Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація програмного забезпечення
Читайте также:
 1. Аналіз стану і забезпечення трудовими ресурсами
 2. Бій ГПЗ та забезпечення розгортання головних сил батальйону при зустрічі з переважаючими силами противника. Дії роти у складі головних сил батальйону у зустрічному бою.
 3. Бюджетна класифікація.
 4. Вантажі та їх класифікація
 5. Види і класифікація роздрібної торговельної мережі
 6. Види міжнародних послуг та їх класифікація
 7. Види технічного забезпечення.
 8. Визначення та класифікація фінансових інвестицій.
 9. Генеалогічна класифікація мов. Спорідненість мов
 10. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 11. Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів
 12. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ресурсного забезпечення операційної діяльності підприємства та ефективності використання ресурсів

 

При вивченні структури ПЕОМ ми з Вами говорили, що ПК це апаратна частина (набір пристроїв) та програмна частина. Робота пристроїв ПК (відбувається) здійснюється під управління програм. Без програм ПК працювати не буде. Тому розглянемо як класифікуються програми, які використовуються на ПК.

Програмне забезпечення (ПЗ) це сукупність програм, які використовуються на комп’ютері

Програмне забезпечення можна розділити на дві основні частини: системне і прикладне ПЗ

Системне програмне забезпечення включає:

Операційні системи – це пакет програм, які призначені для керування роботою ПК, розподілу його ресурсів, керування роботою інших прикладних програм, а також для організації взаємодії користувача з ПК.

Системи програмування(інструментальне програмне забезпечення) – це пакет програм, які призначені для полегшення та часткової автоматизації процесу розробки та відлагодження програм. Основними компонентами цих систем є транслятори. Вони здійснюють перетворення програм з мов програмування високого рівня (Паскаль, Сі, Бейсик та ін.) на машинну мову. Крім того транслятори здійснюють синтаксичний аналіз програми яка транслюється. (Асемблер машинно-орієнтована мова. Нею користуються, як правило, системні програмісти).

Сервісні програми – розширюють можливості ОС. Їх ще називають утилітами. Вони, наприклад, дозволяють перевіряти технічний стан пристроїв, правильність збереження інформації на дисках, виконувати архівацію та розархівацію (витягувати файли з архіву) інформації та таке інше.

Прикладне програмне забезпечення розподіляються на:

Прикладне програмне забезпечення загального призначення (ППЗЗП)– це комплекс програм, який одержав широке використання серед великої кількості різних категорій користувачів (дивись малюнок). Більшість із них ми будемо з Вами вивчати, тому не будемо на них зупинятись.

Прикладні програми спеціалізованого призначення – це програми призначені для вирішення широкого загалу задач в якійсь області діяльності, наприклад для рішення математичних задач в різних галузях використовується пакет MATEMATICA, для рішення інженерних задач MathCad, бухгалтерських задач пакет С1 – Бухгалтерія і т. п.

Прикладні програми спеціального призначення (ППСП) – використовуються у специфічній діяльності користувача. Наприклад, імітаційні та моделюючі програми, програми навчального характеру. Програми розрахунку покриття доріг, насиченість повітря отруйними речовинами і тому інше.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1141; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз стану і забезпечення трудовими ресурсами
 2. Бій ГПЗ та забезпечення розгортання головних сил батальйону при зустрічі з переважаючими силами противника. Дії роти у складі головних сил батальйону у зустрічному бою.
 3. Бюджетна класифікація.
 4. Вантажі та їх класифікація
 5. Види і класифікація роздрібної торговельної мережі
 6. Види міжнародних послуг та їх класифікація
 7. Види технічного забезпечення.
 8. Визначення та класифікація фінансових інвестицій.
 9. Генеалогічна класифікація мов. Спорідненість мов
 10. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 11. Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів
 12. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ресурсного забезпечення операційної діяльності підприємства та ефективності використання ресурсів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.