Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Облік облігацій
Облік акцій

Підприємства вкладають вільні грошові кошти в акції інших корпорацій з метою одержання фінансового доходу у вигляді дивідендів.

Приклад. Корпорація «А» придбала 01.07.04 у корпорації «В» 1000 шт. простих акцій по $40 кожна. Брокерські витрати становлять $500. Таким чином, фактична собівартість придбаних акцій — $40 500.

Бухгалтерський запис 1.07.2004 р. буде такий:

Д-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)» 40500

К-т рах. «Грошові кошти» 40500

За придбаними акціями корпорація одержує дивіденди, що відображаються в обліку мірою їх надходження. Так, 31.12.2004 р. корпорація «А» одержала дивіденди у розмірі $2 з кожної акції, тобто $2000 ($2 ´ 1000 шт.).

31.12.04 р.: Д-т рах. «Грошові кошти» 2000

К-т рах. «Фінансові доходи (дивіденди)» 2000

Методика обліку може передбачати попереднє відображення дивідендів до одержання за інформацією («Авізо») корпорації «В», а саме:

Д-т рах. «Дивіденди до одержання» 2000

К-т рах. «Фінансові доходи (Дивіденди)» 2000

Наступне одержання грошей відображається в обліку записом:

Д-т рах. «Грошові кошти» 2000

К-т рах. «Дивіденди до одержання» 2000

У разі реалізації акцій різниця між чистою виручкою й фактичною собівартістю їх відображається як прибутки або збитки.

Наведемо приклад. Корпорація «А» продала 10.02.2004 р. усі раніше придбані акції корпорації «В» за $43 000. Прибуток від реалізації акцій становить $2500 (43000—40500).

10.02.2004 р. Д-т рах. «Грошові кошти» 43 000

К-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)» 40 500

К-т рах. «Прибутки від реалізації акцій» 2500

Припустимо, що корпорація «А» реалізувала акції за $39 000. Збитки від реалізації в цьому разі становлять $1500 (39 000 — 40 500). Бухгалтерський запис такий:

Д-т рах. «Грошові кошти» 39 000

Д-т рах. «Збитки від реалізації акцій» 1500

К-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)» 40 500

Прибутки чи збитки від реалізації акцій показуються серед фінансових доходів чи витрат на рахунку «Фінансові результати звітного періоду», а також у звіті про фінансові результати.

Для обліку облігацій використовують рахунок «Поточні фінансові інвестиції (облігації)». На відміну від акцій, за облігаціями в обліку відображають не тільки одержані доходи (відсотки), але й дохід (відсотки) до одержання, що належать до звітного періоду.

Наведемо приклад. Корпорація «А» придбала 1.01.2004 р. у корпорації «С» 50 облігацій по $1000 кожна за умови 12 % річних. Брокерські витрати становили $1000. Корпорація «С» платить відсотки кожні півроку, тобто 1.07 та 1.01 наступного року. Сума відсотків за півріччя становить $3000 (50000 ´ 12 % ´ 1/2).

1.01.04. Відображення в обліку придбаних облігацій за фактичною собівартістю:

Д-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Облігації)» 51000

К-т рах. «Грошові кошти» 51000

1.07.04. Надходження відсотків з облігацій за перше півріччя:

Д-т рах. «Грошові кошти» 3000

К-т рах. «Фінансові доходи (Доходи за відсотками)» 3000

31 грудня слід нарахувати доходи за відсотками за друге півріччя. Кошти ще не одержані, проте доходи повинні бути віднесені до звітного періоду, бо вони зароблені у звітному році.

31.12.04. Д-т рах. «Доходи за відсотками до одержання» 3000

К-т рах. «Фінансові доходи (Доходи за відсотками)» 3000

02.01.05. Надійшли гроші від корпорації «С»:

Д-т рах. «Грошові кошти» 3000

К-т рах. «Доходи за відсотками до одержання» 3000

Реалізація. Припустимо, корпорація 01.06.04 реалізувала всі куплені 01.01.04 облігації за ціною, що склалася на фондовому ринку цінних паперів, тобто за $52 000 дол. При цьому в обліку необхідно відобразити не тільки ціну реалізації, але й доходи з відсотків з останньої дати їх одержання до дати реалізації. У нашому прикладі це зароблений дохід за відсотками за п’ять місяців:

Д = 50000 ´ 12 %/100 ´ 5/12 = $2500.

Ці доходи за відсотками одержить покупець 07.07.03, а тому він оплачує цю суму продавцеві понад ціну реалізації.

01.06.03. Д-т рах. «Грошові кошти» 54 500

К-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Облігації)» 51 000

К-т рах. «Фінансові доходи (Відсотки з облігацій)» 2500

К-т рах. «Прибутки від реалізації

облігацій» (52000—51000) 1000
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.