Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Емоції й почуття в нормі

Їхнє значення для здоровішої й хворої людини

Лекція № 13

Мова.

Мова й мова. Порушення мови, що виникають при органічних осередкових поразках мозку, називаються афазіями: сенсорна, моторна, амнестическая.

При сенсорній афазії порушене сприйняття зверненої до хворого мови, тому що органічна поразки при цьому спостерігаються звичайно в скроневій частці лівої півкулі, а ця ділянка входить у корковий відділ слухового аналізатора, те можна було б припустити, що тут має місце порушення слуху. Але такі хворі добре чують, вірно розрізняють музичні звуки, порушене сприйняття форми й розуміння змісту слів, у тому числі й слів, вимовних самим хворим. Хоча такі хворі багато говорять, але потрібні слова заміняють іншими (подібними за змістом). Заміняються не тільки слова, але й склади в словах, порушеним виявляється читання й лист.

При моторній афазії порушується можливість зв'язати зміст слова з оформленням його у відповідних звуках. При цьому сама можливість виголошувати звуки зберігається, але хворі як би не можуть знайти потрібних слів, хоча всіляко намагаються зробити це.

При анестической афазії порушений процес называния видимих, особливо намальованих предметів. Побачивши картинку, хворий говорить: «Це те, чим малюють».

Прикладом порушення мови на ґрунті функціональних розладів є заїкуватість. При заїкуватості нерідко отмечются й слабко виражені органічні порушення, але все-таки головним є патологічно застійне гальмування, що наступає внаслідок зриву вищої нервової діяльності.

Порушення мови можуть бути викликані олігофренією, деменцією.

При Sch – «розірвана», вигадлива, алогічна мова.

 

 

Особистість. Її емоції й почуття,

 

План

1. Емоції й почуття в нормі.

2. Порушення емоцій і почуттів.

3. Поняття особистості в нормі.

4. Патологія особистості.

 

Емоції й почуття – це переживання свого відношення до явищ зовнішнього й внутрішнього миру. Під емоціями розуміють прості переживання (задоволення, гнів, страх). Під почуттями розуміють переживання відносин до явищ мистецтва, розумової діяльності, суспільству.

Існують різні теорії емоцій.

Інформаційна теорія. Теорія Сімонова – надлишок інформації – позитивні емоції; недолік інформації – негативні емоції. Емоції й почуття спонукають до діяльності, створюють умови для успішного її здійснення.

Теорія В.М.Дододонова, типи (16).

Теорія Джеймса-Ранзі – «ми сумні, тому що плачемо, боїмося, тому що тремтимо». Емоції й почуття глибоко пов'язані з фізіологією, тому велике значення для психотерапії має мобілізація організму.

Класифікація емоцій: позитивні, негативні, амбівалентні (двоїсті), невизначені (при захворюванні Sch – амбивалентность – любов і ненависть до близьких).

Класифікація емоцій по силі: афект, пристрасть, настрій.

Класифікація емоцій по впливу на процеси життєдіяльності: стенические й астенічні.

Класифікація почуттів: моральні, естетичні, інтелектуальні.

Емоції дані від народження. Почуття – формуються.

Виховання почуттів важливо для формування особистості, тому що особливості емоційної сфери відіграють більшу роль у механізмах захворювання, їх виховання важливе для профілактики й терапії.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мислення | Патології особистості
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.