Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методика навчання описовим розповідям

Читайте также:
 1. II. Навчання для майбутнього: пріоритети вищої освіти у наступному десятиріччі
 2. YII. Методика правописания
 3. Адаптивные процессы и методика их регулирования
 4. Бінарні методи навчання.
 5. Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді.
 6. Виховання і навчання дітей раннього віку: основні поняття
 7. Внутрішня структура процесу навчання
 8. Вопрос. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора профессии.
 9. Генетическая методика: прогрессивный и ретроспективный методы
 10. Групи дітей, які потребують фізичного загартування, та методика їх загартування.
 11. Денної форми навчання
 12. Діагностика результатів навчання

Описування предметів, іграшок учить дітей виділяти найхарактерніші ознаки предметів, знаходити для опису точні слова і вирази, визначати відмінне і схоже в предметах у процесі їх порівняння.

Навчання описуванню іграшок, предметіва проводиться в усіх групах ДНЗ, але в П мол.гр. - описують з допомогою вихователя.

В молодшій і середній групах дітей вчать описувати предмети при наявності їх, а в старшій гр. І підгот. - ще й по пам”яті. Дітей вчать складати “загадки” про предмет або його зображення — описувати найхарактерніші ознаки предмета, не називаючи його, впізнавати предмет за описом.

1. Вимоги: - вчити порівнювати предмети між собою;

2. виділяти різницю між ними, спільні ознаки;

3. повинно передувати розглядання їх (деталі, якості);

4. діти оволодівають відповідним словником;

5. вихователь ставить запитання щодо зовнішнього вигляду, якостей іграшки, дій з нею.

6. Діти підбирають порівняння, використовують різноманітну лексику.

На перших заняття вихователь використовує:

- наочний матеріал (6-8 досить великих предметів або іграшок);

- затим проводять заняття з індивідуальним роздавальним матеріалом (іграшки невеликі, різнорідні (однакової складності);

- підбирають іграшки з яскраво вираженими індивідуальними особливостями і демонструють іх у русі.

- підбирають іграшки одного найменування, але різні за зовнішнім виглядом.

При цьому використовують порівняння + активізація словника + розвиток звязного мовлення.

У середній гр. вихователь дає зразок опису, затим пропонує дітям описати аналогічну іграшку (в іншому вбранні), що дозволить ім скласти свою розповідь легко наслідуючи зразок. (в ході опису вихователь попомагає дитині запитаннями).

У старшій гр. можна не давати зразок, або обмежитися лише планом (3-4 запитання).

На занятті слід заохочувати спроби дітей привносити свій досваід.

Описані іграшки залишаються на столі вихователя, якщо вони потрібні для порівняння, класифікації, а потім їх треба сховати, щоб вони не відвертали увагу. У процесі можна використовувати хорове звуконаслідування, читання віршів, загадування загадок, ігрові вправи з іграшкою. Це зробить заняття цікавішим.

Ускладнення (6 р.ж.) П-півріччя можна запропонувати групу іграшок. Діти повинні не тільки описати іграшки, а й точно визначити, де вони стоять (спереду, ззаду, зліва чи справа). Або запропонувати дітґм поставити іграшки так, як вони хочуть, а потім розповісти про них.

Дітґм старшої групи пропонують опис по пам”яті (наприклад, описати свого собаку або кішкеу і т.д.). діти можуть склапсти порівняльні розпоавіді.

Н.Ф. Виногшрадова запропонувала прийом — складання дітьми розповідей — етюдів (невеликі образні описи явищ природи, творів прикладного мистецтва (квіточка, листочок, серветка тощо). Тому роботу можна проводити як на заняттях так і в повсякденному житті.

Уміння описувати предмети закріплюється в інших видах діяльності (образотворчій, рольових іграх, конструюванні тощо).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика роботи з дидактичною картиною | Методика навчання дітей розповідям з власного досвівду

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2076; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.