Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика відповідей у полеміці

Читайте также:
 1. F 3.4. Характеристика объекта бизнеса организации
 2. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 3. А.2. Характеристика теоретико-методологічних основ конфліктології
 4. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи менеджменту, їх характеристика.
 5. Аміни, їх характеристика.
 6. Амінокислоти їх характеристика, властивості.
 7. Амплитудно-частотная характеристика
 8. Амплитуднофазовая характеристика (АФХ) системы
 9. Анілін, його характеристика, властивості і значення.
 10. Б.1. Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації
 11. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИНОВ И БОЛЕЗНГЕТВОРНЫХ МИКРОБОВ
 12. Банківська система України, її структурна характеристика та функції

Принципи полеміки

Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми

План

Лекція 10

Тема: Принципи і засоби полеміки

1. Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми.

2. Принципи полеміки.

3. Характеристика відповідей у полеміці.

4. Види позитивних відповідей.

5. Зміст негативних відповідей.

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Полеміка — гостра дискусія стосовно будь-якого спірного питання, тобто публічний спір з метою за­хистити, обстояти свою точку зору і спростувати думку опонента., яка є одиним з методів і прийомів спілкування з аудиторією, при цьому відбувається ефективний вплив на слухачів та є найважливішим засобом їх переконання.

Це публічне обговорення, при якому є конфронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей і поглядів. Виходячи з цього, полеміку можна визна­чити як боротьбу принципово протилежних думок щодо того чи іншого питання,

Полеміка відрізня­ється від дискусії, диспуту саме своєю цілеспрямованістю. Мета полеміки здобути перемогу над опонентом, обстояти і затвер­дити власну позицію. Полеміка — це наука і мистецтво переконувати.

 

 

1) Чесність і принциповість ведення полеміки. Перед тим, як спростувати погляди опонента, потрібно точно і чітко сформулювати позицію, згідно з якою полемізують. Визначеність предмета спору і вихідних позицій — одна з основних вимог до полеміки.

У жодному разі не можна перекручувати позицію опо­нента. Цим оратор підриває довіру до власної позиції у слухачів. Потрібно виявити дійсні й істинні положення опонента і вміти критикувати їх.

2) Принцип використання емоцій у полеміці. Певна річ, без людських емоцій ніколи не було, нема і не може бути пошуку істини. Не можна вести полеміку без емоційного, суб'єктивного ставлення до питань, що обстоюються.

3) Характерний принцип полеміки — виявлення невід­повідностей і суперечностей у поглядах опонента, одно­бічності його позицій. Зрозуміло, воно потребує опану­вання діалектичною і формальною логікою, наявності високої культури мислення.

4) Уміле використання гумору, іронії, сарказму, сатири. Висмію­вання опонента — прийнятний захід у ході полемічної бе­сіди. Однак його застосування потребує дотримання певних вимог.

 

 

Відповідь можна вважати правильною тільки тоді, коли висловлені в ній судження за своїм змістом істинні (тобто адекватно відбивають реальну дійсність) і логічно пов'яза­ні з поставленим запитанням. Судження, нехай і істинні, але не пов'язані з запитаннями, кваліфікуються як «відпо­віді не по суті» і не розглядаються.

Помилковими або хиб­ними відповідями вважаються ті, що за змістом пов'язані з питаннями, однак по суті неправильно відбивають дій­сність, їх виникнення пояснюється помилковими думками чи некомпетентністю. Ненавмисно допущені помилки (так звані помилкові відповіді) слід відрізняти від навмисно неправильних відповідей, тобто хибних, з метою ввести в оману учасників дискусії.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Розділ IV. Торговельно – технологічне устаткування

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 152; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.