Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організаційні діаграми
Якщо презентація містить цифрову інформацію, найкращий спосіб її подачі – у ви­гляді діаграми. Діаграмою називається підбірка цифрових значень, перетворених у рису­нок. Графіки мають таке ж саме призначення. В програмі PowerPoint запропоновано вели­кий набір діаграм як двомірних, так і тривимірних. У PowerPoint можна створити діаграму прямо на слайді шляхом вводу для неї з клавіатури вихідних табличних значень. Для ство­рення діаграм використовується утилітарна програма Microsoft Graph. Microsoft Graph – самостійна програма, яка запускається під PowerPoint.

Щоб створити організаційну діаграму, необхідно:

· за допомогою стрілок перемикача вибрати діалогове вікно „Разметка слайда”;

· у розділі „Другие макеты” обрати макет виду ;

· за допомогою бібліотеки діаграм обрати тип діаграми;

· заповнити вміст фігур необхідними даними.

 

Створена діаграма стає графічним об'єктом на слайді, отже, з нею виконуються всі дії, які визначені з іншими графічними об'єктами – переміщення, видалення, зміна розмірів тощо.

Під час створення презентації можуть бути використані таблиці трьох видів: таблиці Word, таблиці Excel, таблиці Access. Методи роботи з таблицями цих видів доступні в PowerPoint тільки в тому випадку, коли ці програми установлені на комп'ютері. Таблиці Word або Excel копіюють у PowerPoint через буфер обміну. Для цього в PowerPoint досить натиснути кнопку "Вставить" на стандартній панелі інструментів.

Список авторозміток слайдів містить макет під назвою "Организационная диаграм­ма". Організаційна діаграма (оргсхема) являє собою карту внутрішніх взаємовідношень організації, на якій графічно показано, які посади є складовими загальної організаційної структури. До організаційної діаграми належить включати не всі посади, а тільки ключові. Оргсхема використовується для визначення внутрішнього командного ланцюжка організа­ції, незалежно від її масштабів.

Будується організаційна діаграма у вікні додатка Microsoft Organization Chart, яке виникає після подвійного клацання на полі діаграми слайда відповідного макета. Програма Microsoft Organization Chart дає змогу відобразити відношення між посадами за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів, що розташована під рядком меню вікна програми. Кожний елемент кнопки має вигляд прямокутника, який носить назву рамки. Усі рамки мають однакові текстові поля: "Имя", "Должность", "Комментарийі", "Комментарий2", які активізуються клацанням на рамці, а потім на полі та заповнюються відповідною інформа­цією. Рамки можна легко додати або видалити, щоб оргсхема відповідала конкретному ви­падку. Після її створення вікно потрібно закрити.

Будова діаграми виконується в режимі Слайды. Центральна рамка програми Microsoft Organization Chart відповідає посаді першої особи організації. Далі будуються підпорядковані посади. Для видалення будь-якої рамки оргсхеми необхідно виділити цю рамку і натиснути клавішу <Delete>. Якщо необхідно видалити рамку разом зі всіма "підпорядкованими", то спочатку треба видалити всіх "підпорядкованих". Організаційна діаграма набуває більш чіткого і ясного вигляду, якщо використовувати стилі. Під стилем в організаційній діаграмі розуміється розміщення рамок і спосіб демонстрації відношень між ними.

Для внесення змін у зображення відношень необхідно:

1. В режимі Слайды виконати подвійне клацання на існуючій оргсхемі для відкривання вікна Microsoft Organization Chart.

2. Утримуючи натиснутою клавішу <Shift>, виділити рамки, стилі яких потребують зміни

3. Відкрити меню Стиль і вибрати необхідний.

4. Клацнути на пунктах меню Файл – Обновить (назва презентації).

Відповідні пункти меню програми Microsoft Organization Chart для оформлення схеми за своїм смаком надають можливість вибору кольору меж рамки, її фону тощо.

Після закриття вікна Organization Chart створена схема з'явиться у відповідному місцезаповнювачі слайда.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.