Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документальне оформлення та облік операцій з банківськими рахунками
Облік створення й використання фонду дрібних сум

 

Для здійснення невеликих витрат, наприклад, канцелярських, поштових, представницьких тощо фірми створюють фонд дрібних сум. Цю систему операцій називають ще «авансова система» (або система підзвітних сум). Вона передбачає створення фонду, здійснення виплат за рахунок фонду та поповнення фонду.

Створення фонду дрібних сум. Адміністрація планує необхідні витрати та їх обсяг і на цій підставі визначає розмір фонду з розрахунку на 2–4 тижні.

Гроші видають підзвітній особі, яка зберігає їх у своєму сейфі. Видачу оформляють чеком, гроші видають з каси. При цьому роблять проводку:

Д-т рах. «Фонд дрібних сум» 200

К-т рах. «Каса (Грошові кошти)» 200

Фонд створюють на постійній основі, тобто в цьому фонді постійно має бути, наприклад, $200 або інша встановлена сума. Під час видачі грошей підзвітній особі також видають пронумеровані чеки (квитанції) або ваучери для запису витрат грошей.

Виплати з фонду дрібних сум. Витрата грошей відбувається тільки на передбачені цілі. На кожну виплату підзвітна особа складає квитанцію або ваучер, у якому проставляє суму й призначення виплати. Підписує цей документ особа, яка одержує гроші.

Поповнення фонду дрібних сум. Підзвітна особа на встановлену дату складає звіт про витрати й подає його в бухгалтерію (звіт складається за даними квитанцій, ваучерів).

Фонд дрібних сум поповнюють на суму витрачених коштів, виписуючи чек на ім’я підзвітної особи.

Наприклад, сума витрат за ваучерами (квитанціями) становить на певну дату 160 доларів, зокрема:

· поштові витрати — $80;

· витрати на перевезення (транспортні) — $36;

· канцелярські витрати — $34;

· інші адміністративні витрати — $10.

Фонд дрібних витрат поповнюють на суму $160 з одночасним відображенням витрат:

Д-т рах. «Поштові витрати» 80

Д-т рах. «Транспортні витрати» 36

Д-т рах. «Канцелярські витрати» 34

Д-т рах. «Інші витрати» 10

К-т рах. «Грошові кошти (Каса)» 160

Контроль здійснюють таким чином, щоб залишок у фонді плюс сума квитанцій на витрати завжди дорівнювали сумі ліміту фонду (у цьому прикладі $200).

Нестачі або надлишки у фонді дрібних сум відображають на рахунку «Нестачі або надлишки по касі».

Нестачі:

Д-т рах. «Нестачі або надлишки по касі»

К-т рах. «Грошові кошти».

Надлишки:

Д-т рах. «Грошові кошти»

К-т рах. «Нестача або надлишки по касі».

 

Зарубіжні фірми для зберігання готівки та ведення розрахунків відкривають банківські рахунки. Це зводить до мінімуму кількість готівки в обігу фірми, а також посилює контроль за грошовими коштами.

Є кілька видів банківських рахунків, які може відкривати фірма: банківський чековий рахунок, простий (загальний) банківський рахунок, рахунок для розрахунків з персоналом, а також рахунки для кредитних ліній тощо.

Для відкриття банківського рахунку фірма (як і окрема особа) подає в банк картку з підписом (зразок) осіб, які матимуть право підписувати чеки та інші банківські документи. В окремих випадках банк може вимагати від клієнта фінансової інформації про результати діяльності.

Після відкриття рахунку банк друкує й видає чекову книжку з пронумерованими чеками (та корінцями), а також депозитні бланки (аркуші). На цих документах друкується (вже надрукована банком) інформація, що ідентифікує банк і фірму (клієнта), тобто назва, адреса тощо.

На практиці можуть бути розходження між залишками на банківському рахунку за даними обліку фірми й за даними витягу банку. Причинами цих розходжень можуть бути:

¾ відставання в часі;

¾ помилки записів (замість 450 у книзі написано 540);

¾ записи банку на рахунку без відома депозитора (витрати за послуги, продаж векселів тощо).

Відставання в часі: фірма здала гроші у вечірню касу 30.04, а банк відобразив це 1.05. Або: чек направили для оплати постачальникам, а банк провів його пізніше.

Усі розходження мають бути відрегульовані. Слід сказати, що, на відміну від нашої практики, коли записи операцій здійснюються тільки на основі банківського витягу, у зарубіжних країнах перевага надається не витягу, а клієнтові.

Після одержання витягу банку його ретельно перевіряються і складаються для врегулювання погоджувальну таблицю.

Передусім у таблицю записують залишки — за даними витягу й за даними обліку фірми. Потім відображають усі розходження. Приклад погоджувальної таблиці наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

УЗГОДЖУВАЛЬНА ТАБЛИЦЯ 30 КВІТНЯ 2004 р.

Залишок за банківським звітом Плюс: Вечірня каса 30.04.04. Мінус: Виписані чеки на оплату постачальникам, не проведені банком Скоригований залишок банку Книжний залишок фірми Плюс: Облік векселя банком 15 907,45 2201,40 5 904,00 12 204,85 11 859,45 1035,00
Помилка у відображенні чека № 443 (оплата рахунку постачальника) Мінус: Одержані, але не оплачені чеки від покупців Списано за банківські послуги Скоригований книжний залишок 36,00 425,60 30,00 12204,85

 

Результати узгоджувальної таблиці відображають в обліку для коригування залишку на рахунку «Грошові кошти». Про допущені банком помилки сповіщають банк для їх виправлення.

Відображення результатів погоджувальної таблиці

1) Облік банком нашого векселя:

Номінальна вартість $1000; % — $50

Банківський гонорар: $15

Д-т Грошові кошти 1035-00

Д-т Фінансові витрати 15-00

К-т Векселі одержані 1000-00

К-т Фінансові доходи (%) 50-00

2) Виправлення помилки відображення чека № 443:

Д-т Грошові кошти 36-00

К-т Постачальники (рахунки до оплати) 36-00

3) Неоплачені покупцями чеки:

Д-т Клієнти (рахунки до одержання) 425-60

К-т Грошові кошти 425-60

4) Оплата банківських послуг:

Д-т Фінансові витрати 30-00

К-т Грошові кошти 30-00
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 726; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.