Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Процес пізнання людини

Основні питання

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Контрольні запитання

 

1. Призначення і схеми методів установлення причинних зв’язків.

2. Що таке об’єкт дослідження?

3. У чому відмінність між поняттями „об’єкт дослідження” і „предмет дослідження”?

4. 3 якою метою використовуються характеристика дослідження „актуальність”?

5. Перерахуйте основні етапи наукового дослідження.

6. Якi ступені проходить процес формування наукової гіпотези?

7. Що таке робочий план дослідження?

8. Сформулюйте правила методики i техніки пошуку інформації.

9. 3 якою метою використовується бiблiографiя?

10. Розкрийте зміст методів підбору й організації літературного матеріалу в науковому дослідженні.

11. Що таке наукові висновки?


Мета лекції –ознайомлення з процесом пізання, визначення різниці між пізнанням і науковим пізнанням, з’ясування важливості логічного мислення, визначення ролі творчості й творчого мислення в науці.

 

Ключові поняття: пізнання, відчуття, сприйняття, уява, наукове пізнання, поняття, судження, умовивід, наукова ідея, гіпотеза, теорія, закон, мислення, творчість, інтуіція.

 

1. Процес пізнання людини.

2. Процес наукового пізнання.

3. Мислення, творчість, інтуіція.

 

 

Основною метою пізнання є досягнення істинних знань, що реалізуються у вигляді теоретичних положень і висновків, законів і навчань, підтвердження істинних знань практикою й існуючих об'єктивно, незалежно від нас.

Розрізняють два види пізнання: почуттєве (повсякденне) і наукове (раціональне). Почуттєве пізнання є наслідком безпосереднього зв'язку людини з навколишнім середовищем. Пізнання світу людиною і взаємодія з ним здійснюється завдяки функціонуванню органів зору, слуху, дотику, смаку. Почуттєве пізнання виступає в 3 формах, що є ступенями пізнання: відчуття, сприйняття, представлення (уява).

Відчуття – це відображення мозком людини властивостей предметів або явищ об'єктивного світу, що сприймаються його органами почуттів. Відчуття є джерелом усіх знань, але вони дають знання окремих властивостей предметів, людина ж має справу не тільки з окремими властивостями, а й з предметом у цілому, з сукупністю властивостей.

Протиріччя між відчуттям і діяльністю дозволяється появою більш високої форми почуттєвого пізнання – сприйняттям.

Сприйняття – це відображення мозком людини властивостей предметів або явищ у цілому, які сприймалися його органами почуттів у якийсь відрізок часу, і дає первинний почуттєвий образ предмета або явища. Сприйняття є відображення, копія, образ сукупності властивостей, а не окремої з них. У мозку людини відображається предмет. Сприйняття дає знання предметів, речей, а не властивостей. Та сприйняття також обмежене. Воно дає знання тільки тоді, коли сприйманий об'єкт мається в наявності, існує зараз. Діяльність людини має потребу в знанні й про ті предмети, що сприймалися в минулому або можуть бути сприйнятими (повторитися) в майбутньому.

Вищою формою почуттєвого пізнання є уява. Уява – це вторинний образ предмета або явища, що в даний момент часу не діють на органи почуттів людини, але обов'язково діяли раніше. Це є відтворення в мозку людини шляхом з'єднання їх у цілісну систему. Уява може відтворити минуле, образи тих предметів, що колись діяли на органи почуттів, – як би поставити його знову перед нами. Уява здатна дати знання майбутнього (наприклад, уявлення про щось на підставі того, що ми читали, чули тощо).

Таким чином, за допомогою почуттєвого пізнання ми здобуваємо необхідні знання про властивості й особливості речей і явищ, з якими зіштовхуємося у своїй повсякденній практичній діяльності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика роботи над друкованими літературними джерелами | Процес наукового пізнання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.