Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз запасів

Для забезпечення безперебійного виробничого процесу і реалізації продукції, запаси повинні бути оптимальними.

Для виявлення характеру впливу рівня запасів на ефективність використання оборотних активів підприємства, скористаємося моделлю коефіцієнта оборотності активів:

 

,

 

Умови зростання коефіцієнта оборотності оборотних активів:

 

 

Наявність менших за об'ємом, але рухоміших запасів означає, що менша сума фінансових ресурсів підприємства знаходиться в запасах. Накопичення великих запасів свідчить про спад ділової активності підприємства або наявність значного об'єму залежаних запасів. Великі надпланові запаси приводять до заморожування оборотного капіталу, уповільнення його оборотності, що спричиняє за собою погіршення фінансового стану підприємства.

Недолік запасів також негативно впливає на фінансове положення підприємства, оскільки скорочується об'єм виробництва, зменшується сума виручки від реалізації і прибутку. Тому підприємство повинне прагнути до того, щоб виробництво було вчасно і в повному об'ємі забезпечено запасами і в той же час, щоб вони не залежувалися на складах.

Умови забезпечення оптимальності запасів:

– обгрунтовані розрахунки потреби в сировині і матеріалах;

– встановлення постійних договірних відносин з постачальниками;

– виконання постачальниками договірних зобов'язань;

– раціональна організація виробничого процесу;

– обгрунтовані прогнози і плани об'ємів реалізації продукції;

– встановлення постійних відносин з покупцями.

Оборотність запасів розраховується по формулі:

 

.

 

Коефіцієнт оборотності запасів повинен мати тенденцію до зростання.

Відносна економія (перевитрата) запасів в результаті зміни їх оборотності:

 

 

Негативна величина даного показника показує суму економії запасів в результаті прискорення їх оборотності, а позитивна – суму перевитрати в результаті уповільнення оборотності.

Умова забезпечення ефективної динаміки запасів:

 

Тр ПР > Тр ВР > Тр З

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.