Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конституювання структури ВРУ

Читайте также:
 1. Аналіз майнового стану, структури фінансування та фінансової незалежності
 2. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 3. АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
 4. Аналіз складу, наявності структури, руху основних засобів
 5. Аналіз структури випуску продукції
 6. Аналіз структури виробництва
 7. Аналіз структури та динаміки витрат підприємства
 8. Аналіз структури та динаміки доходів підприємства
 9. Аналіз структури товарної продукції
 10. Бізнес-план реструктури­зації підприємства
 11. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТЕКТОНІКИ І ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ
 12. Визначення оптимальної структури внутрішньовиробничого переміщення вантажів та виду транспортних засобів.

ЗУ «Про вибори народних депутатів Укр» 2011 року. Формується на змішаній основі: 225 на основі мажоритарної системи і 225 на осн пропорційної системи. 1 окург один мандат.

Вибори в ВРУ класифікуються на 4 види: 1) чергові; 2) позачергові; 3) повторні; 4) проміжні.

1. Чергові проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку ВРУ і не вимагають окремого рішення про їх назначення (остання неділя жовтня 5 року повноважень). ЦВК не пізніше ніж за 91 день повинна обявити про початок виборчого процесу на чергових виборах в ВРУ. Виборчий процес починається за 90 днів до дня голосування. 2. Позачергові; призн ПУ коли ВРУ не може провести пленарне засідання на протязі 30 днів. Виборчий процес починається в день наступний за днем після видання відповідного Указу. Проходять в останню неділю 60-дневного строку з дня публікації указу ПУ. 3. Повторні: призн тільки в одномандатному округу ЦВК-ю, у випадку якщо вибори депутатів у цьому окрузі не відбулись і у випадку якщо кандидат після вибрання не набув депутатського мандату в установленому порядку. Призначаються не пізніше ніж на 30 день після заступлення відповідної події і проводиться в останню неділю 60 дневного строкуз дня опублікування рішення ЦВК по їх призначенню. 4. Проміжні: призн ЦВК у випадку дострокового припинення повноважень депутата вибраного в одномандатному виборчому окрузі. Ріш про вибори приймається не пізніше ніж на 30 день після : - 60 дневгого строку в останню неділю. Виборчий процес на виборах народних депут вкл 10 обовязкових і 2 факультативні стадії: Обов’язкові: - висунення канд. В депут; - ств виборчої комісії; - реєстрація кандидата в депутати; - провед передвиборчої агітації; - ств спец виборчих участків, що діють на тимчасовій основі; - складання списку виборців їх перевірка і уточнення; - голосування; - підрахунок голосів виборців і встановлення результатів голосування; - установлення результатів виборів і їх оф обнародування; - припинення повноважень окружних і участкових виборчих комісій. Факультативні: - повторні голосування (2 кандидата набирають однакову к-сть голосів); - підрахунок голосів виборців і їх встановлення. Виборчий процес закінчується через 15 днів після оф обнародування ЦВК результатів виборів народних депутатів УКР..

 

40. Організація роботи та функціональне призначення Апарату ВРУ

Можуть скл 2 типи орг: 1) політичний. 2) організаційний. ВРУ є повноважною якщо вибрано 2/3 складу – 300 чоловік. Формування; 1 день за днем публікації, на 5 день формується тимчасовий орган (підготовча група депутатів) – 1 представник від 15 чол., на 10 день збирається перше засідання підготовчої групи, обирається голова ВРУ і організовує перше засідання (ств для формування структури ВРУ на протязі 20 днів, здійснюється вироблення основних питань), на 30 день перша сесія ВРУ повинна бути відкрита – голова ВРУ приводить до присяги депутатів. Після відкриття першої сесії формується депутатська фракція (обєднання депутатів по партіям) і депут група (добровільне обєднання депутатів).Спершу форм депут фракція: їх 5: 3 політичні партії : 1. партія регіонів; 2. Комуністична партія; 3. партія кличка; І 2 всеукраїнські обєднання; 1. Свобода; 2. Батьківщина. Депутатська фракція є сформованою після проголошення її учасників і реєструється. Регламент ВРУ вказує, що в депут фр можуть входити позафракційні депутати. Головує у фракції – керівник (голова і його заступники), що обирається їх членами. Замісників може бути - 1 замісник на 15 депутатів. Депутатська група формують ті депутати які не є фракційними. Депут група: - обов’язково реєструється в такому ж порядку що і фракція; - згідно регламенту не може бути ств депут група якщо у ній менше чол. Ніж у фракції; На данний час у ВРУ фракції є а д груп не сформовано. Формування тимчасового президіума(6 чол): 1. вх 5 депут фракцій, що вх в парламент; 2) голова ВРУ; Підготовча депутатська грапа діє до момента формування комітета (приблизно 30 днів). Ств Рахункова комісія – 32 чол. Гол завдання – забезпечення правильного голосування і дотримання процедури голосування. Потім оберається Голова, перший заступник та заступник. Першим обирається голова шляхом поіменного відкритого голосування, кандидати пропонують депутата фракції або само висунення. Голова обирається на термін повноважень ВРУ – 5 років, разом з 1 заст і заст.. Він представляє ВРУ з іншими орг влади а також на міжнародній арені.

