Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аффінне перетворення теоретичного креслення судна-прототипу

Метод рисування.

СПОСОБИ РОЗРОБКИ ТЕОРЕТИЧНОГО КРЕСЛЕННЯ

Значення теоретичного креслення визначається тим, що воно фіксує форму корпусу судна, яка впливає безпосередньо на різні показники і характеристики судна.

Таким чином, теоретичне креслення поряд з навантаженням і кресленнями загального розташування, може бути віднесене до базових, головних матеріалів проекту.

Розробка теоретичного креслення базується на двох положеннях:

- необхідно, щоб при фіксованих головних розмірах судна були витримані значення водотоннажності, коефіцієнтів повноти і положення центра величини;

- бажано, щоб форма шпангоутів, батоксів і ватерліній довжина і положення циліндричної вставки, а також форма кінцевостей були б близькими до оптимальних для даного судна.

Здійснити ці положення можна різними способами. Розглянемо деякі з них.

Після розробки корабельних кривих і завершення підготовчих робіт (викреслення сітки) приступають до побудови теоретичних шпангоутів проекції „Корпус”. Основою для побудови кожного шпангоута є його площа і ордината конструктивної ватерлінії. За значеннями цих величин будують рівновеликі (0,5 площі) прямокутники або трапеції, а по ним і обводи шпангоутів до вантажної ватерлінії. Вище гілка шпангоуту продовжується таким чином, щоб одержати достатню площу верхньої палуби для розміщення надбудов, пристроїв та вантажу. Потім виконують побудову проекції „напівширота” та „бік”. Одночасно виконують перевірку узгодження точок пересічення ліній шпангоутів, ватерліній і батоксів в трьох проекціях. Закінчують побудову теоретичного креслення розрахунком водотоннажності V і коефіцієнтів повноти d, a, b, а також значення xc.

Якщо вони не відповідають завданим, то треба виконати корегування форми шпангоутів на проекції „корпус”, ватерліній і батоксів на інших проекціях і знову зробити перевірку значень V, d, a, b та xc.

За наявності досвіду достатньо 2-х – 3-х корегувань.

У випадку часткової подібності форми корпусу судна-прототипу і проекту (коли L, B, T, H – різні, а коефіцієнти d, a, b однакові) найбільш простим способом перебудови теоретичного креслення прототипу до проекту є аффінне перетворення цього креслення. В загальному випадку змінюються головні розміри L, B і T, при цьому в кресленні ординати y змінюються пропорційно , відстань між ватерлініями – пропорційно і відстань між теоретичними шпангоутами – пропорційно .

Для цього випадку будемо мати:

коефіцієнти повноти d, a, b, j, c – незмінними;

водотоннажність ;

площі ватерліній ;

площі шпангоутів ;

апліката ЦВ ;

абсциса ЦВ ;

поперечний метацентричний радіус ;

поздовжній метацентричний радіус .

При усій зручності аффінного перетворення його недоліком є обов’язкова незмінність усіх коефіцієнтів повноти, що дозволяє використовувати його тільки якщо .

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розробка корабельних кривих | Інтерполяційний спосіб побудови теоретичного креслення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 423; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.