Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перша, чергові, позачергові, надзвичайні сесії Верховної Ради
Читайте также:
 1. Конституційний склад Верховної Ради. Структура Верховної Ради України.
 2. Конституційний статус Верховної Ради України
 3. Надзвичайні ситуації природного характеру
 4. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
 5. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради
 6. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника. Їх повноваження та основні напрями діяльності.
 7. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: мета опосередкованого парламентського контролю, функції та конституційно-правові основи діяльності
 8. Організація та проведення виборів до Верховної Ради України.
 9. Пленарні засідання та засідання комітетів і тимчасових (спеціальних і слідчих) комісій Верховної Ради України
 10. Регламент Верховної Ради України. Порядок формування порядку денного сесії.
 11. Склад і структура Верховної Ради України є важливим надбанням держави і суспільства протягом останніх років і відображенням рівня і напрямів їх розвитку.

Сесія як головна організаційно-правова форма здійснення Верховною Радою своїх повноважень

Серед організаційних форм роботи Верховної Ради України сесії посідають головне місце, адже тільки на них приймаються остаточні рішення з питань, віднесених до компетенції парламенту. Саме під час сесій Верховна Рада України здійснює законодавчу владу, формує свою структуру, здійснює номінаційні повноваження, заслуховує звіти підконтрольних органів та осіб тощо.

Сесія є головною організаційно-правовою формою, за допомогою якої парламент України реалізує свої повноваження. Це загальні збори народних депутатів України, що відбуваються у вигляді засідань, скликаються у встановленому законом порядку для вирішення питань, які входять до компетенції ВР України.

Відкриття сесії Верховної Ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття - по завершенні останнього пленарного засідання.

Кожна сесія Верховної Ради починається і завершується виконанням у залі засідань Верховної Ради Державного Гімну України.

Сесії Верховної Ради складаються із засідань Верховної Ради, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів у депутатських фракціях та з виборцями. Комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями Верховної Ради лише за процедурним рішенням Верховної Ради.

Засідання Верховної Ради можуть бути пленарними, урочистими, а також можуть проводитися у формі парламентських слухань.

 

Такий значний за кількісним складом, багатофункціональний і складний за внутрішньою будовою орган, яким є Верховна Рада України, не може працювати «на повну потужність» одразу після оприлюднення результатів виборів. Потрібен певний час для того, щоб обрані депутати остаточно з'ясували свій правовий статус, ознайомилися з парламентським апаратом, сформували внутрішні органи Верховної Ради України, обрали керівництво тощо. Для здійснення таких організаційно-установчих заходів відводиться перша сесія новообраного парламенту.

Згідно з Конституцією Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше як на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів. Кожному з народних депутатів України не пізніш як через 7 днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Апарат Верховної Ради України надсилає низку документів, необхідних для його повноцінної участі у роботі парламенту: 1) Конституцію України; 2) текст офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів; 3) Регламент Верховної Ради України; 4) Закон України «Про статус народного депутата України»; 5) Закон України «Про комітети Верховної Ради України»; 6) Закон про тимчасові комісії Верховної Ради України; 7) Положення про помічника – консультанта народного депутата України; 8) Положення про Апарат Верховної Ради України; 9) список посадових осіб парламентського апарату та їх службові телефони; 10) довідкові матеріали про обраних народних депутатів України; 11) парламентську постанову про перелік комітетів Верховної Ради України попереднього скликання.Для підготовки пропозицій щодо організації і проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради нового скликання, підготовки проектів відповідних актів, що вносяться на першу сесію, Голова Верховної Ради попереднього скликання, а в разі його відсутності — Перший заступник чи заступник організовує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Вона складається з представників від політичних партій (виборчих блоків), які за результатами виборів взяли участь у розподілі депутатських мандатів (один представник від 15 депутатів). Письмова пропозиція щодо делегування народного депутата до складу Підготовчої депутатської групи подається Голові Верховної Ради України попереднього скликання (його Першому заступнику чи заступнику) за підписом керівника відповідної політичної партії (блоку). Перше засідання Підготовчої депутатської групи скликає Голова Верховної Ради України попереднього скликання (його Перший заступник чи заступник) не пізніше як через 10 днів після офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів, за умови обрання не менш як 2/3 народних депутатів від конституційного складу парламенту. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря та здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових спеціальних комісій. Припиняє вона свою діяльність після створення комітетів.