Комітети ВРУ – це орган , який здійснює законопроектну, організаційну, контрольну функції, ств із числа народних депутатів Укр. по окремим напрямкам законопроектної роботи, підготовки і розгляду питань віднесених до повнов ВРУ. Комітет формується в складі голови, перших замісників, замісників, секретарів і членів комітету. При форм складу комітету ВРУ забезпечує пропорційне представництво депут фракцій або груп як серед керівників так і серед інших членів комітету. Голова і заст. голови і секретар комітета не можуть бути членами однієї депут фракції або групи і їх головами. Обрання голови, секретаря КВРУ здійснюється шляхом поіменного голосування по списку в цілому. ВРУ може своєю постановою встановити перелік і предмет діяльності заново ств комітета. На данний момент 30 комітетів ВРУ.

Тимчасові політичні утворення: 1)міжфракційне депут обєднання – ств на тимч основі, об’єднує депут різних фракцій, не підлягає реєстрації і не має прав фракції або групи. 2) Погоджувальна рада – це консультативно дорадчий орган який ств для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи ВРУ. Склад: - голова ВРУ; - Перший заступник; - замісник; - Голова депут фракції або групи, які наділяються правом приймаючого голосу; - голови депут комітетів(право дорадчого голосу); - інші народні депут Укр.;

На засіданні головує голова ВРУ. – це постійно діючий орган.

3) Тимчасова спеціальна і тимч слідча комісії: Ріш про ств тимч спец ком приймається на засіданні ВРУ з ціллю забезпеч підготовки і попередньої згоди визначених питань, а також для підготовки і доопрацювання проекту закону і ін. актів ВРУ на правах головного комітетуно тільки в тому випадку якщо предмет правового ведення указаних актів закріплений за комітетами. Т спец К ств у складі голови, секретаря і членів. При цьому кожна фракція і група може висунути свого кандидата. Гол і заступники не можуть вх в фракцію або групу. Срок повн – не більше 1 року, але при закінч 6 міс Т спец К повинна надати ВРУ звіт про вионану роботу, на осн якої приймається ріш про завершення або продовження рботи комісії.

Тимчасова слідча комісія – ств ВРУ для проведення розслідування питань що представляє особливий суспільний інтерес, якщо за це проголосувало не менше 1/3 від складу ВРУ.

На данний час діє 1 слідча комісія і 2 спеціальні.

41. Організаційні форми діяльності ВРУ

Діє сесіями: 2 чергові – скликаються 2 рази в рік. Перша сесія - 1 вівторок лютого (закінчується за 45 днів до 2 сесії); Друга сесія – 1 вівторок вересня (закінчується за 10 днів до 1 сесії). Сесії скл з засідань ВРУ і мають 3 форми: 1) пленарні – основні; 2) торжеств енні; 3) парламентські слухання. Сесії вкл засідання комітетів ВРУ, тимч спеціальних і тимч слідчих комісій. За загальним правилом засідання комітетів і комісій закінчується одночасно з закінченням сесії. Але ВРУ процедурним рішенням або по ініціативі комітета або комісії можуть продовжити час роботи комітета або комісії.

Позачергові сесії: скликаються гол ВРУ за вимогою ПУ або не менше 1/3 від конституційного складу ВРУ на протязі 7 днів після надходження вимоги про скликання позачергової сесії. ВРУ збирається на позачергову сесію не пізніше ніж у 2-денний термін без окремого скликання у випадку військового або через звичайного положення. В той час 1 сесія повинна бути проведена не пізніше ніж на 30 день після оголошення результатів виборів.

Пленарні засідання – це основна форма д-сті ВРУ у період сесії, яка являє собою регулярне зібрання нароних депутатів в нормативно визначеному місці і в визначений час , яка проводиться по установленій процедурі і на якому розглядаються питання, що відн до повноважень ВРУ.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принципи законодавчого процесу | Заг характ парламентських процедур

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 672; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.