Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Життєвий цикл у рослин і тварин

— Як ви розумієте, що таке життєвий цикл?

У біології послідовність стадій розвитку, через які проходить більшість видів у процесі онтогенезу, називають життєвим циклом.

Життєвий цикл — це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь, що характерні для певного виду. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують статеві клітини, які передають спадкову інформацію організмам дочірнього покоління.

Отже, життєвий цикл — це сукупність усіх фаз розвитку, що забезпечують безперервність існування виду.

Кожен організм тварин послідовно проходить певні стадії онтогенезу. Індивідуальний розвиток починається з моменту зародження і триває до природної смерті.

— Пригадайте основні етапи онтогенезу.

Тривалість життєвого циклу визначається числом поколінь (генерацій), які послідовно змінюють одне одного протягом одного року або кількох років, упродовж яких розвивається одне покоління. Тривалість життєвого циклу залежить також від терміну обов’язкового періоду спокою або діапаузи.

— Пригадайте, що являє собою діапауза.

— Для яких організмів вона характерна?

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома поділами клітини часто не перевищує 30 хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Так, сосна звичайна починає розмножуватись лише на 30-му році життя, риба білуга — на 12–18-му. Тривалі життєві цикли спостерігають і в деяких безхребетних тварин. Наприклад, личинки одного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років.

 

Цікавий факт

Рекорди з довговічності в природі:

У рослинному світі: макрозамія (австралійське дерево) — 12 000 років; мексиканський екипарис — 10 000 років; тис ягідний — до 3000 років; дуб, кедр, каштан — до 2000 років; ялина, сосна — до 1000 років; груша, яблуня — до 300 років.

У тваринному світі: антарктична губка — 1500 років; океанічний куахог (арктичний молюск) — 400 років; щука — 267 років; черепаха — до 250 років; гаттерія — до 200 років; гуідак (молюск) — більше ніж 160 років; короп — до 150 років; орел, осетр, слон, морські їжаки — близько 100 років.

Особливості онтогенезу рослин:

зародковий корінець

Зигота зародкова меристема зародок

твірна тканина (брунечка)

пагін

зародкові листочки (сім’ядолі)

 

 

Рослини характеризуються власним життєвим циклом із двох різних фаз, відомих під назвою зміни поколінь (статевого — гаметофіту та нестатевого — спорофіту). Так, у деяких водоростей чергується статеве покоління (переважно гаплоїдне) із нестатевим (переважно диплоїдним). Життєвий цикл водоростей умовно поділяють на два типи: цикли, що мають статевий процес, та цикли, що його не мають. Водорості, що мають статевий процес, називають еугамними, а ті, що не мають,— агамними.

У життєвому циклі вищих спорових рослин відбувається чергування двох поколінь: спорофіту і гаметофіту, це означає, що в їх життєвому циклі чергуються особини нестатевого і статевого поколінь і відповідні способи розмноження.

Згадаємо основні поняття щодо життєвого циклу вищих спорових:

Cпорофіт — нестатеве покоління; спорангії — нестатеві органи; спори — нестатеві клітини.

Гаметофіт — статеве покоління; гаметангії — статеві органи; гамети — статеві клітини.

 

 

На дозрілій рослині (дорослому спорофіті) на спорангіях з’являються спори. З часом із спор проростає рослина (дорослий гаметофіт). У гаметофіту на статевих органах (чоловічі — антеридії, а жіночі — архегонії) утворюються статеві клітини — гамети (жіночі — яйцеклітина, а чоловічі — сперматозоїди). Сперматозоїд потрапляє (у деяких рослин — тільки у воді) до яйцеклітини, і у процесі запліднення утворюється зигота.

Поступово із зиготи розвивається зародок, потім проросток, з якого знову утворюється дозріла рослина (дорослий спорофіт).

Життєвий цикл забезпечує безперервність життя.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ріст організмів, його регуляція | Складання схеми
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 11431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.