Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Синтоїзм

Читайте также:
  1. Індуїзм
  2. Початок філософії в Японії
  3. Поширення буддизму.
  4. Поширення буддизму.
  5. Структура етнічних релігій.
  6. Тема 2. Релігія як суспільне явище
  7. Тема 4 Національні релігії

Синто – "шлях духів" (інша назва – "Камі-но-міті"). Синтоїзм – традиційна релігія корінного населення Японії. Слово "синто" - у перекладі з японської буквально означає "шлях духів". Синто - одна з найдавніших і, можливо, найпростіших пізніх національних релігій. Основу синтоїзму складає поклоніння героям і предкам.

У вченні синто провідною ідеєю виступає обожнення природи, акцент на власній японській традиції, яка склалася задовго до проникнення материкової культури на острови (мається на увазі проникнення буддизму). Синтоїзм проповідує чистоту і порядок речей. Всі речі світу (природа, її явища, людина, матеріальний світ) є одухотво­реними, а чистота дає можливість виявити в них їхню сутність, адже в кожному предметі, явищі, людині тощо перебуває "Камі" дух, божество. Порядок, за якого кожна річ має своє місце, надає світу цілісності, тісного зв'язку, своєрідного єднання.

Основу синтоїзму як релігії становлять міфи, які містяться у літописах "Кодзікі" та "Ніхонсьокі". Згідно з міфами, створення світу розпочинається з появою подружньої пари Ідзанагі та Ідзанамі. Саме во­ни породили Японські острови і багато божеств. їдзанамі загинула при народженні божественного вогню. Ідзанагі ж породив богиню Сонця – Аматерасу, бога Місяця – Цукийомі, бога вітру й бурі – Сусаноє та безліч інших божеств. Провідне місце всинтоїстському пантеоні богів посідала богиня Сонця Аматерасу. Релігійна традиція вела походження імператорської влади саме від цієї богині. Сам імператор вважався про­довженням Аматерасу в часі, "Сином небес", "Богом в людському обличчі".

Значне місце в синтоїзмі відводилось культу ісе-дзингу. Було створене святилище, котре вважалося помешканням богині Аматерасу – ісе-дзингу. Наприкінці XI ст. н.е. святилище перетворилося на місце масового паломництва послідовників синтоїзму.

Взагалі кількість богів синто практично необмежена. Існують боги всіх сфер життя: знання, щастя, людського життя тощо. До числа богів зараховуються герої, гори, водоймища, великі дерева тощо. Більша частина богівсинтоїстського пантеону має місцеве значення, але все ж найбільш поширеним культом є культ богині їжі, богині Сонця, богині милосердя.

Традиційно вважається, що справжній синтоїстський храм повинен бути дерев'яним, нефарбованим, із солом'яним, схожим на намет, дахом. Ні в середині, ні зовні жодних прикрас, ідолів, зображень тощо. Тільки рис, рисове вино і рослинна їжа на дерев'яних тацях. У спеціальному приміщені за храмом зберігається скринька, в якій знаходиться дух божества, якому присвячено храм. У кожному домі послідовника синтоїзму є особлива полиця (своєрідний вівтар), на якій лежать папірці з іменами різних богів.Богослужіння в храмі складається з чотирьох елементів: очищення (хараї), жертвопринесення (сінсен), короткої молитви (норіто) та умивання (наораї).

Особливості синтоїзму. Основні риси синтоїзму такі:

1. Усі релігії мають священні книги і моральні кодекси — в синтоїзмі немає ні того, ні іншого.

2. Синтоїзм не визнає різниці між міфологією та історією, ототожнюючи їх.

3. Синтоїзм не визнає ні раю, ні пекла, а лише проповідує догмат вічного існування душі. Ідея про майбутнє життя обмежується невизначеним уявленням про безсмертя душі.

Хоча синтоїзм насичений церемоніями та обрядами, все ж усталених обрядів поклоніння немає. В синто немає ні жерців, ні ідолів. Немає жодного сенсу мати служителів культу, якщо всі люди, без обмежень, мають право звертатися з молитвами до неба.

Уже в середньовіччі в межах синтоїзму був розвинутий культу імператора, який відігравав важливу політичну роль у формуванні японської держави і в часи сьогуната, і в часи революції Мейдзі. З 1868 року культ імператора –"тенноїзм" став офіційним державним культом, а імператор – мікадо – символом японської нації.

 

Основні поняття: Богообраність, варна, джаті, жень, індоарії, камі, Камі-но-мітї, Каббала, Кодзікі, лі, левіт, мікадо, Ніхонсьокі, синагога, сіонізм, синто, сяо, Талмуд, тенноїзм, Тора, чжен,

 

Запитання для самоконтролю:

 

1. Назвіть особливості віровчення іудаїзму.

2. Як змінювалось віровчення і культова практика індуїзму?

3. Які течії іудаїзму виникли на теренах України?

4. Які існують підстави для визначення конфуціанства як національної релігії?

5. Що спільного і що відмінного між конфуціанством та синтоїзмом?

6. Назвіть основні риси синтоїзму.

7. Які відомі Вам релігії Ви можете віднести до національних?

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Культи в конфуціанстві | Культурно-мировоззренческий смысл и основные черты философии эпохи Возрождения

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1666; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.