Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення нових стилів


Зміна стилів

Щоб модифікувати стиль абзацу, слід виділити абзац, що було відформатовано стилем, який необхідно змінити, а для модифікування стилю символу – виділити хоча б один символ, який було відформатовано цим стилем. Тепер необхідно перевірити, чи ім’я стиля, який необхідно змінити, відображається в полі Стиль панелі інструментів Форматирование. Для модифікації форматів виділеного тексту чи абзацу можна скористатися панеллю інструментів Форматирование, комбінаціями клавіш або вказівками меню Формат/Стиль. Після зміни всіх параметрів необхідно клацнути на полі Стиль панелі інструментів Форматирование та натиснути клавішу Enter і потім кнопку Ок при появі запиту про перевизначення стилю.

Для зміни форматів стилю необхідно вибрати вказівку Формат/Стиль,потімв полі Стили вибрати ім’я стилю, який необхідно змінити. Якщо потрібний стиль відсутній, то в поле Список слід вибрати іншу категорію стилів (Всех стилей, Используемых стилей, Специальных стилей) та натиснути кнопку Изменить. В діалоговому вікні Изменить стильслід натиснути кнопку Формат і змінити формат стиля: вибрати один з розділів Шрифт, Абзац, Табуляция, Обрамление, Язык, Кадр, Нумерация. Якщо тепер необхідно використовувати модифікований стиль в нових документах, а не тільки в активному, то слід встановити опцію Добавить в шаблон. Модифікований стиль буде добавлено до шаблона, підключеного до активного документу, після чого він буде доступним для всіх нових документів, що базуються на цьому шаблоні. Для перевизначення стилю слід натиснути кнопку Ок. Зміна інших стилів виконується аналогічно. Для закриття діалогового вікна Стиль слід натиснути кнопку Применить. Текст, що було відформатовано модифікованим стилем, буде оновленим по всьому документу.

Для створення стиля абзацу за зразком спочатку слід вибрати абзац і застосувати до нього ті формати, які необхідно зберегти як стиль, та клацнути на полі Стиль панелі інструментів Форматирование. Потім в полі Стиль слід вилучити ім’я активного стиля, ввести нове ім’я та натиснути клавішу Enter.

При створенні стиля абзаців за зразком визначається стиль, який буде мати такі формати символів, якими володіє перший символ виділеного тексту.

Для створення стилю можна вибрати вказівку Формат/Стиль та натиснути кнопку Создать. До поля Имя ввести ім’я нового стиля та в полі Стиль вибрати потрібний тип створюваного стиля – стиль абзацу чи стиль символу.

За замовчуванням новий стиль базується на стилі виділеного абзацу. Щоб новий стиль базувався на іншому стилі, слід вибрати потрібний базовий стиль в списку Основан на стиле. Для того, щоб застосувати до абзацу, що слідує за активним абзацом з новим стилем, інший стиль, слід вибрати в списку Стиль следующего абзаца потрібний стиль. Потім необхідно натиснути кнопку Формат і вибрати формати, які будуть застосовуватися в новому стилі.Створені користувачем стилі зберігаються у файлі документа разом з текстом. Таким чином, у кожного документа може бути свій власний набір стилів, а стилі з одним і тим самим іменем можуть мати різні характеристики форматування в різних документах. Стилі можуть зберігатися у шаблонах. Різні шаблони мають різні набори стилів.

Для вилучення стилю слід вибрати вказівку Формат/Стиль та в полі Стили вибрати ім’я стилю, який необхідно вилучити, а потім натиснути кнопку Удалить.

Якщо вилучається стиль абзацу, то до всіх абзаців, які були відформатовані цим стилем, застосовується стиль Обычный.

Для вилучення стилю символів спочатку необхідно виділити текст, який було відформатовано за допомогою стилю символів та натиснути комбінацію клавіш Ctrl+пропуск. Якщо вилучається стиль символів, то його буде вилучено із всього тексту, який відформатовано таким стилем.

При роботі з активним документом можна зробити недоступними користувачеві більшість стандартних стилів. Для цього в полі Список діалогового вікна Стиль вибрати значення Используемых стилей. Зробити стандартні стилі доступними знову можна, якщо в полі Список діалогового вікна Стиль вибрати значення Всех стилей або натиснути клавішу Ctrl під час активізації поля Стиль панелі інструментів Форматирование.

Для вилучення кількох стилів одночасно слід натиснути в діалоговому вікні Стиль кнопку Организатор, в діалоговому вікні Организатор виділити стилі, які необхідно вилучити, а потім натиснути кнопку Удалить. Щоб виділити кілька стилів, які розташовуються в списку послідовно, слід натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути на першому і останньому елементах послідовності. Для виділення кількох окремих стилів слід натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, клацнути на кожному окремому елементі.

Дозволяється перейменовувати стиль, змінив його ім’я або дав йому альтернативне ім’я – аліас. Можна використовувати аліас і для стандартного стилю, але не можна використовувати імена стандартних стилів як аліаси для створених. Також не можна надати стандартному стилю повне ім’я.

Для того зміни імені стилю слід вибрати вказівку Формат/Стиль, в полі Стили вибрати стиль, який необхідно перейменувати та натиснути кнопку Изменить. Потім до поля Имя слід ввести нове ім’я стилю. Щоб добавити аліас, необхідно ввести після існуючого імені стилю кому, а потім ввести аліас.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Застосування стилів | Перевизначення стилю Обычный

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 294; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.