Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика кольору

Читайте также:
 1. II. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.
 2. VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРА КАК ИСТОЧНИКА ЧС.
 3. Автотипний синтез кольору – отримання відтінків кольору на відбитку шляхом поєднання растрових або штрихових зображень, задрукованих фарбами різних кольорів.
 4. Адаптация процессов и работ в стандартах жизненного цикла ИС к характеристикам конкретных проектов.
 5. Амплитудно-частотная характеристика
 6. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 7. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 8. Анодная поляризационная диаграмма, ее характеристика и применение.
 9. Анодная характеристика
 10. АРИСТОТЕЛЬ О ПРЕДМЕТЕ И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
 11. Важнейшими характеристиками экрана являются цвет свечения, инерционность и световая отдача.
 12. Вибір кольору тексту й фону для електронних виданнях

Тема 1.4. Традиції та символіка кольорового рішення формоутворення об’єкту дизайну.

Розділ I Особливості композиційної організації форми об’єкту дизайну.

Громадські об'єднання у галузі захисту споживачів

 

Ще до утворення на державному рівні відповідних структур у великих містах України почали створюватися недержавні громадські організації. У 1989 була зареєстрована громадська організація «Українська асоціація споживачів», яка взяла на себе відповідальність працювати за міжнародними правовими нормами. У 2003 році зареєстрована громадська організація "Експерт", основною метою діяльності якої є виявлення на ринку неякісних, небезпечних для споживання продуктів харчування та інформування про це споживачів.

 

 

Заняття №18.

Вид заняття лекція (2 год.)

План заняття:

1. Характеристика кольору

2. Змішування кольору, колірний і яскравий контраст.

 

Список літератури:

1. Беляев М.В. Основы композиции. – Мн.: Изд-во БГПУ, 2002.

2. Полякова А.І., Божко М.К. Образотворче мистецтво. Харків, 2002

3. Корж „Образотворче мистецтво”, Київ, 1998

Весь простір, що оточує людину, має який-небудь колір. У природі позначок жодного безбарвного предмета. Людина живе в різноманітному кольоровому світі. Одні кольори дуже яскраві і чисті, інші - бліді і настільки невизначені, що їм важко можна підібрати назви. Людина бачить тільки ті предмети, що мають визначений колір. Для сприйняття кольору не вимагаються усні пояснення і знання мови.

З древніх часів людина постійно використовує колір і насолоджується грою фарб. Крім того, колір впливає на організм людини в психофізіологічному відношенні.

Відомий фізіолог В.М. Бехтєрєв вказував, що колір у майбутньому може ефективно застосовуватися для лікування нервових хвороб. Медицина уже взяла на озброєння кольоротерапію, і в деяких лікарнях хворих лікують кольором.

Праця людини завжди повинна бути прекрасною і досконалою, а отже, і середовище, у якій людина живе, працює і відпочиває, повинне бути естетично досконалим.

Поняття кольору і його сприйняття надзвичайно складні. Кольорознавство охоплює питання, тісно пов'язані з фізикою, фізіологією, психологією, світлотехнікою, медициною, наукою, технікою і мистецтвом. Колір - це властивість тіл викликати визначені зорові відчуття у відповідності зі спектральним складом і інтенсивністю відбиваного чи того що випускається видимого випромінювання. Установлено, що людським оком сприймаються світлові коливання з довжиною хвилі від 380 до 760 нм.

Нанометр (нм) дорівнює мільярдній частці метра:

Довжина хвилі позначаєтьсяПромені всілякої довжини хвиль - від космічних променів з довжиною хвилі коротше однієї десятимільйонної частки міліметра до променів з довжиною хвилі в кілька сотень кілометрів.

Світлові хвилі відрізняються одна від одної амплітудою коливання і довжиною хвилі. Установлено, що різні кольори спектра відповідають різній довжині хвилі. Таким чином, кожен спектральний колір можна характеризувати відповідною йому довжиною хвилі.

Кольори спектра чергуються в наступній послідовності: червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий.

Відчуття кольору відбиває якість променистого потоку, що надходить в око, тобто його спектральний склад. Цей зв'язок між суб'єктивним і об'єктивним у питанні колірних сприйнять неодноразово підкреслювалося основоположниками діалектичного матеріалізму.

І Частина. Характеристика кольору

Розглянемо деякі характерні риси кольору і світла. Частина світлового потоку, досягаючи поверхні тіла, відбивається, а частина поглинається і переходить в інші види енергії, звичайно в теплову. Залишок світлового потоку тіло пропускає наскрізь. Ці явища характеризуються коефіцієнтами відображення, пропущення і поглинання тіла.

Існують два основних типи відображення; дзеркальне і дифузійне. При дзеркальному відображенні кут падіння дорівнює куту відображення. При дифузійному відображенні промінь відбивається у всіх напрямках. Для відбитого світла коефіцієнт поглинання, а виходить, і коефіцієнт відображення міняється в залежності від довжини хвилі, отже, коефіцієнт відображення є функцією довжини хвилі. Існують і інші більш складні відображення і поглинання - ремісія, рефракція, повне відображення й абсорбція (поглинання).

