Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Разом: Акціонерний капітал 1 400 000
Облік випуску (продажу) привілейованих акцій

Як і прості, привілейовані акції можуть випускатися корпорацією під гроші або під негрошові активи. Крім того, вони можуть реалізуватися за номінальною вартістю або вище неї. Привілейовані акції так само можуть бути як з номінальною вартістю, так і без неї.

У бухгалтерському обліку випуск (продаж) привілейованих акцій відображають так само, як і простих.

Припустимо, що корпорація «К» випустила 20 000 привілейованих акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна, ціна реалізації — 14 дол. кожна.

1.01.05

Д-т рах. «Грошові кошти» (20 000 × 14 дол.) 280 000

К-т рах. «Статутний капітал (Привілейовані акції)»
(20 000 × 10 дол.) 200 000

К-т рах. «Додатковий капітал (Привілейовані акції)» 80 000

Зазначимо, що рахунки для обліку «Статутного капіталу», а також «Додаткового капіталу» від простих і привілейованих акцій ведуть окремо.

У балансі у складі акціонерного капіталу привілейовані акції показують першими. Це пояснюється їх перевагами у виплаті дивідендів і розподілі майна під час ліквідації корпорації.

3. Облік викупу власних акцій

Корпорація може викуповувати свої акції (прості та привілейовані) як безпосередньо в акціонерів, так і на ринку цінних паперів. Мета викупу:

1) бажання мати акції для реалізації їх управлінцям і службов­цям компанії як заохочення;

2) прагнення поліпшити кон’юнктуру на ринку цінних паперів щодо своїх акцій (підвищити їх ринкову ціну);

3) бажання мати додаткову кількість акцій для придбання інших компаній;

4) зменшення кількості циркулюючих акцій і тим самим підвищення доходу на одну акцію;

5) запобігання захопленню контрольного пакета акцій іншими компаніями.

Отже, викуплені акції — це акції корпорації, які були раніше випущені, повністю сплачені, а потім викуплені корпорацією, але не анульовані (не вилучені з обігу).

Викуп акцій означає одночасно зменшення активів компанії та її акціонерного капіталу.

Для обліку викуплених акцій застосовують рахунок «Викуплені власні акції», який є активним, регулюючим, контрпасивним. Регулює собою рахунок акціонерного капіталу («Статутний капітал»).

Викуплені власні акції відображають в обліку на рахунку «Викуплені власні акції» за фактичною собівартістю їх придбання (викупу). Операцію викупу оформлюють такими записами:

Приклад

На 1.01.05 у розділі балансу компаній «К» значилося:

1) прості акції 100 000 номінальною вартістю 10 дол. (випущені за номінальною вартістю, усі циркулюючі) 1 000 000

2) нерозподілений прибуток 400 000

1.03.05 компанія викупила свої 5000 простих акцій на фондовій біржі за ціною 14 дол. кожна.

1.03.05

Д-т рах. «Викуплені власні акції» (5000 × 14 дол.) 70 000

К-т рах. «Грошові кошти» 70 000

Після операції викупу кількість випущених акцій не змінилася, тоді як кількість циркулюючих акцій зменшилася на 5000 (100 000 – 5000 = 95 000).

Акціонерний капітал компанії зменшився на 70 000 дол. і становить на 2.03.05 1 330 000 дол.

Викуплені власні акції можуть випускатися (реалізуватися) повторно за собівартістю викупу за вищою або нижчою вартістю (вище чи нижче вартості їх придбання).

Якщо ціна повторної реалізації дорівнює собівартості, дебетують рахунок «Грошові кошти» й кредитують рахунок «Викуплені власні акції».

Продовжимо наш приклад.

1.04.05 компанія випустила (продала) повторно 400 викуплених акцій по 14 дол. кожна (за ціною придбання):

01.04.05

Д-т рах. «Грошові кошти» 5600

К-т рах. «Викуплені власні акції» 5600

Якщо ціна реалізації вища за собівартість, то на різницю кредитують рахунок «Додатковий капітал» (від викуплених акцій).

15.04.05 компанія продала 1300власних викуплених акцій по 20 дол. за кожну:

15.04.05

Д-т рах. «Грошові кошти» (1300 × 20 дол.) 26 000

К-т рах. «Викуплені власні акції» (1300 × 14 дол.) 18 200

К-т рах. «Додатковий капітал (Викуплені власні акції)» 7800

У разі продажу викуплених власних акцій за ціною, нижчою, ніж собівартість, різницю покривають за рахунок Додаткового капіталу від викуплених акцій (списують у Дебет цього рахунку). Якщо суми цього капіталу не вистачає для покриття, дебетується рахунок «Нерозподілений прибуток» (списується за рахунок нерозподіленого прибутку).

Продовження прикладу:

25.04.05 продано раніше викуплені власні акції — 300 по 10 дол. за акцію:

25.04.05

Д-т рах. «Грошові кошти» (300 × 10 дол.) 3000

К-т рах. «Викуплені власні акції» (300 × 14 дол.) 4200

Д-т рах. «Додатковий капітал (Викуплені акції)» 1200

Як бачимо, операції викупу й перепродажу власних акцій не стосуються рахунку «Статутний капітал (Прості акції)». Не відображають також результатів (прибутки чи збитки) від реалізації.

Реалізація раніше викуплених власних акцій збільшує водночас загальну суму активів і загальну суму акціонерного капіталу.

Компанія може прийняти рішення більше не продавати раніше викуплені власні акції, а вилучити їх з обігу, тобто знищити. У цьому разі викуплені акції списують.

Наведемо ще один приклад. Викуплені 5000 простих акцій за 70 000 дол. компанія вилучає з обігу. Нагадаймо, що їх номінальна вартість — 10 дол. за акцію і під час першого випуску вони продавалися за номінальною вартістю.

Проводка:

Д-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»
(5000 × 10 дол.) 50 000

Д-т рах. «Додатковий капітал» (Суми немає, бо перший продаж був за номінальною вартістю) —

Д-т рах. «Нерозподілений прибуток» 20 000

К-т рах. «Викуплені власні акції» 70 000

Якщо вартість списаних викуплених акцій нижча їх вартості під час першого випуску, то різниця відноситься на збільшення «Додаткового капіталу».

Д-т рах. «Статутний капітал (Прості чи привілейовані акції)» (5000 акцій × 10 дол.) 50 000

К-т рах. «Додатковий капітал (Прості чи привілейовані акції)» (50 000 дол. – 40 000 дол.) 10 000

К-т рах. «Викуплені власні акції» (ціна їх викупу, наприклад, 5000 акцій × 8 дол.) 40 000

 

ТЕМА 11

(сем.19)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.