Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Схеми технологічних процесів виготовлення форм

Сучасні різновиди форм

Розвиток формних процесів плоского офсетного друку

Тривалість: 1 год. 20 хв.

Тема: Форми плоского офсетного друку із зволоженням пробільних елементів

АНАЛОГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ

Лекція №5

Показники друкарських форм

Друкарські форми характеризуються комплексом показників, чисельні значення яких встановлюють залежно від типу видання і визначених вимог до якості, технології його поліграфічного відтворення та інших умов. Весь комплекс показників друкарських форм можна розділити на три групи: загальні показники (друкарських форм і формного процесу), друкарсько-експлуатаційні та репродуційно-ілюстративні.

Загальні показники друкарських форм. Формати друкарських форм вказуються в см або мм і вибираються, насамперед, в залежності від формату друкарської машини. В Європейських країнах, в тому числі і Великобританії, формати паперу для друкування відповідають міжнародним вимогам ISO. Використовуються формати серії А, В і С, наприклад, максимальний розмір паперу (формат 4А) дорівнює 1682 х 2378 мм. Перехід від одного розміру до іншого здійснюється діленням більшої довжини листа навпіл.

Місце проведення:

План лекції:

1. Розвиток формних процесів плоского офсетного друку;

2. Основи формування друкуючих і пробільних елементів;

3. Технологія виготовлення монометалевих форм копіюванням.

До середини другої половини минулого століття в формних процесах плоского офсетного друку застосовувалися десятки варіантів аналогових технологій, що відрізняються один від одного типом формних підкладок і нанесеним на них світлочутливим шаром, мікрогеометрією поверхні підкладок, методом утворення друкуючих і пробільних елементів, рецептурою обробних розчинів, технологічними режимами і т.д.

Завдяки вдосконаленню техніки і технології виготовлення монометалевих форм контактним копіюванням і появи цифрових формних процесів, в даний час кількість застосовуваних технологічних варіантів різко скоротилося. У сучасному виробництві застосовуються такі різновиди форм, одержуваних за аналоговою технологією:

• Монометалеві форми, що виготовляються на алюмінієвих пластинах позитивним чи негативним копіюванням (вони мають найбільше застосування у світовій поліграфії);

• форми проекційного експонування на полімерних або алюмінієвих пластинах із срібловмісними або електрофотографічними шарами (застосування їх обмежене).

Форми, виготовлені копіюванням фотоформ. Монометалева форма виготовляються за наступною схемою:

• контроль фотоформ і формних пластин;

• вибір режимів експонування і обробки копій;

• експонування позитивного копіювального шару в копіювальному станку через позитивну фотоформу - рис. 1, а (або негативного шару через негативну фотоформу);

• обробка копії в процесорі: прояв, промивання в воді (рис. 1, б), нанесення захисного покриття (рис. 1, в), сушка;

• технічна коректура (при необхідності);

• термообробка форми (при необхідності).

Рис. 1. Виготовлення монометалевої друкарської форми копіюванням з діапозитива: а - експонування; 6 - прояв; в - нанесення захисного покриття; 1 - алюмінієва підкладка; 2 - оксидний шар; 3 - гідрофільний шар; 4 - позитивний копіювальний шар; 5 - фотоформа; 6 - друкуючі елементи; 7 - пробільні елементи;8 - плівка захисного колоїду

Форми, виготовлені прямим фотографуванням на матеріалах з срібловмісним шаром. Існує кілька варіантів технологій, орієнтованих на використання різних типів формних матеріалів. Розглянемо приклад із застосуванням формного матеріалу на паперовій підкладці.

На підкладці 2 (рис. 2, а) є три шари: нижній 3, що містить виявляючу речовину; середній 4 - галогеносрібний шар; верхній 5 – приймаючий гідрофільний желатиновий шар, що містить каталітичні центри фізичного прояву. Технологічний процес виготовлення форм включає такі операції:

 

Рис.2. Виготовлення форми плоского офсетного друку прямим фотографуванням: а - формна пластина; б - проекційне експонування; в - обробка активатором; 1 - РОМ; 2 - підкладка; 3 - шар з проявляють речовиною; 4 - галогеносрібний шар; 5 - гідрофільний желатиновий шар з центрами фізичного прояву; 6 - друкуючі елементи; 7 - пробільні елементи

• проекційне експонування формної пластини з РОМ, в результаті якого в галогеносрібному шарі 4 утворюється приховане зображення (рис. 2, б);

• обробка формної пластини активатором (рис. 2, в), який забезпечує активацію виявляє речовини (з шару 3) і подальше проявлення срібла на експонованих ділянках, а також розчинення галогеніда срібла з утворенням срібних комплексів, їх дифузією і відновленням на центрах фізичного прояви на неекспонованих ділянках в шарі 5.

Форми, виготовлені прямим електрофотографуванням. Процес їх виготовлення включає наступні стадії:

• отримання на формній пластині електрофотографічного зображення і його прояв-візуалізація (рис. 3, а);

• термічне закріплення отриманих олеофільних друкуючих елементів 4 (рис. 3, б). В результаті оплавлення смоли при температурі 150-190 ° С утворюється механічно міцна плівка;

• хімічне видалення ЕФШ з пробільних елементів 5 (рис. 3, в) в суміші, що містить, наприклад, метанол, гліцерин, гліколь і силікат натрію;

• нанесення на друкарську форму захисного колоїду 6 (рис. 3, г) і його сушіння.

 

Рис.3. Виготовлення форми плоского офсетного друку електрофотографуванням: а - отримання електрофотографічного зображення і його візуалізація, б - термічне закріплення друкуючих елементів; в - видалення ЕФШ з пробільних елементів; г - нанесення захисного колоїду; 1 - підкладка; 2 - ЕФШ; 3 - проявник, 4 - друкуючі елементи; 5 - пробільні елементи; 6 – захисний шар.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характерні особливості спеціальних способів друку | Формування друкуючих елементів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4566; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.