Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології

Читайте также:
 1. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 2. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 3. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 4. IV. По степени воздействия на предмет труда
 5. L1.T1.Хіміко-технологічна система. Загальні поняття.
 6. V. Поняття, риси та види правового регулювання.
 7. VІ.Розрізняють також поняття “пряме інвестиційне підприємство” та “іноземна пряма інвестиція”.
 8. Адаптація до роботи секретаря-референта. Поняття корпоративної культури
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. Базові поняття
 11. Базові поняття й визначення у галузі інформаційної безпеки
 12. Базові поняття програмування

II. Виклад лекційного матеріалу.

План

Соціологія

Лекція № 7

 

Тема: Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія.

 

 

Викладач: Коліщук С. В.

 

 

Обговорена і затверджена

на засіданні предметної

(циклової) комісії

викладачів суспільних

дисциплін

Протокол №___ від _____

Голова п. ц. к.

 

Берислав

2009 р.

 

Тема: Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія.

 

Знати: - особливості соціологічного підходу до вивчення сім’ї, гендеру;

- проблеми на яких зосереджується соціологія сім’ї, гендерна соціологія;

- етапи життєвого циклу сім’ї, її типи, форми шлюбу, причини сімейних конфліктів;

- основні напрямки підготовки молоді до створення сім’ї.

 

Вміти: - давати визначення поняттям сім’я, шлюб, гендер;

- характеризувати основні положення гендерної соціології;

- розкривати основні соціальні функції сім’ї;

- характеризувати сучасний стан української сім’ї та пояснювати сутність

демографічної політики.

Тип лекції: тематична

Ключові поняття: сім’я, шлюб, гендер, соціологія сім’ї, гендерна соціологія, гендерні

стереотипи.

1. Поняття про предмет соціології сім’ї та тендерної соціології. Основні положення

гендерної соціології.

2. Шлюб та сім’я як соціальні інститути.

3. Типологія сім’ї. Функції сім’ї. Причини сімейних конфліктів.

4. Підготовка молоді до створення сім’ї. (с/р)

5. Сутність демографічної політики.

Основна література

1. Соціологія, за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Вид. центр «Академія»,

2005. – С. 442-464.

2. Соціологія, за ред. В.М. Пічі. – Львів.: «Новий світ – 2000», 2002. – С. 183-206.

Додаткова література

1. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М.: Наука, 1984. – с. 3-125.

2. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії. – К.: Вища школа, 2005. – 415с.

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=142348cpg=0

I. Вступна частина:

1.1. Оголошення теми, мети, завдань лекції.

1.2. Ознайомлення з планом лекції, основою та додатковою літературою.

1.3. Ознайомлення студентів із самостійною роботою.

Актуальність теми: Соціологія сім’ї та гендерної соціології поряд з іншими суспільствознавчими дисциплінами покликана зробити суттєвий внесок у зміцнення соціального інституту сім’ї.

Соціологічний аналіз сім’ї гендерних проблем дозволяє виявити основні тенденції і проблеми розвитку сучасної сім’ї, суперечності, що виникають як всередині сім’ї так і у відносинах між сім’єю та суспільством і тим самим знаходити шляхи та засоби їх розв’язання.

Сім’я є об’єктом дослідження багатьох наук. Соціологія сім’ї зосереджує свою увагу на аналізі проблем, пов’язаних із сім’єю.Соціологія сім’ї – це галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і

функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних

культурних та соціально-економічних умовах.

Предмет соціології сім’ї – соціальні відносини, що виникають між сім’єю та

суспільством та всередині сім’ї.

Об’єкт соціології сім’ї –сім’я як мала соціальна група, як соціальний інститут регу-

лювання, відтворення людини за допомогою певної системи норм,

ролей.

Гендер– поняття, що виражає психологічні, соціальні, культурні особливості,

незалежні від тих, що тлумачать біологічну стать.

значення

 

як позначення статі як очікування того, що повинні

«соціальна стать» робити чоловіки та жінки.

! – (gender) – соціальне очікування від представників кожної статі.

Гендерна соціологія – галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації

чоловічих і жіночих ролей, статеві відмінності на всіх рівнях та їх

вплив на людське існування, співіснування на особливості

соціальної організації, специфіку чоловічої та жіночої соціальних

спільнот.

У світовій соціології визначають

 

біологічну стать терміном «sex» соціальну стать «гендер»

Термінологія в сфері гендерної соціології для позначення відмінних психологічних

характеристик, історично сформованих особливостями культури певного суспільства.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Семестр: VII | Маскулінність фемінність сексизм

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2541; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.