Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Видатні пам'ятники французької готичної архітектури

Найбільшим храмом періоду ранньої готики був Собор Паризь­кої Богоматері - п'ятинефний храм вміщу­вав до 9000 людей. Будівництво його роз­почато в 1163 р. і завершено в 1208 р. архі­текторами Жаном де Шелем і П'єром де Монро. Західний фасад своєю конструкцією був прикладом для багатьох наступних со­борів: над трьома перспективними портала­ми послідовно підіймається так звана гале­рея королів, три великих вікна з "розою" по­середині, дві вежі. Усі частини прикрашені стрілчатими арками. В конструкції Собо­ру Паризької Богоматері чітко простежу­ються основні принципи готики: нерв'юрне стрілчате склепіння центрального нефу, висота якого 35 м, стрілчаті вікна, аркбутани. Але від "важкої" романської архі­тектури залишилась масивна поверхня стін, приземкуваті сто­впи центрального нефу, домінування горизонтальних ритмів, важкі вежі, стриманий скульптурний декор.

Сприйняття інтер'єру готичного храму сучасною людиною відрізняється від того містичного екста­зу, з яким були пов'язані естетичні пере­живання людей Середньовіччя. Нам ясно відчувається художня сила, краса і ба­гатство просторових форм і ритмів, що розгортаються подібно до багатоголос­ної пісні, іноді суворо урочистої, а іноді ліричної, мрійливої і радісної.

Ми знаємо, що, подібно до пірамід Єгипту, подібно до Парфенону в Афінах чи константинопольської Софії, паризь­кий собор Нотр-Дам у тисячоліттях свідчить про ідеали і унікальну худож­ню культуру народу, що створив його.

Собор Нотр-Дам в Реймсі будував з 1211 по 1311 рр. архітек­тор Жан із Орбе, продовжував Жан де Лу (1236 - 1282 рр.); Гоше із Реймса. Завершив будівництво Робер із Кусі - це вершина фран­цузької зрілої готики.

Собор відрізняється більш багатою подрібненою пластикою. Він представляє собою ніби велику кам'яну скульптуру. Голо­вний фасад складається з трьох ярусів з ажурною "розою" посере­дині і двома могутніми вежами. Проте тут вертикаль легко і в той же час урочисто до­мінує над горизонталлю, різниця між яру­сами майже зникає, а стіна повністю запов­нюється витонченою, майже філігранною архітектурою, яка спрямовується вгору.

Ам'єнський собор - найбільш величний і високий готичний собор у Франції: його дов­жина 145 м, висота склепіння центрального нефу 42,5 м. Ам'єнський собор будувався 40 років з 1218 по 1258 рр., Робером де Люзаршем, Тома де Корлином. Ам'єнський собор часто називають "готичним Парфеноном".

Скульптура готики. Тематикою скульптурних творів, що оз­доблюють фасади соборів, є: ♦ статуї святих і алегоричні по­статі;кращі із них відмічені одухотвореною красою, урочист­істю поз і жестів; О в інших частинах будівлі - чисельні світські зображення — сцени праці, сатиричні образи, фантастичні фігу­ри звірів (химери).

Такі собори, як Паризький, Ам'єнський і Шартрський (протягом усього фасаду) нараховують кожен до 2 000 скульптур. Скульпту­ра заповнює соборні портали, поширюється по всьому фасаду, ви­користовуючи кожен виступ, мало не кожну архітектурну деталь.

Не створюючи ідеально прекрасними, як в античній Греції, го­тичні скульптори показали своїх сучасників, якими вони були у дійсності, без поправок, без узагальнень, намагаючись відобра­зити пристрасність власних роздумів і сподівань з такою силою і з таким натхненням, що деякі їх образи стали художньою при­красою епохи.

Пам'ятники готичної скульптури:

1. Химери Собору Паризької Богоматері;

2. Усміхнений ангел. Статуя західного фасаду собору у Реймсі;

3. Зустріч Мари і Єлизавети. Скульптурна група собору у Реймсі;

4. Еккегард і Ута. Скульптурна група Собору в Наумбурзі. Сер.

XIII ст. та інші.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характерні особливості мистецтва римської античності | Мистецтво епохи Відродження
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.