Характеризуючи окремі кольори, у першу чергу необхідно установити порядок і визначити ті основні властивості, якими кольори відрізняються один від одного.

Усі кольори поділяються на дві груп: ахроматичні і хроматичні. До першої групи (ахроматичної) відносяться білі, чорні і всі сірі кольори, починаючи від найяснішого і кінчаючи самими темними. До другої (хроматичної) групи відносяться всі спектральні кольори - червоні, жовтогарячі, жовті, зелені, блакитні, сині, фіолетові і пурпурні з усіма переходами і відтінками між ними.

Хроматичних кольорів - незліченна безліч, однак око людини здатне відрізняти один від одного лише обмежену кількість, усього близько 300.

Ахроматичні кольори відрізняються один від одного тільки світлотою. Тіла, що мають ахроматичний колір, характеризуються невиборчим поглинанням, тобто їхній коефіцієнт відображення однаковий для всіх довжин хвиль.

Тіла, що мають хроматичний колір, характеризуються виборчим поглинанням, а отже, їхній коефіцієнт відображення різний для різних довжин хвиль.

Кожен хроматичний колір володіє трьома основними властивостями: визначеним колірним тоном; більшої чи менший світлоти, визначеною насиченістю.

Колірний тон - основна відмітна властивість хроматичного кольору, завдяки якому одні кольору називають червоними, інші - жовтими і т.д.

Основний природний ряд колірних тонів являє собою спектр. Червоні, жовтогарячі, жовті кольори звичайно називають теплими, а блакитні і сині - холодними. Зелені і фіолетові займають проміжне положення - між теплими і холодними.

Світлотою, чи яскравістю, хроматичних кольорів називається та властивість їх, що ми маємо на увазі, коли говоримо, що одні кольору світлі - яскравіше, а інші темні - тьмяніше. Оскільки світлота - це властивість ахроматичних і хроматичних кольорів, те її вважають основною і загальною властивістю всіх кольорів узагалі.

Насиченістю визначеним колірним тоном є ступінь відмінності цього кольору від ахроматичного, рівного йому по світлоті. Насиченість (чистота кольору) визначається ступенем близькості до спектрального (самому насичений) кольору; вона зменшується, якщо фарбу розбавляти білил, а водяні фарби - водою. Насиченість визначають у відсотках, причому за 100% приймаю! насиченість, що відповідає спектральному кольору, а за нуль беруть білий чи інший ахроматичний колір.

Таким чином, спектральні кольори мають насиченість, рівну одиниці, а ахроматичні - насиченість, рівну нулю. Якщо, наприклад, говорять, що зелений колір має колірний топ, рівний 530 їм, і насиченість Р = 0,7, то це значить, що даний колір складається з 70% спектрального кольору з довжиною хвилі 530 їм і 30% білого кольору.

Три властивості кольору - тон, світлота і насиченість є тими параметрами, що точно визначають кожен колір. Ґрунтуючись па їх, можна побудувати світлове тіло, що графічно зображується у виді колірного атласу.

Найбільше поширення знайшли атлас кольорів Мепселла (США), атлас Оствальда (Німеччина). Оскільки колір визначається трьома незалежними перемінними, для наочного сприйняття всіх кольорів найкраще користатися тривимірним простором.

По великому колу розташовані всі спектральні кольори найбільшої насиченості. В міру наближення до центральної осі насиченість кольору падає. По вертикалі змінюється яскравість тих же кольорів.

Кількість основних кольорів по великому колу, кількість еталонів в ахроматичній шкалі по центральній осі і кількість ступіней насиченості по радіусі кола можуть бути різними.

Протягом тривалого періоду різними вченими були розроблені різні за формою колірні тіла: Гофлера, Бецольда, Ламберга (1772 р), Попа, Лютера, Оствальда, Мепселла (1915р), Рабкина (1950 р). Були запропоновані і різні колірні кола: Ньютона (1680 р), Ґете (1810 р), Фильда (1850 р), Рескипа, Попа, Оствальда (1890 р), Мепселла (1915 р), Рабкниа (1950 р)

 

2. Змішування кольору, колірний і яскравий контрасти.

У технічній естетиці, архітектурі, образотворчому мистецтві й інших сферах людської діяльності широко використовується змішування кольорів.

Установлено, що змішання двох чи декількох хроматичних кольорів дає нові хроматичні кольори, а змішання їхній у відповідних пропорціях - ахроматичні кольори. На цій підставі встановлені наступні три закони змішання кольорів.

Перший закон установлює, що для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, котрий при змішанні у визначеній пропорції з першим дає ахроматичний колір.

Такі два хроматичні кольори називаються додатковими кольорами. Наприклад: до червоних кольорів додатковими кольорами будуть блакитнувато-зелені; до жовтогарячих - блакитні; до жовтих - сині; до жовто-зелених - фіолетові; до зелених - пурпурові.

Як правило, на колірному колі додаткові контрастні кольори лежать на кінцях одного діаметра.

