Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Звільнені від сплати мита
Від сплати мита звільняються:

а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів,

б) валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

в) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;

г) товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;

д) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за її межі;

е) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію.

 

Податок «мито».

Розрахунок суми мита здійснюється за формулою виходячи з об’єкта оподаткування і визначених ставок:

.

Потрібно враховувати, що ставка для обчислення мита може бути двох видів, а саме:

1) у відсотках до митної вартості товарів;

2) у грошовому вираженні на одиницю товару.

До складу митної вартості входять: витрати на придбання, транспортування до митного кордону і витрати на страхування товарів, які перетинають митний кордон України.

3. Сутність і характер прямого оподаткування.

Податок на прибуток підприємства. Платниками податку є юридичні та фізичні особи як резиденти, так і не резиденти України, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність. Не є платниками: НБУ здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до ЗУ «Про НБУ». Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності,визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України. Установи та організації,що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з м/н договорами України.

Об`єкт оподаткування

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суми інших витрат звітного податкового періоду.

Податкова база

Податковою базою для цілей цього розділу визначається грошове вираження прибутку як об`єкта оподаткування

Ставка податку

При розрахунку суми податку на прибуток використовується базова ставка визначена чинним законодавством.

Згідно перехідних положень ПК,ставки встановлено в таких розмірах

З 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включено-23%;

З 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 включено – 21%;

З 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включено -19%;

З 1 січня 2014 року – 16%.

Основна ставка податку становить 16 відсотків.

За ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.2 статті 156 Кодексу.

Порядок обчислення податку.

Податок нараховується платником самостійно за визначеною ставкою від податкової бази.

Прибуток до оподаткування визначається:

Прибуток до оподаткування дорівнює: скоригований валовий дохід, мінус валові витрати виробництва, мінус амортизаційні відрахування. ОП=СВД-ВВ-АВ

ПП=ОП*21%/100%

ОП=ОП-ПП

Розрахунок скоригованого валового доходу здійснюється шляхом зменшення сукупного валового доходу та суми, які в подальшому не підлягають оподаткуванню коштів, які виключаються з метою оподаткування за базовою ставкою.

Сукупний валовий дохід - це загальна сума доходу від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або не матеріальній формах як на території України, так за її межами.

Для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя,три квартали,рік.

Приклад№ 1.

На підставі наведених даних визначити суму податку на прибуток підприємства і суму податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Показники Один. вим. тис. грн.    
   
1. Оподаткований прибуток. тис. грн.    
2. Авансові платежі по податку на прибуток, внесені підприємством у звітному періоді. тис. грн.    
3. Сума податку на прибуток донарахована податковим органом за минулий звітний період. тис. грн.    
4. Сума податку на сплачені дивіденди. тис. грн.    
5. Вартість торгівельних патентів, придбаних платником податку. тис. грн. 8,4  

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.