Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Акустика – наука про хвильові процеси, які виникають в результаті дії механічних полів

Читайте также:
 1. Аналіз результатів
 2. Аналіз результатів
 3. Аналіз результатів
 4. Аналіз результатів
 5. Аналіз результатів
 6. Аналіз результатів
 7. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 8. Аналіз фінансових результатів підприємства
 9. Апробація результатів магістерської роботи
 10. Биология как естественная наука
 11. В 3. Задачи статистики. Связь статистики с общественно-экономическими науками.

Акустичні властивості гірських порід.

Лекція № 9

 

Закономірності розповсюдження пружних коливань в гірських породах.

 

Якщо до ділянки породи обмежених розмірів миттєво прикласти навантаження (удар), що викликає, напруження, які не перевищують межу пружності то ця ділянка випробовуватиме деформацію тобто зсув частинок по напряму діючої сили. З огляду на те, що частинки породи жорстко зв'язані між собою, деформація однієї частинки викликає зсув інших, більш видалених.

Відбувається розповсюдження пружної деформації з певною швидкістю. Маси елементарного об'єму множені на його прискорення F = ма, згідно другому закону Ньютона, рівно сумі всіх сил діючих на цей об'єм

- зсув частинок гірської породи

- час

- густина породи.

Суму всіх сил уздовж будь-якої осі координат можна виразити як суму, всіх елементарних напружень, помножених на відповідну площу на яку вони діють. Якщо прийняти, що нормальна сила діє тільки уздовж осі х, а зразок породи є тонким довгим стрижнем, так що дотичні напруження відсутні, то

після перетворень отримаємо:

Для переходу до деформацій скористаємося рівнянням закону Гука

Підставивши в рівняння другий закон Ньютона отримаємо

хвильове рівняння за відсутності втрат енергії отримаємо рівняння в одновимірному записі (на площині)

Скориставшись оператором Лапласа (який відбиває зміну величин по трьом взаємо перпендикулярним напрямам) запишемо об'ємне рівняння розповсюдження пружної деформації.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Акустика – наука про хвильові процеси, які виникають в результаті дії механічних полів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 170; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.002 сек.