Другий закон установлює, що змішання двох не доповнюючих хроматичних кольорів різних колірних тонів дає завжди новий колірний тон, що лежить у колірному колі між колірними тонами кольорів, що змішуються. Наприклад, змішуючи червоний і жовтий кольори, одержуємо жовтогарячий; змішуючи червоний і синій одержуємо фіолетовий чи пурпуровий.

З другого закону випливає одне, дуже важливий наслідок - з будь-яких трьох кольорів (наприклад, червоний, зелений, синій), розташованих у колірному колі приблизно на однаковій відстані друг від друга, можна одержати, змішуючи їх у визначених пропорціях, усілякі колірні тони.

Третій закон змішання кольорів. Результат змішання залежить від кольорів, що змішуються, але не від спектрального складу тих світлових потоків, якими ці кольори викликаються. Завжди можна замінити суміш спектрального жовтогарячого сумішшю червоного і жовтого, і колір суміші від цього не зміниться. Наслідком третього закону є те, що при змішанні трьох і більше кольорів результат буде такий же, як якби по черзі змішали кольору парами і потім склали результати змішання цих пар. Промені, що йдуть від різних джерел, як би складаються один з одним. Цей вид змішання кольорів називається слагательним, чи адитивним. Інше явище спостерігається при змішанні чи фарб кольорів стекол, поставлених одне за іншим. Вони дають приклад змішання, що називається обчислювальним, чи субтрактивним.

На підставі змішання кольорів виникла наука про вимір кольорів - колориметрія. Система колориметрії заснована на змішанні трьох кольорів: червоного, зеленого і синьо-фіолетового, котрі називаються основними. Змішуючи основні кольори на колориметрі, одержують усілякі колірні тони з точними їх параметрами колірного топа, насиченості і світлоти.

На підставі триколірної колориметрії розроблені колірні трикутники, що дають можливість виразити будь-як колір через основні кольори.

Крім колориметричного методу, що дозволяє в лабораторних умовах робити вимір кольору, у даний час існують більш зроблені апарати - спектрофотометр, електронний компаратор і ін.

Для встановлення основних колірних параметрів важливе значення у кольорознавстві мають колірний і яркостний контрасти. Колірний контраст двох предметів буде помітний різкіше, ніж далі по колірному колу будуть розташовані два порівнювані кольори.

Колірним контрастом називається така зміна кольору, що відбувається внаслідок сусідства його з іншими квітами.

Яркісним, чи світлотним, контрастом називається зміна яскравості світлоти кольору під дією сусідніх кольорів.

Загальні положення світлотного (яркісного) і колірного контрастів полягають у наступному:

1) на світлому тлі всякий більш темний колір сутеніє, а па темному тлі всякий більш світлий колір світлішає;

2) якщо колір оточений хроматичним тлом, то він змінюється убік додаткового до кольору тла;

3) усякий колір, знаходячись на тлі свого додаткового, виграє в насиченості;

4) усякий колір, знаходячись па тлі однакового з ним колірного тла, по більшій насиченості, втрачає в насиченості (сіріє);

5) ефект хроматичного контрасту найбільш сильний тоді, коли відсутній яркостний (світлотний) контраст, тобто коли тло і колір, що знаходиться на ньому, однакові по світлості;

6) контрастні дії тим сильніше, чим менше площа об'єкта в порівнянні з площею тла.

Колірний і яскраві контрасти широко застосовуються на практиці й у першу чергу для встановлення чіткої видимості деталей машини й органів керування ними.

Яскравий контраст виражається математично не різницею яркостей, а відношенням їхньої різниці до більшої яскравості.

 


Питання для перевірки знань:

1. Що таке колір?

2. Кольори спектра

3. Кольори поділяються на дві групи, які?

4. До групи ахроматичних відносять які кольори?

5. До групи хроматичних відносять які кольори?

6. Яку кількість хроматичних кольорів людське око здатне сприймати?

7. Ахроматичні кольори відрізняють за чим?

8. Що таке колірний тон?

9. Що називається світлотою або яскравістю?

10. Які кольори спектра відносять до теплих?

11. Які кольори спектра відносять до холодних і проміжних?

12. Назвіть три властивості кольору

13. Що установлює перший закон?

14. Що установлює другий закон?

15. Що установлює третій закон?

16. Що вивчає наука колориметрія?

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Захист прав споживачів в Україні | Застосування функцій в економічній теорії

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2046; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.
 2. VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРА КАК ИСТОЧНИКА ЧС.
 3. Автотипний синтез кольору – отримання відтінків кольору на відбитку шляхом поєднання растрових або штрихових зображень, задрукованих фарбами різних кольорів.
 4. Адаптация процессов и работ в стандартах жизненного цикла ИС к характеристикам конкретных проектов.
 5. Амплитудно-частотная характеристика
 6. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 7. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 8. Анодная поляризационная диаграмма, ее характеристика и применение.
 9. Анодная характеристика
 10. АРИСТОТЕЛЬ О ПРЕДМЕТЕ И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
 11. Важнейшими характеристиками экрана являются цвет свечения, инерционность и световая отдача.
 12. Вибір кольору тексту й фону для електронних виданнях

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.