Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Валютні ринки: види і структура

Валютний ринок у широкому сенсі – це сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти й цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті, а також операцій по інвестуванню капіталу в іноземній валюті.

Передумови створення валютних ринків:

- розвиток міжнародних економічних відносин

- розвиток світової валютної системи,

- поширення кредитних коштів міжнародних розрахунків

- розвиток банківських систем і кореспондентських зв'язків між банками різних країн

- удосконалення засобів зв'язку й розвиток інформаційних технологій.

Види операцій на валютних ринках:

- валютні операції

- валютно-кредитні й розрахункове обслуговування купівлі/продажу товарів і послуг

- закордонне інвестування

- операції з цінними паперами

- допомога країнам, що розвиваються

- внески в міжнародні організації

Функції валютних ринків:

- забезпечення здійснення міжнародних розрахунків

- страхування валютних ризиків

- забезпечення кредитування в ін. валюті

- диверсифікованість вал. резервів банків, підприємств, держав.

- одержання спекулятивного прибутку

- вплив на держрегулювання національної економіки

- узгодження валютної політики на рівні світового господарства.

На валютному ринку відбувається узгодження інтересів продавців і покупців валют, тобто учасників ринку.

Учасники валютних ринків:

- центральні банки

- комерційні банки

- валютні біржі

- брокерські фірми

- зовнішньоторговельні й виробничі компанії

- міжнародні валютно-кредитні й фінансові організації

- фізичні особи

- асоціації, наприклад Міжнародна асоціація учасників валютного ринку.

За характером валютного ризикуучасників валютного ринку ділять на:

- підприємців

- інвесторів

- спекулянтів

- хеджерів

- гравців.

З інституціональної точки зору валютний ринок являє собою безліч комерційних банків і ін. фінансових установ, зв'язаних один з одним мережею комунікаційних засобів зв'язку, за допомогою яких здійснюється торгівля валютами.

Залежно від обсягу, характеру валютних операцій, кількість використовуваних валют, рівня нормативно-правового регулювання валютні ринки діляться на міжнародні, регіональні й національні (місцеві).

Міжнародні валютні ринки обслуговують рух грошових коштів, опосередковуючи міжнародний обмін товарами, послугами, рух капіталів. Такі ринки розташовані у світових фін. Центрах - у Західній Європі (Лондон, Франкфурт, Париж, Цюріх), США (Нью-Йорк), на Далекому й Близькому Сході (Токіо), у Південно-Східній Азії (Сінгапур). На цих ринках проводять операції із ключовими валютами.

Регіональні валютні ринки обслуговують рух грошових коштів переважно в рамках одного регіону (наприклад, європейського).

Національний (місцевий) валютний ринок – ринок однієї країни. Під ним розуміють сукупність валютних операцій, здійснюваних банками, розташованими на території даної країни.

Розмір світового валютного ринку на порядок перевершує всі інші форми міжнародних економічних відносин, такі як торгівля товарами, торгівля послугами, міжнародний рух капіталу, робочої сили або технології.

На світовому валютному ринку відбувається торгівля практично всіма існуючими валютами. Оскільки в угоду залучені дві валюти й кожна сторона враховує угоди окремо, при узагальненні сума обороту неминуче становить 200%.

Валютні ринки діляться на організовані й неорганізовані.

Організований ринок – це біржовий ринок. Валютна біржа - це як правило некомерційне підприємство, основне завдання якого складається не в одержанні прибутку, а в організації торгів валютою й у мобілізації тимчасово вільних коштів. Функціями валютних бірж є встановлення курсу валют або фіксація довідкових курсів.

Однак більша частина валютних операцій (більше 90%) здійснюється на неорганізованомупозабіржовому або міжбанківському валютному ринку, на якому дилери проводять операції з використанням електронного або супутникового зв'язку. Міжбанківський ринок ділять на прямій і брокерський. Брокерські фірми стягують комісію за посередництво - «куртаж».

Ринок Форекс (Forex) - це позабіржовий ринок, де покупці й продавці проводять валютні транзакції; для більшості FX контрактів (близько 90 % усього ринку) немає фізичної поставки валют.

 

 

Таблиця 4.3 - Обіг на глобальному валютному ринку,

млрд. дол. США

Інструмент          
Усього, обсяг торгівлі валютою 1 527 1 239 1 934 3 324 3 981
Спот-угоди (spot transactions)       1 005 1 490
Прямі форварди (outright forwards)          
Валютні свопи (Foreign exchange swaps and currency swaps)       1 745 1 808
Опціони та інші інструменти (Options and other products)          

Джерело: Bank for International Settlements (BIS)

 

Таблиця 4.4 - Валютна структура глобального валютного ринку у 1998-2010 р.,%

Валюта          
долар США 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9
євро ... 37,9 37,4 37,0 39,1
марка німецька 30,5 ... ... ... ...
франк французький 5,0 ... ... ... ...
ЕКЮ 16,8 ... ... ... ...
йєна японська 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0
фунт стерлінгів 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9
долар австралійський 3,0 4,3 6,0 6,6 7,6
франк швейцарський 7,1 6,0 6,0 6,8 6,4
долар канадський 3,5 4,5 4,2 4,3 5,3
долар гонг-конгський 1,0 2,2 1,8 2,7 2,4
крона шведська 0,3 2,5 2,2 2,7 2,2
інші 13,3 16,2 17,1 22,2 20,5
Всі валюти 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Джерело: Bank for International Settlements (BIS)

