Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контроль якості готових електродів

ЛЕКЦІЯ 10

Мета лекції - вивчення порядку перевірки зварювально-технологічних властивостей електродів і правил їх упаковки, транспортування і зберігання

Контроль якості готових електродів

ЛЕКЦІЯ 10

 

План лекції:

1. Перевірка зварювально-технологічних властивостей електродів.

2. Оформлення документації на готові електроди.

 

Рекомендована література

 

1. Петров Г.Л. Сварочние материалы.-Л.: Машиностроение. 1972.-279 с.

2. Давыденко И. Д. Справочник по сварочним материалам.-Ростовское книжное издательство. 1961.-230 с.

3. Тархов Н.А., Сидлин З.А., Рахманов А.. Производство металлических электродов.-М: “Высшая школа” 1986.-288 с.

4. Багрянский К.В. Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами. – Киев: “Техніка”, 1976.- 184 с.

5. Сварочные материалы для дуговой сварки т. 1. Под редакцией Потапова Н.Н. – М: Машиностроение. 1989.- 544 с.

6. Сварка в машиностроении. Справочник. т. 2. Под редакцией д.т.н. Акулова А.И. М: Машиностроение 1978. – 462 с.

7. Крюковский Н.Н. Производство электродов для дуговой сварки. М: Машиностроение 1956. – 277 с.

8. Гарник И.И., Пиолунковский Г.М. Производство металлических электродов. – М: Металлургия. 1975. – 119 с.

 

 

Для перевірки відповідності електродів пропонованим вимогам підприємство-виготовлювач проводить їх прийомоздаточні випробування. Відзначимо, що такі випробування можуть тільки фіксувати властивості вже готової продукції. Виявлений шлюб є практично остаточним, непереборним. Тому основна увага повинне бути приділене технологічному й поопераційному контролю на різних стадіях виготовлення електродів. Гарні результати можна досягти правильною організацією праці й системи оплати робітників за якість продукції, включаючи бригадні методи оплати, роботу з особистим клеймом та ін.

Прийомоздаточні випробування електродів виконують по партіях. Кожна партія складається з електродів однієї марки, одного діаметра й однієї групи якості. Всі вхідні в партію електроди повинні бути виготовлені на однотипному встаткуванні, з постійною рецептурою й кількістю покриття з компонентів тих самих марок я партій. Партія електродів зі стрижнями з легованого або високолегованого дроту повинна бути виготовлена з використанням дроту однієї партії. Для ряду марок електродів при цьому допускається використання стрижнів із дроту декількох партій, близьких по составі металу. У таких випадках партію утворить дріт однієї марки й одного діаметра.

Для електродів першої й другої груп якості можливе збільшення маси партії в три й два рази відповідно.

Для перевірки відповідності електродів вимогам по їхніх розмірах, а також по стані поверхні покриття з різних пакувальних місць партії відбирають певна кількість електродів. Крім того, відбирають електроди для перевірки міцності й шорсткості покриття, рівномірності його нанесення на стрижні, перевірки зварювально-технологічних властивостей. При позитивних результатах перевірки придатні електроди використають для контролю хімічного складу наплавленого металу, механічних властивостей металу шва, змісту феритної фази в наплавленому металі, твердості наплавленого металу й інших спеціальних властивостей. При одержанні незадовільних результатів роблять повторну перевірку на подвоєній кількості електродів, відібраних від партії.

Повторну перевірку механічних властивостей металу шва, хімічного складу й твердості наплавленого металу, інших спеціальних властивостей виконують на подвоєній кількості зразків. Результати повторної перевірки є остаточними й поширюються на всю партію.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Устаткування для термообробки електродів | Упакування електродів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1214; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.