Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Моделі соціальної політики і соціальної практики

Читайте также:
 1. Аналіз та вивчення моделі
 2. АУТСОРСІНГ: ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 3. Взаємозв'язок корпоративної культури організації та корпоративної соціальної відповідальності.
 4. Вибір засобів реалізації імітаційної моделі
 5. Визначення соціальної роботи
 6. Виникнення і розвиток методології соціальної роботи
 7. Вклад Деминга в развитие теории и практики управления качеством
 8. Вплив асортиментної політики на формування прибутку та аналіз рівня середньо реалізаційних цін
 9. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
 10. Дополнения к рекомендациям ИСО с учетом практики организаций стран СНГ
 11. Загальна характеристика метатеорії соціальної комунікації
 12. Загальна характеристика моделі ADL/LC

У XX ст. визначилися системи соціальної підтримки, які у кожній країні формувались із врахуванням історичних умов. Незважаючи на свою подібність і одноманітність вирішуваних завдань, у них все таки можна помітити відмінності у підходах і методах. Проаналізуємо базові моделі соціального розвитку: патерналістську, корпоративістську й етатистську.

Для патерналістської моделі соціальної політики характерним є мінімальне втручання держави у соціальні проблеми. Значні зусилля покладені на сім'ї, приватні благодійні організації та фонди, що покликані надавати допомогу найбільш потребуючим верствам населення. Такий тип управління притаманний США, Японії.

Корпоративістська модель характеризується співучастю державних і громадських організацій у вирішенні соціальних питань громади, індивіда, общини. Основні функції покладаються на промислові корпорації та профспілки (Німеччина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, окремі елементи у франції та Італії").

Етатистській моделі соціальної політики притаманний державний контроль за соціальним обслуговуванням що здійснюється місцевими органами влади, які підпорядковуються центральному уряду. Захист громадян забезпечується через зайнятість населення. Організація управління соціальною сферою заснована на трьох рівнях: державному, регіональному та муніципальному. Державний рівень відповідає за національне страхування населення, регіональний - за охорону здоров'я, муніципальний - організовує широкий спектр послуг через соціальні заклади. Зокрема інформує, надає грошову допомогу, виконує посередницьку роль. Такий тип управління характерний для скандинавських держав.

Реальна соціальна політика і соціальна практика базується на змішаних моделях, яким притаманні найбільш характерні ознаки. Так, наприклад, для країн Західної, Центральної та Північної Європи характерна корпоративістська

 
 

й етатистська модель соціального захисту; у скандинавських країнах діють змішані моделі, у романомовних країнах - патерналістська модель соціального захисту.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формування держав загального добробуту | Тема 3. Міжнародно - правові організації у сфері соціальної роботи

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3378; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.