Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Схеми технологічних процесів виготовлення форм

Читайте также:
 1. L Модель бізнес-процесів
 2. L1.T1.3. Властивості хіміко-технологічних систем.
 3. L1.Т1.2. Типи технологічних зв'язків. Структура ХТС.
 4. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЛІЧИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
 5. Бульдозери. Конструктивні схеми. Основні механізми
 6. Вибір схеми загального компонування автомобіля
 7. Вибір схеми та умов проведення випробувань.
 8. Виготовлення електродних стрижнів
 9. Виготовлення порошкового дроту
 10. Види водної ерозії ґрунту і фактори, що визначають виникнення та розвиток ерозійних процесів
 11. Види соціальних процесів.
 12. Види соціальних процесів.

Сучасні різновиди форм

Розвиток формних процесів плоского офсетного друку

Тривалість: 1 год. 20 хв.

Тема: Форми плоского офсетного друку із зволоженням пробільних елементів

АНАЛОГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ

Лекція №5

Показники друкарських форм

Друкарські форми характеризуються комплексом показників, чисельні значення яких встановлюють залежно від типу видання і визначених вимог до якості, технології його поліграфічного відтворення та інших умов. Весь комплекс показників друкарських форм можна розділити на три групи: загальні показники (друкарських форм і формного процесу), друкарсько-експлуатаційні та репродуційно-ілюстративні.

Загальні показники друкарських форм. Формати друкарських форм вказуються в см або мм і вибираються, насамперед, в залежності від формату друкарської машини. В Європейських країнах, в тому числі і Великобританії, формати паперу для друкування відповідають міжнародним вимогам ISO. Використовуються формати серії А, В і С, наприклад, максимальний розмір паперу (формат 4А) дорівнює 1682 х 2378 мм. Перехід від одного розміру до іншого здійснюється діленням більшої довжини листа навпіл.

Місце проведення:

План лекції:

1. Розвиток формних процесів плоского офсетного друку;

2. Основи формування друкуючих і пробільних елементів;

3. Технологія виготовлення монометалевих форм копіюванням.

До середини другої половини минулого століття в формних процесах плоского офсетного друку застосовувалися десятки варіантів аналогових технологій, що відрізняються один від одного типом формних підкладок і нанесеним на них світлочутливим шаром, мікрогеометрією поверхні підкладок, методом утворення друкуючих і пробільних елементів, рецептурою обробних розчинів, технологічними режимами і т.д.

Завдяки вдосконаленню техніки і технології виготовлення монометалевих форм контактним копіюванням і появи цифрових формних процесів, в даний час кількість застосовуваних технологічних варіантів різко скоротилося. У сучасному виробництві застосовуються такі різновиди форм, одержуваних за аналоговою технологією:

• Монометалеві форми, що виготовляються на алюмінієвих пластинах позитивним чи негативним копіюванням (вони мають найбільше застосування у світовій поліграфії);

• форми проекційного експонування на полімерних або алюмінієвих пластинах із срібловмісними або електрофотографічними шарами (застосування їх обмежене).

Форми, виготовлені копіюванням фотоформ. Монометалева форма виготовляються за наступною схемою:

• контроль фотоформ і формних пластин ;

• вибір режимів експонування і обробки копій;• експонування позитивного копіювального шару в копіювальному станку через позитивну фотоформу - рис. 1, а (або негативного шару через негативну фотоформу);

• обробка копії в процесорі: прояв, промивання в воді (рис. 1, б), нанесення захисного покриття (рис. 1, в), сушка;

• технічна коректура (при необхідності);

• термообробка форми (при необхідності).

Рис. 1. Виготовлення монометалевої друкарської форми копіюванням з діапозитива: а - експонування; 6 - прояв; в - нанесення захисного покриття; 1 - алюмінієва підкладка; 2 - оксидний шар; 3 - гідрофільний шар; 4 - позитивний копіювальний шар; 5 - фотоформа; 6 - друкуючі елементи; 7 - пробільні елементи;8 - плівка захисного колоїду

Форми, виготовлені прямим фотографуванням на матеріалах з срібловмісним шаром. Існує кілька варіантів технологій, орієнтованих на використання різних типів формних матеріалів. Розглянемо приклад із застосуванням формного матеріалу на паперовій підкладці.

На підкладці 2 (рис. 2, а) є три шари: нижній 3, що містить виявляючу речовину; середній 4 - галогеносрібний шар; верхній 5 – приймаючий гідрофільний желатиновий шар, що містить каталітичні центри фізичного прояву. Технологічний процес виготовлення форм включає такі операції:

 

Рис.2. Виготовлення форми плоского офсетного друку прямим фотографуванням: а - формна пластина; б - проекційне експонування; в - обробка активатором; 1 - РОМ; 2 - підкладка; 3 - шар з проявляють речовиною; 4 - галогеносрібний шар; 5 - гідрофільний желатиновий шар з центрами фізичного прояву; 6 - друкуючі елементи; 7 - пробільні елементи

• проекційне експонування формної пластини з РОМ, в результаті якого в галогеносрібному шарі 4 утворюється приховане зображення (рис. 2, б);

• обробка формної пластини активатором (рис. 2, в), який забезпечує активацію виявляє речовини (з шару 3) і подальше проявлення срібла на експонованих ділянках, а також розчинення галогеніда срібла з утворенням срібних комплексів, їх дифузією і відновленням на центрах фізичного прояви на неекспонованих ділянках в шарі 5.

Форми, виготовлені прямим електрофотографуванням. Процес їх виготовлення включає наступні стадії:

• отримання на формній пластині електрофотографічного зображення і його прояв-візуалізація (рис. 3, а);

• термічне закріплення отриманих олеофільних друкуючих елементів 4 (рис. 3, б). В результаті оплавлення смоли при температурі 150-190 ° С утворюється механічно міцна плівка;

• хімічне видалення ЕФШ з пробільних елементів 5 (рис. 3, в) в суміші, що містить, наприклад, метанол, гліцерин, гліколь і силікат натрію;

• нанесення на друкарську форму захисного колоїду 6 (рис. 3, г) і його сушіння.

 

Рис.3. Виготовлення форми плоского офсетного друку електрофотографуванням: а - отримання електрофотографічного зображення і його візуалізація, б - термічне закріплення друкуючих елементів; в - видалення ЕФШ з пробільних елементів; г - нанесення захисного колоїду; 1 - підкладка; 2 - ЕФШ; 3 - проявник, 4 - друкуючі елементи; 5 - пробільні елементи; 6 – захисний шар.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характерні особливості спеціальних способів друку | Формування друкуючих елементів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2603; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.