізналися про переривчастий ріст, спробуйте дати визначення безперервному типу росту.

 

Безперервний ріст характеризується постійним збільшенням розмірів усього організму (або окремих його частин), доки не досягне певних розмірів або до смерті. Цей тип притаманний більшості однорічних рослин та багатьом тропічним видам.

 

Цікавий факт

На ріст людини впливає багато чинників: спадковість, спадкові хвороби, вік, стать тощо. Також на ріст людини може впливати належність до певної групи народів (наприклад, у китайців середній зріст дорівнює 164,8 см
у чоловіків і 154,4 см у жінок, а середній зріст нідерландців — 184,8 і
168,7 см відповідно).

Загалом людство поступово «росте». Ще 50 років тому середній зріст дорівнював 165 см, а зараз — на 2,5 см вище. Приблизно на 1 кг збільшилась і маса тіла людей.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Регенерація та її значення | Життєвий цикл у рослин і тварин
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 17298; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.