Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Співвідношення невизначеності Гейзенберга

Хвильові властивості мікрочастинок вносять обмеженості в можливість застосувати до таких частинок поняття координати й імпульсу в їх класичному сенсі (хвиля має довжину!). Тому в квантовій механіці дотримуються положень співвідношення невизначеностей, згідно з якими корпускулярно-хвильовий дуалізм частинок не дає можливості одночасно точно визначити канонічно спряжені величини, наприклад імпульс і координату (або енергію і час) для мікрочастинки.

Співвідношеннями невизначеності Гейзенберга називають нерівності

; ,(1.9)

де - , , означають інтервали координат, в яких може бути локалізована частинка, яка описується хвилею де Бройля, коли проекції її імпульсу знаходяться в інтервалах , , відповідно.

Співвідношення Гейзенберга показують, що координати частинки x, y, z і проекції , , її імпульсу не можуть одночасно мати значення в точності рівні x і , y і , z і .Чим точніше визначено положення частинки, тобто чим менші , , , тим менш точніше визначені значення проекцій її імпульсу (тобто тим більші , , ).

Наприклад, положення електрона, який рухається в атомі, може бути визначено з точністю розмірів атома, тобто м. Невизначеність швидкості буде такого ж порядку, що й сама швидкість: .Траєкторія електрона в атомі з точно визначеною в кожній точці швидкістю не має класичного сенсу.

Співвідношення невизначеності для енергії Е і часу t

, (1.10)

де – невизначеність енергії частинки, яка знаходиться протягом часу у стані з енергією Е. Енергія частинки у цьому становищі може бути визначена тим точніше, чим довше частинка знаходиться в ньому.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 6295; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньої зарплати.
 2. Коефіцієнти співвідношення об’ємів
 3. Малюнок № 10: співвідношення між числовими множинами Q, Z, N.
 4. Найбільш вживаними є кілька видів співвідношення достатньої підстави і положення, яке необхідно обґрунтувати.
 5. Основні показники світового ринку праці: рівень безробіття, зайнятості, співвідношення економічно активного та економічно неактивного населення провідних країн світу
 6. Питання 2. Співвідношення зовнішньоторговельного контракту та арбітражної угоди.
 7. Питання 4. Органи держави та самоврядування: їх співвідношення
 8. Приклад оцінки невизначеності окремих складових
 9. Проблема співвідношення церковної та світської влади у вченні Кирила Туровського.
 10. Проблематика співвідношення волі та волевиявлення в правочині
 11. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
 12. Співвідношення банківського законодавства та законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.