Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік наданих знижок, повернення товарів та податку на додану вартість
На розрахунки з дебіторами та методикою відображення обліку впливають знижки з ціни, які надають клієнтові, повернення товарів та податок на додану вартість. При цьому в різних країнах існують певні особливості їх відображення.

Знижки поділяються на дві групи:

1. Комерційні знижки.

— знижки з договірної ціни за певну невідповідність товарів (продукції) встановленим параметрам чи якості (дефекти);

¾ знижки, що надаються з урахуванням розміру купівлі (у % до ціни);

¾ знижки, що надаються клієнтові за сукупністю торговельних операцій (обсягу купівлі) за звітний період.

2. Розрахункові знижки. Надаються клієнтові за прискорення оплати заборгованості, за дострокову оплату.

У США для обліку повернення товарів і деяких комерційних знижок використовують рахунок «Повернення товарів і знижки». Для обліку реалізаційних (розрахункових) знижок передбачено рахунок «Реалізаційні знижки».

Приклад. Компанія «Н» 1.07.04 реалізувала в кредит компаній «К» товарів на суму $5 200. Реалізація здійснюється на умовах 2/10. Це означає, що компанія «К» (покупець) може одержати знижку 2 % вартості товару, якщо вона оплатить рахунок-фактуру не пізніше, ніж за 10 днів. Цю умову зазначають безпосередньо в рахунку-фактурі. 5.07.04 покупець повернув частину товарів на суму $200 11.07.04 компанія «К» оплатила рахунок на залишок заборгованості.

Операцію відображають в обліку таким чином:

1.07.04 На основі рахунку-фактури відображають реалізацію товарів у кредит за договірними цінами:

Д-т рах. «Рахунки до одержання» 5200

К-т рах. «Доходи від реалізації» 5200

5.07.04 р. Відображається в обліку повернення товарів покупцем:

Д-т рах. «Повернення товарів і знижки» 200

К-т рах. «Рахунки до одержання» 200

11.07.04 р. Відображення в обліку одержання грошей за реалізовані товари. Компанія «К» виконала умови розрахунків, перерахувавши гроші за 10 днів. Тому вона одержує знижки 2 %. Сума знижки буде:

($5200 – $200) × 2 % = $100

Д-т рах. «Грошові кошти» 4900

Д-т рах. «Реалізаційні знижки» 100

К-т рах. «Рахунки до одержання» 5000

Рахунки «Повернення товарів і знижки» та «Реалізаційні знижки» активними, регулюючими. Вони регулюють рахунок «Доход від реалізації», який ще має назву «Продаж».

Виходячи з наведених операцій, визначимо суму чистого продажу (доходу від реалізації), $:

Доход від реалізації 5200

Повернення товарів (–) 200

Реалізаційні знижки (–) 100

Чистий продаж 4900

У західноєвропейських країнах повернення товарів клієнтами безпосередньо відбивається на зменшенні доходів від реалізації. У разі повернення товарів складають таку бухгалтерську проводку:

Д-т рах. «Доход від реалізації (або «Продаж»)

К-т рах. «Рахунки до одержання» (або «Клієнти»).

Під час реалізації продукції клієнтам надаються комерційні й розрахункові знижки — як у разі виписки рахунків-фактур, так і після відображення в обліку процесу реалізації.

У разі надання клієнтам комерційної знижки, яка вказується безпосередньо під час виписки рахунку-фактури, на рахунку «Доходи від реалізації» відображають договірну ціну реалізації за мінусом комерційної знижки.

Розрахункові знижки показують в обліку як фінансові витрати («Розрахункові й знижки надані»).

Знижки можуть надаватися покупцям після того, як реалізацію було відображено в обліку за основним рахунком. Такі знижки надаються пізніше спеціальним повідомленням.

Для обліку комерційних знижок у цьому разі застосовують рахунок «Комерційні знижки, надані підприємством». Це активний, регулюючий контрпасивний рахунок до рахунку «Доходи від реалізації».

Наприкінці звітного періоду рахунок «Комерційні знижки надані» закривається за рахунок зменшення доходу від реалізації.

Д-т рах. «Доходи від реалізації» 12 000

К-т рах. «Комерційні знижки надані» 12 000

Надання розрахункової знижки пізніше — фінансові витрати для підприємства.

Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок, який встановлюється державою у відсотках до ціни реалізації продукції, товарів чи послуг. У Франції застосовують два рівні ставок податку на додану вартість:

· Нормальна ставка — 18,6%.

· Знижена ставка — 5,5%.

Слід розрізняти ПДВ, що стягується для сплати державі. ПДВ, що відшкодовується державою, та суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет. ПДВ, що стягується для сплати державі, нараховують на продукцію, товари та послуги, що реалізуються підприємством. ПДВ, що відшкодовується державою, нараховуються на матеріальні цінності (матеріально-виробничі запаси, основні засоби тощо), придбані підприємством сторонніми організаціями. Різниця між ними повинна перераховуватися в бюджет.

Розрахунки щодо податку на додану вартість здійснюються на рахунку «Розрахунки з бюджетом», субрахунок «Розрахунок з бюджетом щодо ПДВ».

Зазначимо, що податок на додану вартість, який сплачується клієнтами, не є доходом від реалізації й не повинен, як свідчить міжнародна практика, відображатися на рахунку «Доходи від реалізації». Якщо підприємство реалізувало продукції, наприклад, на $1000 за ставки ПДВ 18,6%, то цю операцію буде відображено в обліку такою бухгалтерською проводкою, $:

Д-т рах. «Рахунки до одержання» 1186

К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (ПДВ)» 186

К-т рах. «Доход від реалізації» 1000

Якщо підприємство за договірною ціною придбало матеріалів на суму $500 плюс ПДВ 18,6 %, то в обліку буде зроблено такий запис:

Д-т рах. «Витрати на купівлю (або Складські запаси) 500

Д-т рах. «Розрахунки з бюджетом (ПДВ)» 93

К-т рах. «Рахунки до оплати (постачальника)» 593
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 862; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.