Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) та її значення в маркетинговій діяльності
Читайте также:
 1. I. Значення серцево-судинної системи для організму
 2. I.Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності.
 3. L1.Т2.3.1. Визначення величини теплового розширення.
 4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ
 5. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 6. Арифметичні операції. Умовні оператори. Оператор циклу
 7. АТЛЕТИЧНИЙ КОНГРЕС 1894 РОКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.
 8. Біологічне значення кон’югації: відбувається обмін спадковим матеріалом між особинами, що сприяє комбінативній мінливості.
 9. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського
 10. Бренд товару та його роль в структурі мерчандайзингу
 11. Бухгалтерська звітність, її значення, склад
 12. В —діти з поєднанням ознак низької інтенсивності та низької ефективності навчальної діяльності.

Життєвий цикл товару - концепція, яка характеризує розвиток обсягів \ збуту і прибуток від реалізації товару, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження товару на ринок аж до його усунення^/ ринку. Уперше опублікована американським економістом Т. Левітом у 1965р. концепція життєвого циклу товару - це, безперечно, лише теоретична модель життя товару в період його перебування на ринку. Проте ця модель широко використовується в маркетинговій практиці як така, що добре відповідає практичному досвіду, дає змогу описати, проаналізувати ринкове життя не тільки товарів, а й політичних партій, громадських діячів, ідей, послуг і т.п.

Класичну модель життєвого циклу товару можна побудувати у виглядів графіка, який ілюструє динаміку обсягів продажу і прибуток від реалізації за весь час перебування товару на ринку.

Класичний маркетинг розглядає чотириетапи ЖЦТ:

• етап впровадження на ринок, " ,етап зростання,

• етап зрілості,

• етап спаду.

 

 

Етап впровадження на ринок - період повільного зростання обсягів збуту продукції, оскільки, ринок ще мало знайомий з новим товаром. Це складний для фірми період, оскільки прибутків вона ще не отримує, адже необхідні великі витрати на формування попиту на товар і просування його на ринку (рекламу, стимулювання збуту).

Споживачами товару на цьому етапі є новатори, які полюбляють усе нове і схильні до ризику. Конкуренція ще незначна.

Для проникнення на ринок доволі часто встановлюють невисокі ціни, що стимулює споживача випробувати й оцінити новинку. Але коли фірма має уже міцні ринкові позиції, а товар захищений патентами, можуть встановлюватись високі престижні ціни, які прийнятні лише для верхніх ешелонів ринку.

Етап зростання - це етап швидкого нарощування обсягів збуту і визнання покупцями нового товару. З'являються прибутки, які протягом етапу зростають унаслідок швидкого обороту капіталу і зменшення витрат на рекламу. У цей час на високоприбутковому ринку з'являється більше конкурентів, які прагнуть потіснити позиції виробника даного товару.

Кількість споживачів збільшується, іде проникнення на нові сегменти ринку з модифікаціями товару, розширюються канали збуту.

Етап зрілості. У певний період темпи зростання обсягів збуту уповільнюються, що свідчить про перехід до етапу зрілості. На цьому етапі перебуває більшість товарів на сучасному ринку. У збуті продукції відбувається певна стабілізація. Конкуренція сягає максимуму.

Підприємство на етапі зрілості має на меті утримання позицій товару на ринку. Витрати на просування продукції дещо знижуються, реклама має характер нагадування,Споживачами товару стає масовий ринок, що дає можливість фірмі отримувати максимальні прибутки. Але у другій половині цього етапу відбувається насичення ринку товаром, окреслюється тенденція до зменшення обсягів збуту. Високий рівень конкуренції зумовлює зниження цін. Фірми мають слабші позиції, вибувають п ринку, і на ньому залишаються головні конкуренти.

Щоб довше втримати товар на етапі зрілості, застосовують такі стратегії:

· модифікація ринку, тобто його розширення, вихід на нові сегменти; пошук нових способів використання товару.

· модифікація товару, тобто зміна його характеристик, модернізація, поліпшення дизайну.

· модифікація комплексу маркетингу, зокрема зміна цінової політики, каналів розподілу, акцентів у рекламній кампанії, поліпшення сервісу тощо.

Етап спаду (занепаду) завершує ринкове життя товару, яким би тривалим воно не було. Збут і прибуток падають, споживачами товару залишаються здебільшого консерватори, які не люблять змінювати звичок, Падіння обсягів збуту може бути стрімким або повільним, але незмінною залишається сутність цього етапу: товар морально старіє, з'являються нові, досконаліші товари.

На етапі занепаду підприємство може використовувати різністратегії:

· припинити випуск застарілої продукції;

· якщо товар ще рентабельний, деякий час "збирати плоди", різко скорочуючи витрати на його маркетинг (рекламу, збутову мережу тощо);

· укласти контракти на його виробництво з дочірніми підприємствами в інших країнах чи регіонах.

Основні характеристики кожного етапу ЖЦТ наведено в таблиці.

Таблиця 1

    Етапи ЖЦТ  
Показники   впровадження   зростання   зрілості   спаду  
Мета   Проникнення на ринок   Розширення меж ринку   Збереження переваг   Підготовка до переходу на випуск нового товару  
Збут   Низький   Швидке зростання   Досягає максимуму   Зменшується  
Прибуток   Відсутній   Зростає   Максимальний, починає зменшуватись   Низький  
Конкуренція   Незначна   Зростає   Велика   Зменшується  
Ціна   Висока або низька   Діапазон цін   Знижується   Мінімальна  
Витрати на просування товару   Дуже високі   Високі   Стабілізують­ся   Зменшуються  
Зміст реклами   Інформування   Створення прихильност і до марки   Нагадування   Відсутнє  
Споживачі   Новатори   Рання більшість   Масовий ринок   Консерватори  

 

Деякі товари можуть мати відмінні від традиційних криві життєвого циклу.

Використання концепції життєвого циклу на практиці ускладнюється тим, що для більшості товарів етапи чітко не поділяються, тривалість ЖЦТ і форми його кривої можуть суттєво відрізнятися для різних товарів. Але, незважаючи на це, концепція ЖЦТ має дуже велике значення у маркетингу, оскільки допомагає правильно визначити маркетингові стратегії залежно від етапу, на якому перебуває товар.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Значення серцево-судинної системи для організму
 2. I.Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності.
 3. L1.Т2.3.1. Визначення величини теплового розширення.
 4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ
 5. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 6. Арифметичні операції. Умовні оператори. Оператор циклу
 7. АТЛЕТИЧНИЙ КОНГРЕС 1894 РОКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.
 8. Біологічне значення кон’югації: відбувається обмін спадковим матеріалом між особинами, що сприяє комбінативній мінливості.
 9. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського
 10. Бренд товару та його роль в структурі мерчандайзингу
 11. Бухгалтерська звітність, її значення, склад
 12. В —діти з поєднанням ознак низької інтенсивності та низької ефективності навчальної діяльності.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.