Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття соціального захисту

Читайте также:
 1. L1.T1.Хіміко-технологічна система. Загальні поняття.
 2. V. Поняття, риси та види правового регулювання.
 3. VІ.Розрізняють також поняття “пряме інвестиційне підприємство” та “іноземна пряма інвестиція”.
 4. Абстрактні моделі захисту інформації
 5. Адаптація до роботи секретаря-референта. Поняття корпоративної культури
 6. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 7. Базові поняття
 8. Базові поняття й визначення у галузі інформаційної безпеки
 9. Базові поняття програмування
 10. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 11. Бібліографія, поняття, види, методи
 12. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища

Поняття соціального захисту може вживатися в широкому і вузькому сенсі. Під соціальним захистом у вузькому сенсі (social security) розуміють у першу чергу сукупність дій, спрямованих на надання допомоги під час життєвих криз. У цьому значенні також вживають термін соціальне забезпечення.

Соціальне забезпечення переважно визначають як систему допомоги, що має на меті підтримку рівня доходів; хоча в різних країнах значення терміна може дещо відрізнятися. Приміром, у США він відноситься до пенсій за віком, у Великій Британії - до всієї системи грошової допомоги, у материковій Європі (за термінологією Міжнародної організації праці) охоп­лює всю грошову допомогу та охорону здоров'я, в деяких інших країнах означає здебільшого соціальне страхування [10, 371; 7, 468-469]. Так, у Великій Британії соціальне забезпечення (social security) - це система виплат, які здійснюються за умов соціального страхування, оцінки засобів для існування (тих, хто потребує фінансової допомоги внаслідок безробіття, низьких доходів, віку, непрацездатності або зобов'язання доглядати), а також в інших випадках, не пов'язаних із внесками в систему соціального страхування або оцінки засобів існування, які переважно стосуються інвалідності [13,327].

Соціальний захист у широкому сенсі (welfare system) - це певні види колективного забезпечення, що мають на меті підтримку добробуту людей [10, 371] і включають у себе, окрім безпосередньо допомоги у складних життєвих ситуаціях, також запровадження превентивних механізмів, спрямованих на те, щоб запобігти виникненню таких ситуацій. Приміром, захист працюючих відбувається завдяки державному регулюванню мінімальної заробітної плати таким чином, щоб людина, яка працює, не опинялася за межею бідності. Для того щоб необачлива людина, яка не дбала про свою старість протягом трудоактивного життя, не лишилася без засобів до існування, необхідно впровадити такий механізм, який дав би змогу перерозподілу доходів особи протягом її життя. Важливо зрозуміти, що державний соціальний захист має бути побудований таким чином, щоб, окрім вирішення індивідуальних проблем кожної людини, забезпечувати також інтереси суспільства в цілому. Так, навряд чи можна очікувати від країни з низьким рівнем освіти її громадян високого рівня розвитку.

Таким чином, соціальний захист у широкому сенсі включає в себе:

• соціальну допомогу;

• соціальне страхування;

• соціальні гарантії.

(Докладніше складові соціального захисту ми розглянемо в наступних розділах.)

Громадяни мають право на соціальний захист,що включає право на забезпечення їх у разі часткової або повної втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Конституція України. Cm. 46.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття соціальної політики | Стратегії соціального захисту

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 98; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.