Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність демографічної політики. Демографічна ситуація в Україні

Читайте также:
 1. Акція: сутність, етапи емісії, види.
 2. Аутотренінг: сутність,умови, ефективність.
 3. В надзвичайних ситуаціях
 4. В Україні.
 5. Валютні системи: сутність та види
 6. ВВП і національне багатство я к об’єкти фінансових відносин. Економічне зростання: сутність, типи і фактори
 7. Вибір домінант економічної інтеграції національної економіки у світове господарство (проблемна ситуація).
 8. Виборче право та виборча система в Україні.
 9. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 10. Визначення та економічна сутність дебіторської заборгованості
 11. Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій
 12. Виникнення і сутність грошей, їх функції

Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних досліджень.

5. Підготовка молоді до створення сім’ї, зміцнення її стабільності - стратегічно суспільні завдання українського соціуму.

Демографічна політика – це система соціальних заходів, спрямованих на формування бажаного для того чи іншого суспільства свідомої демографічної політики, яка полягає в тому, як держава може впливати на рішення про народжуваність, що приймаються на рівні сім’ї, з тим, щоб їх кінцевий результат відповідав економічним і соціальним потребам суспільства.

Демографічні процеси відбуваються в сучасному світі бурхливо і досить неоднозначно. У зв’язку з тим, що існують два типи демографічної поведінки населення, і сама демографічна політика стосовно народжуваності може діяти у двох протилежних напрямках, вона може бути націлена або на зростання народжуваності (там, де спостерігається її низький рівень), або, навпаки, на її зниження (там, де рівень народжуваності досить високий).

Нині очевидною є необхідність наукової розробки нової, стосовно нових умов демографічної політики в Україні. Вона, мабуть, повинна стати передусім диференційованою для різних регіонів країни, завчасно прогнозувати як сприятливі, так і несприятливі тенденції в розвитку демографічної ситуації.

Сучасна українська сім'я переживає дуже важкі часи. Найбільш болючі її проблеми:

• зниження народжуваності за рівень, необхідний для простого відтворення населення;

• зменшення середнього обсягу сім'ї (нині - це 3,2 особи: кожна третя сім'я (35,1 %) складається з двох осіб; кожна четверта (27,1 %) - із трьох; кожна четверта (27,1 %) - з чотирьох, кожна сьома (14,1 %) - з п'яти та більшої кількості членів);

• збільшення кількості розлучень;

• послаблення сімейних зв'язків;

• зростання безробіття та погіршення економічного становища сімей;

• зростання кількості неповних сімей і поширення в небачених раніше масштабах позашлюбної народжуваності (кожна шоста сім'я в Україні (16,4 %) належить до неповної, котра складається з одного з батьків та дітей);

• зростання кількості безпритульних дітей і дітей, позбавлених батьківської опіки.

 

 

ІІІ. Завершальний етап:

 1. Резюме лекції, загальні висновки
 2. Відповіді на запитання.

· Який предмет вивчає соціологія?

· Які функції вона виконує у суспільстві?

· Де використаються соціальні знання ?

 

 1. Завдання для самопідготовки слухачів.

3.1. Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний етап її розвитку.

Матеріали активізації слухачів: Питання.

Список навчальної літератури:

1. Жоль К.К. Соціологія – К., 2005

2. Піча В.М. Соціологія – К, 2008

3. Соціологія. за ред. Юрій М.Ф.-. К.,- Кондор- 2007-с.8-38 ,43-66

4. Основи загальної та галузевої соціології. Лукашевич М.И. К, МАУП--2007-с.9-26

5. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., Академія - 2005. – С. 9-99.

6. Соціологія під редакціею П.Городяненка.К.1999,с. 5-27

Викладач:Скворцова О.Д.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типологія сім’ї | Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1047; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.