Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види спортивних змагань
Читайте также:
 1. Види спортивних походів
 2. Види та задачі змагань з легкої атлетики
 3. Вимоги до формування туристських груп та учасників туристсько-спортивних походів
 4. Змагань.
 5. Календар змагань. Положення про змагання
 6. Класифікація та загальні вимоги до організації ділових, культурних,громадських і спортивних заходів
 7. Криміналістичні вимоги до мисливських (спортивних) гладкоствольних рушниць [3].
 8. Обладнання місць змагань.
 9. Організація харчування в багатоденних туристсько-спортивних походах.
 10. Організація харчування глядачів спортивних змагань
 11. Проведення змагань.

ТЕМА 2. ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СПОРТІ

ЗМІСТ

1. Види спортивних змагань.

2. Регламентація і способи проведення змагань.

3. Визначення результату в змаганнях.

4. Структура змагальної діяльності.

 

В залежності від мети, завдань, форм організації, складу учасників спортивних змагань поділяються на різні види. В системі олімпійського спорту змагання можуть поділятися за наступними критеріями:

● за значенням (підготовчі, відбіркові, головні);

● за масштабами (районі, місцеві, регіональні, континентальні, Олімпійські ігри);

● за вирішенням завдань (контрольні, класифікаційні, відбіркові, показові);

● за характером організації (відкриті, закриті, традиційні, матчеві, кубкові та інші);

● за формою заліку (особисті, командні, особисто-командні);

● за віковими категоріями учасників (дитячі, юнацькі, для дорослих, для ветеранів);

● за статтю (серед чоловіків або жінок);

● за професійною орієнтацією учасників (шкільні, студентські ті інші).

Крупні офіційні змагання визначають тривалі етапи підготовки, дозволяють оцінити, як діють системи підготовки спортсменів і команд. Інші змагання можуть вирішувати завдання відбору спортсменів з метою участі у важливих змаганнях, бути ефективним засобом удосконалення різних сторін підготовленості спортсменів.

Виділяють підготовчі, контрольні, підвідні (модельні), відбіркові та головні змагання.

Підготовчі змагання. в цих змаганнях головними завданнями є: удосконалення раціональної техніки та тактики змагальної діяльності спортсмена, адаптація різних функціональних систем організму на змагальні навантаження та інші. При цьому підвищується рівень тренованості спортсмена, набувається змагальний досвід.

Контрольні змаганнядозволяють оцінювати рівень підготовленості спортсмена. В них преревіряється ступінь оволодіння технікою, тактикою, рівень розвитку рухових якостей, психічна готовність до змагальних навантажень. Результати контрольних змагань дають можливість проводити корекцію побудови процесу підготовки. Контрольними можуть бути як спеціально організовані, так і офіційні змагання різного рівня.

Підвідні (модельні) змагання.важливим завданням цього етапу є підведення спортсмена до головних змагань макроциклу, року, чотирьохріччя. Підвідними можуть бути як спеціально-органазовані змагання в системі підготовки спортсмена, так і офіційні календарні змагання. вони повинні моделювати повністю або частково головні змагання.

Відбіркові змаганняпроводяться для відбору спортсменів в збірні команди і встановлення учасників особистих змагань найвищого рангу. Відмінною особливістю таких змагань є умови відбору: завоювання певного місця або виконання контрольного нормативу, який дозволить виступати на головних змаганнях. Відбірковий характер можуть носити як офіційні, так і спеціально організовані змагання.Головні змагання.головними змаганнями є ті, в яких спортсмену необхідно показати найвищий результат на даному етапі спортивного удосконалення. На цих змаганнях спортсмену необхідно проявити повну мобілізацію техніко-тактичних і функціональних можливостей, максимальну спрямованість на досягнення найвищого результату, найвищий рівень психічної підготовленості.

Цілком природно, що в олімпійському спорті центральне місце займають масштабні комплексні змагання – Ігри Олімпіад і зимові Олімпійські ігри, чемпіонати світу, великі континентальні і регіональні змагання, а також такі комплексні змагання, як Всесвітні Універсіади.

Кількість стартів, яка прийнята спортсменами в змаганнях різних видів, суттєво коливається. Найбільша кількість стартів припадає на підготовчі, контрольні і підвідні змагання.

 

Таблиця 1.1 Максимальна кількість днів офіційних змагань і стартів у спортсменів найвищої кваліфікації в річному циклі

 

Вид спорту, змагань Кількість змагальних днів Кількість стартів
Біг на короткі дистанції 22-26 28-32
Футбол 70-85 70-85
Боротьба вільна, греко-римська 30-40 50-70
     

 

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 9131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.