Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття землевпорядного процесу

Читайте также:
 1. IV. Права людини: поняття та структура
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. V. Поняття юридичного обов’язку
 4. Аналіз ізобарного термодинамічного процесу.
 5. Аналіз ізотермічного термодинамічного процесу.
 6. Аналіз рівноважного ізохорного термодинамічного процесу.
 7. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 8. Визначення не повинно утворювати кола, тобто визначуване поняття не може визначатись через себе самого.
 9. Визначення поняття, його загальна характеристика
 10. Визначте поняття та предмет трудового права.
 11. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 12. Діаграма № 2.1. Відношення часткового збігу між поняттями.

Види та стадії землевпорядних робіт.

Види: вишукувальні роботи;

проектні роботи.

Вишукувальні роботи – це комплекс робіт по вивченню та обстеження об’єктів проектування з метою одержання необхідних матеріалів для складу схем і проектів землевпорядкування: Зйомки (зйомочні в.р.); обстеження

Зйомки – це топографічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні вишукування, спрямовані на отримання планового висотного положення земельних угідь, вивчення геолог. Будови грунтів, умов залягання і фіз.-хімія складу підземних вод.

Обстеження – агро-господ (визнач. можливість використання землі в с\г) і спеціальні (грунтові, агрохімічні – визн. Запаси підз. Рік у грунті, меліоративні, геоботанічні).

Проектні роботи – обчислювальні і графічні дії по раціональному розміщенню на плані земельних ділянок і визначенню цифрових величин, які характеризують форму, розміри і особисте розміщення цих ділянок з урахування природних та економічних умов об’єктів проектування. Ці дії обернені зйомки місцевості, оскільки спочатку на плані намічають майбутні елементи ситуації місцевості, потім їх переносять в натуру.

Основний принцип проекту – від загального до окремого

Стадії: польові роботи, камеральні

Польові – це вишукувальні і проектні роботи, які вик. Безпосередньо на об’єкті проектувальниками (в полі).

Камеральні – роботи по обробці вишукувальних матер., проектувальна організація території, оформленню документів (викон. У виробничих приміщ. організацій)

Комплекс землевпорядних робіт сучасності:

а) Складання схем використання земельних ресурсів на перспективізм;

б) міжгосподарське землевпорядкування, включаючи всі його різновиди (паювання);

в) внутрішньогосподарське землевпорядкування;

г) топографо-геодезичні і обстежувальні роботи;

г) облік та оцінка земель;

д) проектно-пошукові роботи по інвентаризації земель;

е) встановлення меж (населених пунктів, земельних ділянок);

є) відведення земель (для державних, громадських потреб, для підприємств, організацій, приватним особам, під будівництво жилого будинку, під гараж, дачу);

ж) роботи з приватизації земель громадян (для видачі державного акту на право власності на землю);

з) робоче проектування організаційно-господ., агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів;

и) робоче проектування рекультивації земель, створення культ. Пасовищ, терасування схилів та інше;

і) картографічні роботи.

Землевпорядний процес – це заздалегідь встановлений порядок виконання робіт (сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій, які виконуються у певному порядку і відповідають завданням землевпорядкування).



За своїм характером виконувані дії землевпорядного процесу поділяють на такі стадії (це періоди або етапи землевпорядних робіт, які відрізняються між собою завданням, змістом і глибиною вирішуваних питань): - підготовчі роботи (забезпечити інженерно-технічних працівників вихідною

інформацією);

- проектні роботи (складання проекту, розгляд та затвердження проектів);

- роботи по перенесенню проектів в натуру (передб. уточнення);

- роботи по виготовленню земелевпор. документів;

- автор. нагляд за здійсненням проектів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Поняття землевпорядного процесу

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 626; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.181.75
Генерация страницы за: 0.005 сек.