Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради
Читайте также:
 1. ERP-стандарты и соответствующие им методики управления и планирования
 2. I. Формирование абстракции
 3. II. Основні клінічні форми ГПМК.
 4. II. Развитие и формирование воображения.
 5. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 6. Y. Формирование навыков чтения произведений разных жанров начальной школе Y вида
 7. YII. Методика правописания
 8. Август 1991 г. Распад СССР. Суверенная Россия на путях формирования новой государственности.
 9. Автоматический конформизм
 10. Адаптація до роботи секретаря-референта. Поняття корпоративної культури
 11. Адаптивные процессы и методика их регулирования
 12. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи менеджменту, їх характеристика.

Верховна Рада має свої форми і методироботи.

Форми роботи Верховної Ради України об'єктивно обумовлені необхідністю забезпечення ефективної діяльності найбільшого за персональним складом колегіального органу державної влади, поєднання спільної роботи депутатського корпусу з індивідуальною роботою депутатів у парламенті та виборчому окрузі, попередньої підготовки питань і спільного прийняття остаточних рішень.

Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради включають проведення її пленарних засідань і засідань комітетів і тимчасових спеціальних і слідчих комісій (сесії), організацію роботи інших органів і посадових осіб Верховної Ради. До них належать:

· засідання Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій;

· персональна робота Голови ВР, його заступників, голів комітетів;

· організація парламентських та комітетських слухань;

· засідання депутатських фракцій, комітетів і тимчасових комісій;

· організація роботи народних депутатів тощо.

Допоміжний характер мають такі форми, як:

Ÿ індивідуальний прийом громадян;

Ÿ робота зі зверненнями громадян;

Ÿ офіційні візити парламентських делегацій;

Ÿ зустрічі керівництва Верховної Ради України з керівниками інших органів державної влади;

Ÿ брифінги і прес-конференції для журналістів;

Ÿ «гарячі лінії» за участю керівників парламенту та лідерів депутатських фракцій.

Верховна Рада України постійно поглиблює міжпарламентські зв'язки, застосовуючи при цьому як традиційні форми – візити парламентських делегацій, зустрічі керівників парламентів, лідерів парламентських фракцій, так і нові – участь у роботі міжпарламентських асамблей, комітетів, комісій.

Така організація роботи закріплюється Конституцією, законами України та Регламентом ВР. Конституція України встановлює, що ВР працює сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань та засідань комітетів, тимчасових спеціальних і слідчих комісій та депутатських груп чи фракцій. Учасниками сесій є народні депутати, Голова ВР, його перший заступник і заступник, голови комітетів ВР, їх перші заступники, заступники і секретарі, уповноважені депутатських груп і фракцій ВР. Забезпечує організацію роботи Верховної Ради її Секретаріат.

Отже, робота ВР України зумовлена формами її діяльності – зовнішнім проявом її існування, реалізацією її компетенції.

Головними організаційними методами, що реалізує у своїй практичній діяльності Верховна Рада України, є: планування, координація діяльності, вироблення рішень, організація контролю за виконанням рішень, робота з кадрами, інформаційне забезпечення та ін.

Організаційне планування поєднує в собі планування за основними напрямами діяльності парламенту і планування роботи його структурних підрозділів. Основними плановими документами щодо діяльності парламенту в цілому є календарний план роботи сесії, порядок денний сесії, розклад пленарних засідань сесії, тижневий порядок денних пленарних засідань, а щодо діяльності парламентських комітетів — плани-графіки їх засідань. Плани роботи підрозділів парламентського апарату затверджуються керівниками цих підрозділів. При цьому перспективне планування поєднується з поточним плануванням, а плани роботи комітетів, тимчасових комісій, депутатських фракцій, структурних підрозділів апарату мають бути узгоджені з планами роботи парламенту в цілому.Метод контролю в діяльності парламенту включає в себе: постановку документів (доручень) на контроль; формування інформаційної бази даних щодо контрольних документів; перевірку своєчасного доведення документів до виконавців; попередні перевірки і регулювання ходу виконання; облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів (доручень); інформування керівництва про стан виконання документів на нарадах і засіданнях; зняття документів з контролю. Контроль здійснюється посадовими особами Верховної Ради України, комітетами, підрозділами апарату (насамперед відділом контролю та Головним організаційним управлінням).

Метод координації в роботі Верховної Ради країни має дві складові: координацію роботи підрозділів парламенту (внутрішньоорганізаційну) і координацію роботи парламенту з іншими органами публічної влади (зовнішньоорганізаційну). Головна роль у здійсненні внутрішньоорганізаційної координації належить Голові Верховної Ради, його заступникам, Погоджувальній раді депутатських фракцій. Зовнішньоорганізаційна координація здійснюється через керівництво парламенту, представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України, Постійного представника Президента України у Верховній Раді України, через Відділ зв'язків з органами правосуддя та Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування парламентського апарату.

Метод інформаційного забезпечення. Головна роль у забезпеченні парламенту необхідною інформацією належить структурним підрозділам його апарату, особливо Інформаційному управлінню, Управлінню комп'ютеризованих систем, Головному управлінню документального забезпечення. Важливим каналом отримання інформації для парламентарів є також звернення громадян, зустрічі з виборцями, повідомлення ЗМІ.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1099; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.