Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тематичний план практичних занять

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

по судовій медицині для студентів 4 курсу медичного факультету на 7 семестр 2012/2013 навчального року

  Години 2
Групи: 11-17 27-34
  Загальні питання судово-медичної танатології. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Завдання лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини під час огляду трупа на місці його виявлення. 07.09 10.09
  Загальні питання судово-медичної травматології. Чинники зовнішнього середовища, внаслідок дії яких виникають травми. Класифікація тупих предметів. Наслідки травм. Опис ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Синці, садна, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання черепно-мозкової травми. Експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Спірні статеві стани та статеві злочини. 21.09 24.09
  Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень. Судово-медична експертиза речових доказів. Загальні відомості про речові докази. Роль лікаря-спеціаліста судової медицини стосовно опису та вилучення речових доказів під час огляду місця поді. Судово-медична експертиза крові та сперми. 05.10 08.10
  Судово-медична експертиза механічної асфіксії. Види механічної асфіксії. Особливості виконання судово-медичного дослідження механічної асфіксії. Ушкоджуючі чинники довкілля. Смерть внаслідок дії крайніх температур, технічного та атмосферного струму, променевої енергії, різко зміненого барометричного тиску. 19.10 22.10
  Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті внаслідок дії токсичних і наркотичних препаратів. 02.11 05.11
  Разом 10 годин

в.о. доцента. Шевчук М.М.


по судовій медицині для студентів 4-х курсів медичного факультету на 7 семестр 2012/2013 навчального року.

  Години 3
  Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні. 03-07.09.2012
  Судово-медична експертиза з’ясування ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку. 10-14.09.2012
  Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів. 17-21.09.2012
  Судово-медичний огляд живих осіб. Вирішення ситуаційних задач. 24-28.09.2012
  Судово-медична танатологія. Судово-медичний розтин трупу насильницької смерті. Демонстрація розтину. 01-05.10.2012
  Судово-медична експертиза трупу ненасильницької смерті. Огляд трупу на місці події чи його знаходження. 08-12.10.2012
  Загальні питання судово-медичної травматології. Ушкодження тупими предметами. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті внаслідок дії тупих предметів. 15-19.10.2012
  Судово-медична експертиза дорожньо-транспортних подій. Судово-медичне обґрунтування механізму травми причини смерті внаслідок дорожньо-транспортної події. 22-26.10.2012
  Ушкодження гострими предметами. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті внаслідок дії гострих предметів. 29.10-02.11.2012
  Судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та смерті. 05-09.11.2012
  Судово-медична експертиза механічної асфіксії. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті внаслідок дії різних видів механічної асфіксії. 12-16.11.2012
  Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут. Судово-медичне обґрунтування причини смерті внаслідок отруєння. 19-23.11.2012
  Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії атмосферної та технічної електрики, крайніх температур, різко зміненого барометричного тиску, променевої енергії. 26-30.11.2012
  Складання експертних висновків за матеріалами розтину трупу. 03-07.12.2012
  Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження. 10-14.12.2012
  Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів. 17-21.12.2012
  Години 2
  Підсумковий модульний контроль 24-28.12.2012
  Разом 50 години

в.о. доцента Шевчук М.М.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стратегія керування банківськими ризиками, їх мінімізація | Сущность функции и виды некоммерческих организаций
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 222; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.