Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Є ТАКІ ДАНІ ПРО ЦІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ

Рішення.

1. Маржинальний дохід на один ящик напоїв:

  Кола Лимонад Пунш Апельсиновий сік
1. Ціна реалізації за ящик, дол. 18,00 19,20 26,40 38,40
2. Змінні витрати 13,50 15,20 20,10 30,20
3. Маржинальний дохід на ящик, дол. (1–2) 4,50 4,00 6,30 8,20

2. Маржинальний дохід на 1 кв. м площі за день:

  Кола Лимонад Пунш Апельсиновий сік
1. Маржинальний дохід на один ящик, дол. 4,50 4,00 6,30 8,20
2. Кількість реалізованих ящиків на 1 кв. м на день        
3. Маржинальний дохід за 1 кв. м за день (ряд 1 ´ 2) 112,50 96,00 25,20 41,00

3. Розподіл, що максимізує щоденний маржинальний дохід:

  Розподіл площі (кв. м) Маржинальний дохід на 1 кв. м на день Разом маржинальний дохід на день
Кола   112,50 675,00
Лимонад   96,00 384,00
Апельсиновий сік   41,00 41,00
Пунш   25,20 25,20
Разом: ´ ´ 1125,20

Кейс 3. Чи варто приймати замовлення?

Керівництво фірми «Протон» розглядає можливість прийняття додаткового замовлення на виробництво 400 од. продукції Y. Оскільки потужність машин, необхідна для виконання цього замовлення, уже повністю використовується, то слід зменшити виробництво продукції Х, що вже виготовляється.

Показник Продукт Y Продукт Х
Ціна за одиницю, дол.    
Змінні витрати за одиницю, дол.    
Час виробництва одиниці продукції, хв    

 

Потрібно визначити:

1) чи буде прийняття додаткового замовлення сприяти підвищенню результатів діяльності фірми у звітному періоді;

2) яка повинна бути нижня межа ціни продукції Y, щоб фірма змогла прийняти додаткове замовлення.

Рішення. Чи варто приймати замовлення?

Час, необхідний для випуску продукції Y.

5 хв ´ 400 = 2000 хв;

2000 хв: 8 хв = 250 од.

 

  Х Y
1. Виробництво, од. – 250 + 400
2. Ціна за одиницю    
3. Змінні витрати на одиницю    
4. Маржинальний дохід на одиницю    
5. Зміна загального маржинального доходу – 1000 + 800

 

Мінімальна ціна замовлення Y для прийняття:

8 гр. + 4 ´ (5 хв: 8 хв) = 10,5 дол.

Або

1000: 400 = 2,50 (маржинальний дохід);

8 + 2,50 = 10,50 дол.

Кейс 4. Корпорація «Таймс».

Корпорація «Таймс» виробляє годинники, які реалізує на світовому ринку. Заплановані показники на початок торговельного періоду мають такий вигляд:

 

Сегмент ринку Кількість, тис. од. Ціна реалізації, дол.
Азія    
Північна Америка    
Західна Європа    
Африка    

 

Потужність фабрики становить 3 млн годинників.

Змінні витрати на виробництво одного годинника — 6 дол., а постійні витрати за вказаний період — 11 400 000 дол.

Маркетингові дослідження показали, що низька ціна реалізації дасть змогу реалізувати додаткову продукцію в Південній Америці. Менеджер поставив завдання: отримати прибуток у розмірі 1 дол. з кожного реалізованого годинника.

Потрібно: встановити найнижчу ціну, за якою додаткову продукцію буде реалізовано в Південній Америці.

Рішення. Ціна на додаткову продукцію.

  Кількість (од.) Маржинальний дохід, (дол. на одиницю продукції) Разом маржинальний дохід
Азія 500 000   2 000 000
Північна Америка 600 000   3 600 000
Західна Європа 1 000 000   7 000 000
Африка 400 000   8 000 000
Разом: 2 500 000 Х 13 400 000

 

Необхідний маржинальний дохід:

¾ прибуток: 3 000 000 од. ´ 1 дол. = 3 000 000 дол.

¾ постійні витрати 11 400 000

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та при- бутку | Экономика как наука
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 223; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.