Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приготування розчинів хлораміну різної концентрації
Читайте также:
 1. Викладати з букв розрізної азбуки і друкувати слова різного складового складу, речення із застосуванням всіх засвоєних правил правопису.
 2. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.
 3. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
 4. Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів
 5. Лекція №11. Властивості розбавлених розчинів неелектролітів
 6. Лекція №12. Властивості розбавлених розчинів електролітів
 7. Машини для приготування, транспортування, укладання та ущільнення бетонних сумішей і розчинів
 8. Машини для транспортування бетонних сумішей і розчинів
 9. Методика визначення концентрації речовини в розчині
 10. Обладнання для приготування кави
 11. Організація роботи майстра з приготування чаю
 12. Основні способи приготування кави

Приготування робочих розчинів хлорного вапна з маточного розчину 10 % концентрації

Приготування та застосування розчинів хлорного вапна, хлораміну та сучасних дезінфекційних засобів необхідної концентрації.

ІІІ.

Дезінфекційні розчини виготовляються:

а) безпосередньо перед використанням в ємності, де проводиться дезінфек­ція виробів медичного призначення. При цьому на робочому місці повині бути деззасіб та мірна ємність для правильного приготування дезрозчину. Ємність, в якій проводиться дезінфекція виробів медичного призна­чення, повинна бути промаркована — вказується назва дезрозчину, його концентрація, робиться помітка — "виготовляється щоденно";

б) дезрозчин готується дезінфекторами у великій кількості, при прави­льному зберіганні його можна використовувати 7-10 днів (дезрозчини повинні зберігатись в темній закритій тарі). При такому варіанті обов'язковим є проставлення на ємностях для дезінфекції назви дезрозчину, його концентрації та дати виготовлення.

При виборі того чи іншого дезінфекційного засобу слід звертати увагу, на який вид мікроорганізмів він діє, і вибирати найбільш оптима­льний середник, його концентрацію, час знезараження.

Після застосування дезрозчинів всі вироби медичного призначення ретельно промиваються проточною водою до повного зникнення запаху дезрозчину.

Правила приготування дезінфекційних робочих хлоровмісних роз­чинів:

1) готують освітлений (маточний розчин) хлорного вапна: 1 кг сухого хлорного вапна розводять у 9 л холодної води (хлорне вапно подріб­нюють дерев'яною лопаткою в емальованому посуді з кришкою або в скляній банці з притертою пробкою);

2) відстоюють суміш протягом доби;

3) зливають одержаний розчин в темний скляний посуд, закривають пробкою (так одержують 10% розчин хлорного вапна, який можна зберігати 10 діб у темному місці);

4) на етикетці ставлять дату виготовлення розчину, його концентрацію, а також посаду і прізвище особи, яка приготувала даний розчин;

5) готують робочий розчин хлорного вапна

Концентрація хлорного вапна Кількість 10 % розчину вапна, Об'єм води, л
в робочому розчині, % мл  
0,1 9,9
0,2 9,8
0,3 9,7
0,4 9,6
0,5 9,5
9,0
7,0
5,0

Хлорно-вапняне молоко використовується для дезінфекції перев'я­зувального матеріалу в гінекологічних відділеннях і у відділеннях гній­ної хірургії (матеріал замочується в 20 % розчині протягом 1 год).

Розчин хлораміну можна зберігати протягом 15 діб у скляному посу­ді з притертою пробкою. Приготування розчину різної концентрації ди­віться у таблиці.Концентрація хлораміну в розчині, % Кількість хлораміну, г Об'єм води, мл
0,2

Для поточної дезінфекції використовується 1 % розчин хлораміну. Теплі розчини хлораміну (40-50 °С) більш активні, активний хлор в них не втрачається. Хлорамін Б, його розчини 0,1-3 % використовуються для знезара­ження білизни, посуду, іграшок, предметів догляду за хворими у вог­нищах кишкових та крапельних інфекцій, в лікувальних закладах та житлових будинках. При туберкульозі для знезараження концентрація розчину хлораміну Б збільшується до 5 %.

Рекомендують такі концентрацію і експозицію для різних деззасобів.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 10902; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.