Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИТИНАНКА ЯК ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Читайте также:
  1. ЗВ’ЯЗКИ КАРТОГРАФІЇ І МИСТЕЦТВА.
  2. Значення шкільного кабінету з образотворчого мистецтва.
  3. Іслам як підґрунтя морально-естетичної специфіки арабо-мусульманського мистецтва.
  4. Історія світового мистецтва.
  5. На межі ХУІІ – ХУІІІ ст. склався основний вид української книги з характерним ілюструванням та пишним декором, використанням традицій народного – декоративного мистецтва.
  6. Організація творчої роботи на уроках образотворчого мистецтва.
  7. Основні завдання сприймання на уроці образотворчого мистецтва.
  8. Програмно-методичне забезпечення та сприятлива психологічна атмосфера на уроці образотворчого мистецтва.
  9. Розвиток театру, живопису, архітектури та музичного мистецтва.
  10. Становлення і розвиток методики викладання образотворчого мистецтва.

Витинанка — художній твір народного декоративно-приклад­ного мистецтва у вигляді вирізаної з одно- або багатоколірних аркушів паперу орнаментованої чи сюжетної композиції.

Мереживно вирізані ножицями (або спеціально загостреним ножем). Витинанки є чудови­ми зразками прорізного паперового декору. У давнину, як прикрасу витинанки наклеювали на стіни, печі, шибки вікон. Техніка витинанки подібна до техніки вирізування силуету, який був широко розповсю­джений в Західній Європі у XIX — поч. XX ст. Але коріння як вити­нанки, так і силуету сягає глибокої давнини ужиткового мистецтва країн Сходу (зокрема Японії та Китаю) VІІ-ХII ст. Уперше витинанки у вигляді ажурного візерунка зі шкіри, хутра, повсті зустрічаються в кочових народів V ст. до н.е.

 

За технологічними та художніми особли­востями витинанки поділяють на:

- ажурні (зображення міститься у прорізах);

- силуетні (зображення виступає контуром);

- одинарні (виготовлені з одного аркуша паперу);

- складні (аплікаційні — з кількох аркушів паперу, а тому завжди поліхромні).

Останні залежно від прийомів виготовлення бувають накладними (накладають одна на одну «гір­кою») та складеними (великомасштабні твори, орнаменти та зобра­ження котрих утворені з окремих елементів, складених поряд один з одним, гармонійно поєднаних між собою в одне ціле).

Інколи витина­нки наклеювали на аркуш паперу, тло якого також могло слугувати невід'ємною складовою задуманої автором композиції. У сучасному декоративно-прикладному мистецтві витинанка набула виставочного характеру — це рід ажурних тематичних творів, пристосованих для експонування на виставках. Виготовляють їх і для оздоблення полі­графічної продукції — цим самим вони переходять від декоративно-прикладного до образотворчого мистецтва (витинальна графіка). Ха­рактерним зразком виставочних витинанок є фігурні та орнаментальні заставки, витинанки-плакати, екслібриси, вітальні листівки тощо.

Отже, витинанки– це паперові ажурні прикраси, якими з сер. ХІХ ст. оздоблювали хати в українських селах. Виникнення і поширення витинанок пов’язане переважно з появою на селі паперу та переходом від курної хати до чистої. Термін «витинанки» з’явився в літературі ще в 1913 р. Кожний різновид ажурних паперових прикрас у різних регіонах називалися по-своєму: стриганці, зірочки, квіти, хрестики,козаки тощо.

Ви­тинанка - це не тільки втілення задуму та композиції за допомогою кольорового паперу, але ще й спосіб через створений образ передава­ти глядачеві свої думки, зробити його своїм однодумцем, співрозмов­ником.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3669; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.