Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин

Читайте также:
 1. Біогеохімічні цикли. Кругообіг речовин.
 2. Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.
 3. Відстань від центра переводу до граничного стовпчика
 4. Вітаміни та їхня роль в обміні речовин.
 5. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 6. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
 7. Гранично допустимі параметри повітря у сховищах
 8. Допустимі значення інтенсивності ультрафіолетових випромінювань
 9. Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку, рівні звукового тиску в октавних смугах частот
 10. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин
 11. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин

Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості й швидкості руху повітря у робочій зоні виробничих приміщень

Пе-ріод року Категорія робіт Температура, 0С Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с
Оптимальна Допустима Оптимальна допустима на робочих місцях постійних і непостійних, не більше ніж оптима-льна, не більше ніж допустима на робочих місцях постійних і непостійних, не більше ніж
верхня межа нижня межа
на робочих місцях
постійних непостійних постійних непостійних
Холодний Легка – Іа 22-24 40-60 0,1 не > ніж 0,1
Легка – Іб 21-23 40-60 0,1 не > ніж 0,2
Середньої важкості –ІІа 18-20 40-60 0,2 не > ніж 0,3
Середньої важкості –ІІб 17-19 40-60 0,2 не > ніж 0,4
Важка – ІІІ 16-18 40-60 0,3 не > ніж 0,5
Теплий Легка – Іа 23-25 40-60 55 (при 280С) 0,1 0,1-0,2
Легка – Іб 22-24 40-60 60 (при 270С) 0,2 0,1-0,3
Середньої важкості -ІІа 21-23 40-60 65 (при 260С) 0,3 0,2-0,4
Середньої важкості –ІІб 20-22 40-60 70 (при 250С) 0,3 0,2-0,5
Важка – ІІІ 18-20 40-60 75 (при 240С) 0,4 0,2-0,6

 

Для створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовуються у технологічних процесах. Шкідливими вважаються речовини, що при контакті з організмом людини за умов порушення вимог безпеки можуть призвести до виробничої травми, професійного захворювання (ГОСТ 12.1.007-76).

Шкідливі речовини можуть проникати в організм людини через органи дихання, органи травлення, а також шкіру та слизові оболонки. Через дихальні шляхи потрапляють пари, газо- та пилоподібні речовини, через кишково-шлункові шляхи потрапляють речовини під час ковтання та через забруднені руки.

Дія шкідливих речовин підвищується небезпечними та шкідливими факторами, наприклад, підвищена температура, вологість.

 

Створення оптимальних метеорологічних умов у виробничих приміщеннях є складною задачею, вирішити яку можна наступними заходами та засобами:• удосконалення технологічних процесів та устаткування;

• раціональне розміщення технологічного устаткування;

• автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами;

 

Лекція №5

• раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря;

• раціоналізація режимів праці та відпочинку;

• застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів;

• використання засобів індивідуального захисту.

 

Гранично допустимою концентрацією (ГДК) шкідливої речовини у повітрі робочої зони виробничого приміщення вважається така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної тривалості не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не чинить негативного впливу на здоров’я нащадків.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

1 – надзвичайно небезпечні;

2 – високонебезпечні;

3 – помірно небезпечні;

4 – малонебезпечні.

Необхідно зазначити, що в списку ГДК, поряд з величиною нормативу, може стояти літера, яка вказує на особливість дії цієї речовини на організм людини:

О – гостронаправленої дії;

А – алергічної дії;

К – канцерогенної дії;

Ф – фіброгенної дії.

 

Таблиця. ГДК деяких шкідливих речовин в повітрі робочої зони

 

№ Н Назва речовини   ГДК, мг/м3 Клас небезпеки Агрегатний стан
А Азоту оксиди Пари
  Аміак Пари
  Ангідрид сірчистий Пари
  Ангідрид сірки Аерозоль
  Ацетон Пари
  Бензин-розчинник Пари
  Бензин паливний П ари
  Гас Пари
  Кислота сірчана Аерозоль
  Озон 0,1 П ари
  Ртуть металічна 0,01 Пари
  Свинець та його сполуки 0,01 Аерозоль
  Окис вуглецю Пари
  Хлор Аерозоль

 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинно перевищувати ГДК. При вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин односпрямованої дії сума відносин фактичних концентрацій кожного з них у повітрі приміщень до їх ГДК (ГДК1, ГДК2,..., ГДКn) не повинна перевищувати одиниці:

де С1, С2, …, Сп – концентрації відповідних шкідливих речовин в повітрі, мг/м3;

ГДК1, ГДК2, …, ГДКп - гранично допустимі концентрації відповідних шкідливих речовин, мг/м3.

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин, що не

мають односпрямованої дії, ГДК залишаються таким самим, як і при їх ізольованій дії.

 

Лекція №5

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нормування та контроль параметрів мікроклімату | Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1318; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.