Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І нераціональне. Географія світових мінеральних ресурсів

Читайте также:
 1. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
 2. Види світових цін.
 3. Визначення впливу чинників праці на зміну обсягу виробництва і резервів його збільшення за рахунок покращення використання трудових ресурсів.
 4. Географія світового транспорту
 5. ГЕОГРАФІЯ ТА СТРУКТУРА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
 6. Загальна характеристика мінеральних речовин
 7. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
 8. І. Сучасні тенденції світових інтеграційних процесів: проблеми та перспективи України
 9. Класифікація мінеральних елементів.
 10. Міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків
 11. Обмін мінеральних речовин

Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне

Ресурсозабезпеченість. Ресурсозабезпеченість визначається строком, на який вистачить певного природного ресурсу, а також його запасами з розрахунку на душу населення. Це поняття є і природним (залежить від природних запасів на певній території), і соціально-економічним (залежить від розмірів видобутку та споживання).

Отже, кожна країна має свій рівень ресурсозабезпеченості. Природні ресурси на Землі розміщені досить нерівномірно. Це зумовлено різними фізико-географічними процесами та умовами їх утворення в давні геологічні епохи. Тому не тільки між окремими країнами, а й між великими регіонами Землі існують певні відмінності в рівнях забезпеченості природними ресурсами. Так, країни, що розміщені в лісовій зоні, забезпечені деревиною; країни, на території яких є старі зруйновані гори, мають значні запаси вугілля, рудних корисних копалин.

У світі є небагато держав, які мають практично всі відомі види ресурсів. Це США, Росія, Китай. Ще ряд країн можна вважати такими, що достатньо забезпечені природними ресурсами. Це Індія, Бразилія, Австралія, ПАР. Деякі держави мають значні запаси одного або кількох видів ресурсів. Так, Кувейт виділяється запасами нафти, Марокко — покладами фосфоритів, Габон — запасами марганцевої руди.

Для економіки кожної країни велике значення мають комплексність природних ресурсів та їх розміщення. У XXI ст. між суспільством і природою виникли якісно нові відносини, що зумовлені швидким зростанням населення та розширенням його виробничої і невиробничої діяльності. Виникла загроза поступового виснаження і вичерпання природних ресурсів. Водночас зросли масштаби забруднення природи відходами людської діяльності. Все це спричинило проблеми, пов'язані з природокористуванням.

 

 

 


.

 

 

Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| І нераціональне. Географія світових мінеральних ресурсів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.159.113.182
Генерация страницы за: 0.004 сек.