Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 2 . Облік розрахунків за виплатами працівникам та соціального страхування
Читайте также:
 1. А лекція
 2. Аналітичний і синтетичний облік, відображення у звітності
 3. Аудит, облік використання системи захисту
 4. Базові компоненти соціального життя
 5. Базові принципи бухгалтерського обліку
 6. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін
 7. Біржові операції та порядок розрахунків під час їх здійснення
 8. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками
 9. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку
 10. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
 11. Бухгалтерський облік інших необоротних активів
 12. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

 

1. Економічний зміст та завдання обліку та її оплат

2. Форми і системи оплати праці

3. Складові фонду оплати праці

4. Трудові відносини на підприємстві

5. Первинний та зведений облік праці та її оплати

6. Нарахування на заробітну плату та утримання із неї єдиного соціального внеску

7. Утримання податку на доходи фізичних осіб

8. Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності

9. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток

10. Облік інших утримань із заробітної плати

11. Індексація заробітної плати

 

1. Економічний зміст та завдання обліку та її оплат

 

Заробітна плата- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі: форми й системи оплати праці; тарифні сітки; тарифні ставки; схеми посадових окладів; норми праці та розцінки; умови введення і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших виплат.

Оплата праці працівників підприємства здійснюєтьсяв першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовимколективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками,обраними і уповноваженимитрудовимколективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів,та не пізнішесемиднів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітнаплата виплачується напередодні.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок(адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам неможуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежівта їх черговості.

Колективним договором, як виняток, можебути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників,крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тількиу випадках, передбачених законодавством.

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках,передбачених законодавством, ‑ 50 % заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

Обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніхдітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати70 %.

Завданнями обліку праці та її оплати є:

1. точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати праці відповідно до кількості та якості затраченої праці;

2. правильне нарахування оплати праці кожному працівникові відповідно до діючих положень;

3. дотримання порядку розподілу оплати праці за об'єктами бухгалтерського обліку;

4. повний і своєчасний розрахунок з працівниками з оплати праці;

5.своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності з оплати праці.

З моменту нарахування заробітної плати виникають 3 види зобов’язань, пов’язаних з обліком заробітної плати:

1) заборгованість по виплаті заробітної плати;

2) заборгованість по утриманнях із заробітної плати;

3) заборгованість по нарахуваннях на заробітну плату.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 770; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.