Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дотримання прав і відповідальність

Читайте также:
 1. Відповідальність за недотримання та порушення законодавства з охорони праці
 2. Встановлення та дотримання порядку у валютній сфері
 3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
 4. Дотримання норм і правил техніки безпеки під час стерилізації.
 5. Дотримання положень Міжнародної декларації етичних принципів
 6. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, гарантії їх дотримання
 7. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
 8. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу
 9. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження
 10. Кримінальна відповідальність.
 11. Під принципами бою розуміються стійкі керівні положення щодо організації та ведення бою частин і з'єднань, дотримання яких сприяє успішному виконанню бойових задач.

Права та відповідальність людини й громадянина. Відповідальність держави перед людиною.

 

Насамперед треба підкреслити, що як форма та спосіб організації суспільства держава несе відповідальність перед своїми громадянами, а також зобов'язана захищати їх, охороняти їхнє життя тощо. Із другого боку, громадяни України теж мають обов'язки щодо держави та один одного.

 

Тому, крім певних обставин та прав інших людей, кожна лю¬дина має власний «обмежувач» її прав — це її відповідальність.

— Як ви вважаєте, що мається на увазі?

Щодо прав і відповідальності застосовуються два виміри: права й відповідальність людини та права й відповідальність громадянина.

 

1) Визначте зміст понять «людина», «права людини» та «відповідальність людини».

2) Визначте зміст понять «громадянин», «права громадянина» та «відповідальність громадянина».

3) Порівняйте поняття «права людини» та «права громадянина»; «відповідальність людини» та «відповідальність громадянина».

4) Чи можуть громадяни певної держави мати тільки права?

5) У чому полягає відповідальність громадянина перед державою?

6) Яку відповідальність (перелік обов'язків) несуть громадяни України перед своєю державою?

7) Чи повинна держава нести відповідальність перед своїми громадянами?

8) У чому полягає ця відповідальність?

 

Таким чином, можна зробити висновок, що права та відповідальність громадян і держави повинні бути взаємними.

 

 

Ліберальна доктрина поклала початок переорієнтації у взаємовідносинах людини та

влади. Тож, сутність можна викласти у такий спосіб.

 

1. Головне для людини - свобода, котра повинна бути середовищем її мешкання. Свобода перетворює підданого на громадянина, визначаючи нові принципи його взаємодії з державою.

 

2. Свобода, невіддільна від рівності, починає закріплюватись у XVII - XVIII сторіччях

як у правових вченнях, так і в юридичних актах про права людини. Свободою та рівністю повинні володіти всі люди без будь-яких розбіжностей, адже це -природний стан людини та її невід'ємні та невідчужувані права. Саме рівність визначає універсальний характер прав людини.

 

3. Права людини - це система матеріальних та духовних умов та благ, без якої неможлива її нормальна життєдіяльність і розвиток індивідуальних якостей особистості.

 

4. Прагнення людей до свободи самовизначення у сфері громадянського суспільства

висувало проблеми мета функціонування держави та меж її діяльності.

 

У загальному вигляді відповідальність - це здатність людини відповідати за свої дії. Саме ми, людство, відповідаємо за збереження оточуючого середовища. Часто можна почути про те, що ми у відповіді за братів наших менших - тварин (хоч ми далеко не завжди це робимо). 

Все це передбачає моральну відповідальність людини.

 

Моральна відповідальність - - це готовність і здатність людини приймати рішення, здійснювати дії і відповідати за них перед собою та суспільством. Слово - теж вчинок і не завжди правильний. Ось чому за образу та наклеп передбачено юридичну відповідальність.

 

Юридична відповідальність — різновид соціальної відповідальності, це закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать

 

З 16 років громадяни України мають право займатись підприємницькою діяльністю. Це передбачає повну дієздатність, тобто здатність своїми правами набувати прав і нести юридичну відповідальність.

 

Чи завжди ми замислюємось над тим, що кажемо і що робимо? Соціологічні опитування підлітків дають інформацію про те, що добрий процент юнаків та дівчат вважають, що за їх вчинки, проступки і навіть злочини повинні відповідати їх батьки. Це хибний стереотип, адже колективна відповідальність веде до безвідповідальності. Ось чому

юридична відповідальність є індивідуальною.

 

Відповідальність перед людиною.Дана проблема мабуть є ключовою для всієї теми заняття.Хто візьме відповідальність за порушення прав та свобод людини? Хтозахистить людину? Бути захищеним - бути за щитом, котрий відбиває дискримінацію,приниження, ображання і все те, що порушує честь та гідність людини.

 

Конституція України

Преамбула (витяги)

Верховна Рада..., усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, минулими, теперішніми та майбутніми поколіннями..., приймає цю Конституцію - Основний Закон країни.

Стаття 3 (витяги)

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Запитання

1. Перед ким усвідомлювала відповідальність Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?

2. Перед ким несе відповідальність держава за свою діяльність?

 

Ми вже говорили про те, що захист прав і свобод людини здійснюється на державному, регіональному (Європа, наприклад) та міжнародному рівнях. Як правило, людину більше

цікавить захист своїх прав та свобод у своїй державі.

 

Перш за все, це судовий захист. Ми живемо у суспільстві, що динамічно розвивається. Наша держава прямує до побудови соціальної правової держави. Змінюються закони. З'являються більш досконалі механізми захисту ділової репутації, доброго імені, відшкодування моральних збитків.

 

Відповідальність кожного в сукупності надає можливість у найближчому майбутньому говорити про громадянське суспільство, як про суспільство відповідальних співіснуючих

особистостей. Особистостей вільних. Достатніх, толерантних в усіх сферах суспільного життя. Від вас - молодого покоління українців багато в чому залежить реалізація цієї мети.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Дотримання прав і відповідальність

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2419; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Відповідальність за недотримання та порушення законодавства з охорони праці
 2. Встановлення та дотримання порядку у валютній сфері
 3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
 4. Дотримання норм і правил техніки безпеки під час стерилізації.
 5. Дотримання положень Міжнародної декларації етичних принципів
 6. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, гарантії їх дотримання
 7. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
 8. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу
 9. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження
 10. Кримінальна відповідальність.
 11. Під принципами бою розуміються стійкі керівні положення щодо організації та ведення бою частин і з'єднань, дотримання яких сприяє успішному виконанню бойових задач.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.73.123
Генерация страницы за: 0.006 сек.