Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація видів технологічних процесів відновлення

Читайте также:
 1. L Модель бізнес-процесів
 2. L1.T1.3. Властивості хіміко-технологічних систем.
 3. L1.Т1.2. Типи технологічних зв'язків. Структура ХТС.
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЛІЧИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
 6. Аналіз собівартості окремих видів продукції
 7. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
 8. Ареальна класифікація мов світу. Мовні союзи.
 9. Ароматичні ВВ ( Арени ). Визначення і класифікація
 10. Аудиторські процедури та їх класифікація
 11. Будова, класифікація та властивості білків.
 12. Будова, принцип дії і класифікація

Технологічним процесом відновлення деталі називається частина виробничого процесу, яка містить цілеспрямовані дії по послідовній якіс­ній зміні стану відновлюваної деталі. Є три види технологічних проце­сів: одиничний, типовий і груповий.

Одиничний технологічний процес розробляється для відновлення ви­робів одного найменування, типорозміру та виконання незалежно від типу виробництва.

Типовий технологічний процес характеризується єдністю змісту і послідовністю більшості технологічних операцій і переходів для відновлюваних деталей, які мають загальні конструктивні й технологічні ознаки.

Груповий технологічний процес призначений для спільного відновлення групи виробів з різними конструктивними, але загальними технологічними ознаками в конкретних умовах виробництва. Основою розробки групових технологічних процесів є розбивка відновлюваних деталей на класи. Згідно з М. А. Масино запроваджено п’ять класів деталей, що відновлюють: корпусні деталі, круглі стержні, порожнисті циліндри, диски та некруглі стержні.

Корпусні деталі виготовляють в основному з чавуну або алюмінієвих сплавів. До них належать блоки, картери, головки, кришки, корпуси, кронштейни. Найпоширеніші дефекти цих деталей: спрацювання внутрішніх поверхонь під вкладиші, гільзи і підшипники кочення, відхилення правильності взаємного положення посадочних поверхонь, тріщини і відколи, пошкодження нарізки.

Деталі класу “круглі стержні” характеризуються циліндричною формою за довжини, що значно перевищує їх діаметр. Матеріалом для цих деталей найчастіше є вуглецеві або високоякісні леговані сталі, а також високоміцний чавун. Робочі поверхні часто піддають термічній або хіміко-термічній обробці. До цього класу деталей належать колінчасті і розподільні вали, гладкі, ступінчасті й шліцьові вали, вали з фасонними поверхнями, порожнисті вали, хрестовини. Haйпоширеніші дефекти цих деталей: спрацювання робочих поверхонь, деформація, пошкодження різі, шпонкових канавок та ін.

Конструкція деталей класу “порожнисті циліндри” – це кілька концентрично розміщених порожнистих циліндрів. Матеріалом для виготовлення цих деталей є модифікований ковкий, спеціальний, чавун або вуглецеві сталі. До деталей цього класу належать гільзи циліндрів, чашки диференціалу, маточини коліс, фланці, муфти і т. ін. Основним дефектом є спрацювання внутрішніх циліндричних робочих поверхонь.

Диски характеризуються короткими циліндричними поверхнями при значному діаметрі. Виготовляють диски з модифікованого чавуну або листової сталі. Представниками деталей цього класу є різноманітні диски, маховики, гальмівні барабани. Характерні дефекти – спрацювання торцевих або внутрішніх циліндричних поверхонь, деформація.До деталей класу “некруглі стержні” належать прямі й криві стерж­ні, поперечний переріз яких не має круглої форми і довжина яких більш як в 2 рази перевищує розміри поперечного перерізу.

Перелік деталей цього класу і матеріал, з якого вони виготовле­ні, дуже різноманітні. Характерними дефектами є деформації, тріщини, обломи, спрацювання робочих поверхонь та ін.

Перелік автомобільних деталей різних класів наведено в табл. 11.1. Залежно від ступеня деталізації технологічні процеси роз­діляються на маршрутні, операційні й маршрутно-операційні.

 

Таблиця 6.1.

Номер класу Клас деталей Найменування деталей
І Корпусні деталі Блок циліндрів, картер зчеплення, картер коробки передач, картер ведучого моста, картер головної передачі, головка блока ци­ліндрів, кришка розподільних шестерень і блок компресора, картер рульового механізму, кор­пус масляного насоса, корпус водяного насоса, верхня кришка коробки передач, корпус насоса гідропідсилювача руля, корпус масля­ного фільтра, кронштейн педалей, кронштейн ресори, кронштейн передньої підвіски, кор­пус вентилятора, кришка масляного насоса
ІІ Круглі стержні Колінчастий вал, розподільний вал, шкво­рень, поворотний кулак, гальмівний вал, кар­данний вал, вилка карданного вала, вал ру­льової сошки, ведений вал коробки передач, вісь блока шестерень заднього ходу, поршне­вий палець, хрестовина кардана, хрестовина диференціала, піввісь, кожух півосі, кла­пан двигуна, вал насоса гідропідсилювача рульового управління
ІІІ Порожнисті циліндри Гільза циліндра, маточина колеса, чашка ди­ференціала, картер підшипників ведучої шес­терні головної передачі, кришка підшипника ведучого вала коробки передач, фланці валів, коробки передач і заднього моста, гальмівний циліндр, маточина веденого диска зчеплення, муфта підшипника вимикання зчеплення
ІV Диски Маховик, гальмівний барабан, натискний диск зчеплення, ведений диск зчеплення, диск колеса
V Некруглі стержні Шатун, балка передньої осі, лонжерон, попе­речка рами, вилка вимикання зчеплення, галь­мівна колодка, педалі вимикання зчеплення й гальма, впускний і випускний трубопроводи, коромисло клапана, вилка перемикання передач, важіль перемикання передач, важіль на­тискного диска зачеплення

 

Маршрутний технологічний процес здійснюють за документацією, в якій дається тільки зміст операції, без зазначення переходів і режимів обробки.

Операційний технологічний процес виконують за документацією, в якій зміст операцій викладається із зазначенням переходів і режимів обробки.

Маршрутно-операційний технологічний процес виконують за документацією, в якій зміст окремих операцій викладається без зазначення переходів і режимів обробки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вибір раціонального методу відновлення деталей | Вихідні дані й послідовність розробки технологічних процесів відновлення

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2036; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.