Перше засідання Верховної Ради України нового скликання відкриває найстарший за віком народний депутат. Перед відкриттям сесії він зачитує присягу народних депутатів, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами. У Рішенні від 17.10.02 р. №17-рп/2002 (по справі щодо повноважності Верховної Ради України) Конституційний Суд України роз'яснив, що Верховна Рада України є повноважною, тобто правомочною приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження, за умов обрання не менш як двох третин від її конституційного складу і складення новообраними народними депутатами України присяги. Ця конституційна вимога є умовою повноважності парламенту протягом всього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава для відкриття її першого засідання першої сесії.

До обрання Тимчасової президії першої сесії парламентське засідання веде голова Підготовчої депутатської групи. До сформування персонального складу комітетів на пленарних засіданнях першої сесії новообраної Верховної Ради питання розглядаються в такій послідовності: 1) формування Тимчасової президії першої сесії, до складу якої входять голова Підготовчої депутатської групи та по одному представнику від кожної із чотирьох політичних партій (блоків), які за результатами виборів отримали найбільшу кількість депутатських мандатів (члени Тимчасової президії сесії почергово виконують обов'язки головуючого на пленарному засіданні до обрання Голови Верховної Ради України); 2) оголошення Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його обов'язки, про складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою; 3) обрання Лічильної комісії; 4) вирішення питання про висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради; 5) заслуховування позачергового послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 6) доповідь Голови Верховної Ради України попереднього скликання про стан законодавчої роботи; 7) заслуховування доповіді Підготовчої депутатської групи, запитання доповідачу і відповіді на них; 8) про перелік комітетів та предмети їх відання; 9) про формування та реєстрацію депутатських фракцій; 10) про коаліцію депутатських фракцій; 11) обрання Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника; 12) обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів; 13) утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після цього відбувається (формування персонального складу комітетів і парламент переходить до звичайного режиму роботи.

Конституція України вирізняє чергові та позачергові сесії.

Чергові сесії проводяться двічі на рік: осіння розпочинається у перший вівторок вересня, а весняна у перший вівторок лютого. Загальна тривалість чергової сесії Верховної Ради України визначається самими народними депутатами безпосередньо на сесії, однак, виходячи з принципу постійності роботи парламенту, вони тривають упродовж усього року, крім літніх (коли депутати перебувають у відпустці) та зимових (різдвяних) парламентських канікул.

На відміну від чергових, позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради на вимогу не менш як третини від конституційного складу парламенту або Президента України. Такі сесії скликаються для вирішення невідкладних питань і тільки у період між черговими сесіями. Позачергова сесія скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання. Розпорядження Голови Верховної Ради про скликання позачергової сесії публікується у газеті «Голос України» не пізніш як за три дні до її відкриття. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій сесії, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до її відкриття.

У разі оголошення указу Президента про введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, парламент збирається в дводенний строк без скликання і працює до скасування такого стану. У цьому випадку Голова Верховної Ради України, а у разі його відсутності — Перший заступник чи заступник визначає місце і час проведення такого засідання, про що терміново повідомляється народним депутатам.

Сесії складаються з пленарних засідань Верховної Ради України, засідань її комітетів і тимчасових комісій, що проводяться у період між ними, роботи народних депутатів у фракціях та з виборцями.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1329; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Конституційний склад Верховної Ради. Структура Верховної Ради України.
 2. Конституційний статус Верховної Ради України
 3. Надзвичайні ситуації природного характеру
 4. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
 5. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради
 6. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника. Їх повноваження та основні напрями діяльності.
 7. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: мета опосередкованого парламентського контролю, функції та конституційно-правові основи діяльності
 8. Організація та проведення виборів до Верховної Ради України.
 9. Пленарні засідання та засідання комітетів і тимчасових (спеціальних і слідчих) комісій Верховної Ради України
 10. Регламент Верховної Ради України. Порядок формування порядку денного сесії.
 11. Склад і структура Верховної Ради України є важливим надбанням держави і суспільства протягом останніх років і відображенням рівня і напрямів їх розвитку.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.