Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 17. Відомість
ТЕМА 16. НАКЛАДНА

Накладна — обліковий документ, який використовується працівниками підприємств при оформленні прийому і відправлення вантажів чи видачі матеріальних цінностей.

За походженням — службовий; за формою — індивідуальний; за ступенем гласності — несекретний.

Класифікаційні ознаки накладної як документа:

ü за походженням — службовий;

ü за місцем створення — зовнішній;

ü за призначенням — обліково-фінансовий;

ü за напрямом — вихідний;

ü за формою — типовий;

ü за ступенем гласності — для службового користування;

ü за стадіями створення — оригінал;

ü за терміном виконання — безстроковий.

 

Реквізити накладної розміщуються у такій послідовності:

1. Назва документа.

2. Номер документа.

3. Підстава, на основі якої видано накладну.

4. Кому видано (назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи).

5. Від кого (назва установи або штамп установи, адреса, телефон, поточний рахунок).

6. Позначення кожної графи:

· назва предметів;

· сорт;

· розмір;

· одиниця виміру;

· номенклатурний номер;

· кількість (за вимогою);

· вартість;

· сума вартості.

7. Підпис керівника установи й бухгалтера.

8. Дата.

9. Хто видав.

10. Хто одержав.

11. Печатка або штамп установи.

Відомість — це різновид обліково-фінансового документа, який найчастіше використовується в бухгалтерській справі, в системі банку та ін.

Розрізняють такі види відомостей:

— платіжні;

— накопичувальні;

— на виплату пенсій, заробітної плати тощо.

Класифікаційні ознаки відомостей як документа:

ü за походженням — службовий;

ü за місцем створення — внутрішній;

ü за призначенням — обліково-фінансовий;

ü за формою — типовий;

ü за ступенем гласності — для службового користування;

ü за стадіями створення — оригінал, копія;

ü за терміном зберігання — терміновий.

 

Реквізити відомостей:

1. Назва виду документа.

2. Номер документа.

3. Заголовок.

4. Період, який охоплює подана інформація (наприклад: за січень-лютий 2003р.)

5. Текст: таблиця відповідної форми та змісту.

6. Візування.

7. Хто склав або перевірив.

Особливості розміщення реквізитів, їх послідовність на трафаретних бланках залежить від виду відомості.

ТЕМА 18. СПИСОК. ТАБЛИЦЯ

Список — обліково—фінансовий документ, який складається з метою реєстрації осіб, предметів, об’єктів, документів у певному порядку.

Найпоширеніший алфавітний список. Якщо це список осіб, то ім’я та по батькові пишеться після прізвища.

Класифікаційні ознаки списків/таблиць:

ü за походженням — службовий;

ü за місцем створення — внутрішній/зовнішній;

ü за призначенням — обліково-фінансовий / довідково-інформаційний;

ü за напрямом — вхідний/вихідний;

ü за формою — індивідуальний;

ü за ступенем гласності — звичайний, таємний;

ü за стадіями створення — оригінал;

ü за терміном зберігання — звичайний.

 

Реквізити списків:

1. Номер.

2. Тематичний заголовок.

3. Основна частина: графи і порядки.

4. Візування документа укладачем чи керівником.

Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

Таблиця має бути компактною і наочною, що полегшує сприймання інформації.

Реквізити таблиці, їх послідовність:

1. Номер таблиці.

2. Тематичний заголовок.

3. Заголовна частина.

4. Основна частина, що містить графи.

5. Примітки, які виносяться в окрему колонку або за межі документа.

 

Слово “Таблиця” і номер її вказуються 1 раз праворуч. При перенесенні на іншу сторінку пишеться: “Продовження”. Якщо в тексті лише одна таблиця, то “Таблиця № n” не пишеться.

Класи чисел у всій графі розташовуються один над одним, містять однакову кількість десяткових значень.

Заголовки пишуться з великої букви без крапки.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1635; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.