Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Методи регуляції життєдіяльності
Ця група методів базується на психофізіологічних процесах, які відбуваються в організмі людини таким чином:

· Позасвідомо працює селезінка, печінка, білі кров'яні тільця та інші внутрішні органи організму, зокрема клітини мозку.

· Несвідомо повертаємося під час сну, кричимо від болю, намагаємося продовжити рід, одержати насолоду, страждання.

· Підсвідомо тривожимося за майбутнє, навіть без видимої причини, відчуваємо заборонені прагнення, підозрюємо, будуємо реальні чи нездійсненні плани та ін.

· Свідомо зберігаємо гроші в надійному банк}', користуємося літаками Аеросвіту, коли холодно, тепло одягаємося, говоримо компліменти, обираємо життєвий шлях.

Усі ці процеси тісно пов'язані між собою. За В.Леві, "немає підсвідомого, яке не може усвідомитися, і немає усвідомленого, що не прямує в підсвідоме ".

Свідомість є особливим механізмом, який посилює потрібну в даний час модель у корі головного мозку, одночасно приторможуючи всі інші, що дає можливість постійно орієнтувати розум у просторі, часі, почуттях і обставинах.

Підсвідомість забезпечує дії за приторможеними моделями, виконує допоміжну роль, відстежує середовище та відновлює інформацію, закладену в пам'яті.

Сполучною ланкою між свідомістю та підсвідомістю є воля.

Для валеологічної освіти передусім необхідно навчити молоду людину дії самоусвідомлення, яке являє собою єдність трьох складових: пізнавальної (самопізнання), емоційно - оцінювальної (самоаналіз, самооцінка, самокритика) і дієво - вольової, регулятивної (саморегуляції).

У процесі самопізнання використовуються такі засоби:

· самоопитування - людина встановлює, у якій послідовності відбуваються зміни в самопочутті, знаходить взаємозв'язок між давністю розвитку подій і її відчуттями;

· порівняння - зіставлення зовнішньої інформації з власними почуттями і спогадами;

· використання валеологічної літератури, консультації з педагогом - валеологом, а в разі потреби - з лікарем.

Щоб скоординувати увагу на проблемі самопізнання в руслі виконання правил здорового способу життя, доцільно запропонувати відповідно програму самовдосконалення свого власного "Я". Один із варіантів - програма "Пізнай себе!":

1. Який стан мого здоров' я?

2. Як витримує мій організ а) розумове і б) фізичне навантаження?

3. Як швидко при цьому настає і долається втома?

4.Чи вмію я дотримуватися режиму дня?

5.Чи вмію я регулювати свої емоції, почуття, поведінкові норми, інтелект?

6.Яке місце займає в моєму житті фізична культура та спорт?

7.Чи маю я достатню волю, щоб долати шкідливі звички?

Програму можна продовжувати і видозмінювати залежно від особливостей суб'єктів, її головне завдання - спонукати до зацікавлення своєю життєдіяльністю, формувати навички самопізнання і самоспостереження, прагнення до самовдосконалення. Крім самовизначення почуття, можливі оцінки критеріїв стану здоров'я, якими, за О.І.Кієнем, Ю.1. Бондаревським, є: температура тіла, частота пульсу, артеріальний тиск. Параметри цих величин указані в таблицях

Вікові зміни частоти пульсу
Вік, роки Частота пульсу  
Ю-15 70-75  
15-20 60-90  
20-30 60-65  
30-40 65-68  
40-50 68-72  
50-60 72-80  
70-80 84-85  

 

Артеріальний тиску дітей, mm pm. cm.  
Вік, роки Максимальне Мінімальне
Новонароджений    
     
3-4    
7-8    
9-12    
13-15    
       

Самоаналіз - практична оцінка результатів власної діяльності, ступеня досягнення заданих цілей, установлення причинно-наслідкових зв'язків на шляху досягнення валеологічної мети.

Приклад самоаналізу - за А.Любецьким.

Людина відчуває дискомфорт, пов'язаний із неправильним харчуванням, і аналізує свої відчуття.

"Я не згоден із самим собою, отже, поводжуся неправильно і харчуюсь неправильно. Я живу відповідно до уявлень, які мені не підходять. Я роблю несумісні речі і не можу "переварити" свого існування. В мене виникає внутрішній тиск, який спонукає мене турбуватися про те, щоб життя повернулося в попереднє русло. Я намагаюся долати внутрішній опір, протиріччя, усе, що не належить мені, наскільки можу. Я хочу стати іншим, змінитися ".

Пов'язана із самоаналізом самооцінка - це осмислення особистістю самої себе, організації власної життєдіяльності, психічного і фізичного самопочуття, що є одним із важливих регуляторів її поведінки.

Самокритика - опрацювання результатів самоаналізу та самооцінки.

Результати самокритики можуть бути негативними, що викликає невдоволення собою, образу і злість. Почуття провини негативно відбивається на стані здоров'я, і в цьому випадку важливо не втратити надії і переконати себе в необхідності пошуків нових шляхів реалізації цілей. Позитивні результати - схвалення свого способу життя сприяє розвитку поваги до самого себе, самосхвалення і самосприйняття, що є ключем до позитивних змін у житті та здоров'ї. Оптимізм, любов до життя, до людей і до самого себе створює гарне самопочуття, внутрішню радість.

Розглянемо ці процеси в дії, коли долається шкідлива звичка до паління. У людини, котра палить, сформувався "мозковий центр" куріння. Коли він збуджений, людина відчуває дискомфорт. Випалив цигарку - центр збудження загальмувався, наступило тимчасове часткове гальмування функцій мозку, ейфорія. Із кожним разом залежність особистості від паління посилюється. Як усе ж таки позбутися цієї шкідливої звички?

· Самопізнання, самоналіз

· Продумайте і проаналізуйте, як склалася ваша залежність від паління.

· Відновіть у пам'яті ситуації та відчуття, коли ви зробили першу затяжку.

· Підрахуйте час, який ви змарнували для паління, та кошти, витрачені із сімейного бюджету.

· Проаналізуйте історичну долю народів, серед яких розповсюджена звичка паління (індійці, араби).

· Ознайомтеся з медичною літературою.

· Поговоріть з тими, хто покинув палити.

· Прийміть рішення.

2. Самооцінка, самокритика

Кожного разу, коли захочеться випалити цигарку, подивіться на годинник, поставте позначку в зошиті та віддайте наказ своїм мозковим центрам. Позив до паління послаблюється через 40 - 50 секунд, і ваша воля переможе. Кількість позначок у зошиті кожен день буде вашою об'єктивною оцінкою.

За матеріалами попередніх вправ підготуйте лекцію про шкідливість паління та прочитайте її дітям. Кількість урятованих дітей - об'єктивна оцінка вдосконалення вашої особистості. Вищий ступінь розвитку волі виникає тоді, коли людина стає здатною до рефлексії (мислення) щодо своїх прагнень, до того, щоб певним чином поставитися до них. Це вимагає від неї готовності оволодіти власними емоційними переживаннями, усвідомити себе як "Я". Лише за цієї умови людина зможе керувати своїми діями і вчинками, здійснювати вибір між ними, приймати свідомі рішення.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2038; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.