 

 

 

Рис. 4.3 Валютна структура глобального валютного ринку у 1998 та 2010 рр., %

Джерело: Bank for International Settlements (BIS)

 

Таблиця 4.5 - Міжнародні коди валют

Currency Код Валюта
Буквений Числовий
Australian Dollar AUD   Австралійський долар
Austrian Schilling ATS   Австрійський шилінг
British Pound GBP   Британський фунт
Canadian Dollar CAD   Канадський долар
Czech Koruna CZK   Чеська крона
Danish Krone DKK   Датська крона
Euro EUR   Єдина європейська валюта
Finnish Mark FIM   Фінська марка
Hong Kong Dollar HKD   Гонконгський долар
Hungarian Forint HUF   Угорський форинт
Irish Punt IEP   Ірландський фунт
Japanese Yen JPY   Японська йєна
Latvian Lat LVL   Латвійський лат
Lithuanian Lita LTL   Литовський літ
Mexican Peso MXN   Мексиканський песо
New Zealand Dollar NZD   Новозеландський долар
Norway Krone NOK   Норвезька крона
Polish Zloty PLN   Польський злотий
Russian Rouble RUB   Російський рубль
Singapore Dollar SGD   Сінгапурський долар
South African Rand ZAR   Південноафриканський ранд
Swedish Krona SEK   Шведська крона
Swiss Franc CHF   Швейцарський франк
Ukraine Hryvnia UAH   Українська гривня
United States Dollar USD   Американський долар

 

Традиційно операції на валютному ринку діляться на угоди спот, а також валютні деривативи - прямі форварди, свопы, ф'ючерси й опціони.

1) Угоди спот (spot transactions) — обмін двома валютами на основі простих стандартизованих контрактів з розрахунками по них протягом строку до двох робочих днів.

2) Прямі форварди (outright forward) — структурно близькі до угод спот угоди по обміні двома валютами на основі контрактів, що передбачають розрахунки через більш ніж два робочі дня.

Якщо форвардний курс нижче курсу спот, то іноземні валюти продається з форвардною знижкою (forward discount), якщо форвардний курс вище курсу спот, те іноземна валюта продається з форвардною націнкою (forward premium).

Форвардні знижки/націнки звичайно виражаються у відсотках у рік стосовно значення курсу спот по формулі:

(4.3)

Коефіцієнт п показує число періодів до настання платежу й переводить тим самим відсоток у річне обрахування. При тривалості форвардного контракту в один місяць для перерахування відсотків у річне обрахування результат множать на 12.

3) Свопи (swaps) — структурно близькі до угод спот угоди, що передбачають обмін певною кількістю двох валют з однаковою чистою поточною вартістю й зворотний обмін таким же кількостями валют у погоджену дату в майбутньому.

4) Ф'ючерси (futures) — стандартизовані форвардні контракти на валюти, торгівля якими відбувається на біржах.

5) Опціони (options) — контракт, що дає покупцеві за певну плату право, що не є його зобов'язанням, купити або продати на основі стандартного контракту валюту в певний день за зафіксованою ціною.

Основний зміст комерційної торгівлі валютою на світовому ринку, що здійснюється значною мірою у формі угод спот, укладається в прагненні учасників дістати прибуток на розходженнях у валютних курсах у географічно різних валютних центрах, так званому арбітражі.

Арбітраж (arbitrage) — операція, що припускає покупку валют або іншого активу (товару, цінних паперів) на одному ринку, її негайний продаж на іншому ринку й одержання прибутку в чинність розходження ціни покупки й ціни продажу.

Валютні ризики (foreign exchange risks) — група ризиків, що виникають у зв'язку з використанням декількох валют у міжнародних угодах.

Валютні ризики діляться на дві групи:

- ризики, пов'язані зі зміною в майбутньому валютного курсу,

- розрахункові ризики (settlement risks) — ризики, що виникають у зв'язку зі збоями в системі міжнародних розрахунків по валютних операціях

Хеджування (hedging) — компенсаційні дії, що вживають покупцями або продавцем на валютному ринку, щоб охоронити свій прибуток у майбутньому від зміни валютного курсу.

З метою хеджування нерідко використається покупка форвардного контракту або опціон покупки валюти в майбутньому по сформованому сьогодні форвардному курсі, причому ціна страховки від валютного ризику становить ціну премії, сплачуваної власникові опціону.

Протилежним поняттю хеджування є спекуляція на валютних курсах, що не носить негативного відтінку, а є однієї з легальних форм валютного бізнесу.

На відміну від хеджування спекуляція, однак, може мати як стабілізуючий, так і дестабілізуючий макроекономічний ефект. Спекуляція стабілізує макроекономіку, якщо спекулянти купують валюту, коли курс її низький, розраховуючи на те, що надалі він виросте. Спекуляція дестабілізує макроекономіку, коли спекулянти продають валюту, курс якої низок, у надії на ще більше його падіння.

Незахищений процентний арбітраж (uncovered interest arbitrage) — покупка валюти на ринку спот для здійснення інвестиції без використання механізмів хеджирування валютного ризику.

Захищений процентний арбітраж (covered interest arbitrage) — покупка валюти на ринку спот для здійснення інвестиції й одночасний форвардний продаж іноземної валюти для хеджировання валютного ризику.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародний рух капіталу | Валютний курс і фактори, що впливають на його формування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 584; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.