Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Структура акціонерного капіталу
1)Облік конвертації привілейованих акцій у прості.

2)Нарахування та облік дивідендів по акціях.

3)Облік розщеплення акцій.

4) Облік податку на прибуток та розподілу прибутків корпорації

1. Облік конвертації привілейованих акцій у прості

Як уже зазначалося, привілейовані акції можуть мати право конвертації у прості, що робить їх привабливішими для інвесторів. Такі акції називають конвертованими привілейованими акціями. Переведення здійснюють за встановленим у договорі коефіцієнтом, тобто на зазначених умовах.

Власники привілейованих акцій здійснюють їх конвертацію у прості за умови зростання дивідендів і ринкових цін на прості акції.

 

Приклад

Компанія «К» випустила 1000 привілейованих конвертованих акцій номінальною вартістю 100 дол. кожна. Умова конвертації: одна привілейована акція конвертується в 10 простих номінальною вартістю 5 дол. кожна. Ринкова ціна простої акції на час випуску — 8 дол.

На момент випуску акцій інвесторам немає сенсу переводити привілейовані акції в прості. Вони мають капітал за привілейованими акціями в сумі 100 000 дол. (1000 акцій ´ 100 дол.). Якщо вони конвертують їх у прості, то матимуть 10 000 акцій щонайбіль­ше по 8 дол. (ринкова ціна), що дає 80 000 дол.

У разі суттєвого зростання ринкових цін на прості акції є сенс конвертувати привілейовані акції в прості.

 

Приклад

Ринкова ціна зросла: за одну привілейовану акцію — 101 дол., за одну просту — 15 дол. Припустимо, що 1000 привілейованих акцій конвертуються інвесторами на 10 000 простих номінальною вартістю 5 дол. за одну.

Операцію конвертації відображають в обліку так:

Д-т рах. «Статутний капітал (Привілейовані акції)» 100 000

К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»
(10 000 акцій ´ 5 дол.) 50 000

К-т рах. «Додатковий капітал (Прості акції)» 50 000

Як бачимо, під час конвертації не відображають прибутки чи збитки цієї операції.

У разі, якщо привілейовані акції спершу були продані за ціною, вищою, ніж номінальна вартість під час їх конвертації в прос­ті акції, необхідно елімінувати (списати) і додатковий капітал від привілейованих акцій.

Ще один приклад. Привілейовані акції за номінальною вартіс­тю в 100 000 дол. було реалізовані при випуску за 120 000 дол. (120 дол. за акцію — ціна реалізації, 100 дол. — номінальна
ціна).

Під час випуску акцій було зроблено проводку:

Д-т рах. «Грошові кошти» 120 000

К-т рах. «Статутний капітал (Привілейовані акції)» 100 000

К-т рах. «Додатковий капітал (Привілейовані акції)» 20 000

Конвертацію цих акцій у прості за зазначеними умовами буде відображено проводкою:

Д-т рах. «Статутний капітал (Привілейовані акції)» (номінальна вартість) 100 000

Д-т рах. «Додатковий капітал (Привілейовані акції)» 20 000

К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»
(10 000 акцій ´ 5 дол.) 50 000

К-т рах. «Додатковий капітал (Прості акції)» 70 000

Необхідно також зазначити, що у процесі відображення операції конвертації акцій ринкову вартість як простих, так і привілейованих акцій на час здійснення операції не враховують і не відображають. Це пояснюється тим, що обмін акцій здійснюють усередині самої корпорації й жодних додаткових активів, еквівалентних ринковим цінам, не надходить.

2. Нарахування та облік розрахунків за дивідендами

Дивіденди це частина прибутку корпорації, що розподіляється між акціонерами відповідно до акцій. Дивіденди можуть виплачуватись у формі грошей, інших активів підприємства або у формі додаткових акцій. Переважно виплату дивідендів здійснюють грішми.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.